Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Bliv fast læge på Tornhøjhaven, demens- og gerontopsykiatrisk plejehjem

Aalborg Kommune har siden januar 2017 med succes udrullet ordningen med praktiserende læger tilknyttet plejehjem i tæt samarbejde med PLO-K Aalborg.

Vi har pt. tilknyttet praktiserende læger til 37 ud af 38 plejehjem i kommunen (inkl. private plejehjem og specialplejehjem), og søger derfor praktiserende læge til de sidste plejehjem – Tornhøjhaven, demens- og gerontopsykiatrisk plejehjem.

Ordningen med faste læger på plejehjem indeholder to elementer:
 1. At borgere på plejehjem tilbydes at skifte til den læge/det lægehus, som er fast tilknyttet plejehjemmet. Her foregår patientbehandlingen som vanligt, dvs. med honorar i henhold til overenskomst om almen praksis og lokale aftaler.
 2. At der indgås en konsulentkontrakt mellem kommune og praktiserende læge om ydelse af generel sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet. Rådgivningen må ikke være relateret til behandlingen af den enkelte patient. Hvad den generelle rådgivning skal indeholde, aftales mellem den fasttilknyttede læge og plejehjemmet og tilpasses de lokale forhold.
Der vil generelt blive lagt vægt på at etablere et konstruktivt og udviklende samarbejde
mellem den fasttilknyttede læge, en fast tovholder på plejehjemmet og det øvrige personale.

Arbejdstid
Arbejdstiden aflønnes i henhold til aftalen om fasttilknyttede læge på plejehjem - 939 kr. pr. time (1. oktober 2018-niveau).

Adresse:
Tornhøjvej 6
9220 Aalborg Øst

Antal boliger:
Tornhøjhavens 72 boliger er fordelt på 12 boenheder med 6 boliger i hver. Alle beboere vil få et tilbud om gratis lægeskift til den nye praksis. Overdragelsen af patienter vil ske langsomt og koordineret med den enkelte praksis.

Transport
Transporttid indgår i timeprisafregningen. Der vil i øvrigt blive udarbejdet en individuel konsulentkontrakt vedrørende den sundhedsfaglige rådgivning.

Timer til generel sundhedsfaglig rådgivning
Der er afsat 34 timer/år til sundhedsfaglig rådgivning.

Ansættelseskriterier
Både sololæger og kompagniskabspraksis kan søge om at blive fasttilknyttet læge på plejehjemmet. Der vil ikke blive afholdt ansættelsessamtaler, men kommunen vil, hvor der er flere ansøgere end behovet for fast tilknyttede læger, bl.a. lægge vægt på det aktuelle antal beboere tilknyttet lægen samt lægens geografiske nærhed til plejehjemmet.

Kontakt for yderligere information
Spørgsmål af indholdsmæssig karakter kan rettes til:
 • Assisterende leder af plejeboligfunktionen i Aalborg Kommune, Agnete Holm Rasmussen på tlf. 99313483 eller på mail ahr-aeh@aalborg.dk
 • Formand for PLO Aalborg, praktiserende læge og plejehjemslæge Helle Aarup Skou på mail helleskou@dadlnet.dk
 • Praktiserende læge, kommunal praksis konsulent og plejehjemslæge, Pernille Smalbro Hylleberg på mail psh@smalbro.info


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  10-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig