Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Souschef til Fritidscenter Vesterkæret - Genopslag

Souschef til Fritidscenter Vesterkæret - Genopslag

Fritidscenter Vesterkæret søger ny souschef med tiltræden pr. 1/5-2021 eller snarest.

Fritidscenter Vesterkæret er en del af Center For Tværfaglig Forebyggelse under Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune.
Vi er et pædagogisk fritidstilbud med Fritids- og Ungdomsklub der også rummer visiterede børn og unge i alderen 10-21 år, med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps, i vores tilbud.
Fritidscenter Vesterkærets kerneopgave:
"Sammen med større børn og unge skaber vi inkluderende og forpligtende
fællesskaber som fremmer trivsel og mestring af eget liv"

Vores arbejdsform er med et anerkendende og kompetencepædagogisk sigte, hvor børn og unge sammen og gennem målrettede, gruppebaserede aktiviteter udvikler sociale kompetencer og evner til selv- og medbestemmelse. Den daglige praksis bygger på en høj grad af inklusion/integration, og ud fra et neuropædagogisk perspektiv.

Fritidscentret tilbyder, i vores aktiviteter, et kreativt og læringsstøttende miljø, hvor vores medlemmer er sikret medansvar og -indflydelse, og har mulighed for social deltagelse og samspil med andre børn og unge.
For at understøtte de børn og unge der har særlige behov, arbejder vi i flere tilfælde ud fra handleplaner og statusrapporter i forhold til både den enkelte, men også i forhold til grupper. Samtidig arbejder vi med opsøgende arbejde i lokalområdet og i koordinerede indsatser i hele kommunen.

Sammen med resten af personalegruppen og ledelsen, skal du som souschef brænde for at løse kerneopgaven i et helhedsperspektiv, med et højt engagement- og ambitionsniveau for større børn og unge.
Vi er midt i en proces om Inkluderende Fællesskaber for at kvalificere vores arbejde for og sammen med større børn, unge og forældre.


Som souschef får du bl.a. (med)ansvaret for:
 • Daglig ledelse af Fritidscenter Vesterkæret ved centerleders fravær.
 • Arbejdsplaner, mødeledelse af gruppemøder, teamsamarbejde med Vesterkæret Skole, gruppens økonomi m.m.
 • Vedligehold af vores systematiske gennemgang af handleplaner og statusrapporter på børn og unge med særlige behov. Herunder arbejdet med Signs Of Safety som metode.
 • Vejledning, coaching, opfølgning og feedback til personalet om deres ansvarsområder og opgaver.
 • Diverse praktiske ansvarsområder der skal varetages i driften af et stort hus som vores.

Vores forventninger til dig:
 • Du kan se dig selv som et stærkt kort i et ledelsesteam sammen med centerlederen, og vil tage medansvar for videreudvikling af dette.
 • Du er stærk i skriftlig såvel som mundtlig kommunikation, så du kan kvalitetssikre arbejdet med statusskemaer og handleplaner.
 • Du er stærk i og kan se potentialer i tværfagligt samarbejde.
 • Du kan og vil være med til at præge den faglige udvikling i husets samlede personalegruppe.
 • Du har lyst til at arbejde såvel praktisk som teoretisk med vores målgruppe, og således være synlig i det daglige pædagogiske arbejde.
 • Du er uddannet pædagog, eller har relevant efteruddannelse.
 • Du har pædagogisk praksiserfaring.

Forventninger til resultater indenfor 6 måneder:
 • Du er en god fagprofessionel rollemodel og sparringspartner og tydelig i arbejdet med større børn og unge.
 • Du tager ansvar for det gode arbejdsmiljø ved fx, at du udtrykker din mening på en faglig og konstruktiv måde – "vi taler med hinanden-ikke om hinanden."

Vi kan tilbyde dig:
 • En spændende arbejdsplads i konstant udvikling, og med højt til loftet.
 • Et godt samarbejdsklima.
 • En engageret og faglig kompetent personalegruppe der tager ansvar for den samlede opgaveløsning.
 • Stor mulighed for at præge dit ledelsesområde.

Har du ikke kendskab til Fritidscenter Vesterkæret, forventer vi at du kontakter centerleder Lars Holme og evt. aftaler et besøg.
I din ansøgning skal du forholde dig til, hvordan du vil bringe dine kompetencer og erfaring i spil på Fritidscenter Vesterkæret samt beskrive din ambition og vision som souschef.

Se vores hjemmeside https://fcvesterkaeret.dk/ eller facebookside https://www.facebook.com/fcvesterkaeret/ for yderligere oplysninger.
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan ses flere oplysninger: http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/fritidscentre

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er både dag og aften, - og du skal påregne at arbejde to ugentlige aftener til kl. 22.00.
Weekendarbejde ved arrangementer og kolonier skal forventes.

​Ansøgningsfrist d. 7/3-2021. samtaler gennemføres tirsdag d. 16/3-2021 i tidsrummet kl. 9.00-14.00.
Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Centerleder Lars Holme kan kontaktes på tlf. 99823440


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-03-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig