Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Digital koordinator til Socialsekretariatet

Brænder du for at bidrage til den løbende digitalisering af socialområdet i Aalborg Kommune? Kan du bygge bro mellem den faglige opgaveløsning og de digitale muligheder, som løbende viser sig, og som vi skal være opsøgende på?

Som digital koordinator er det din opgave at holde fingeren på pulsen. Du skal sammen med driften og vores IT-afsnit sikre, at vi arbejder ambitiøst og tidssvarende med digitalisering. Du skal dels være optaget af hvordan vi styrker og udvikler den digitale kommunikation og betjening af borgere og samarbejdspartnere, og du skal have fokus på hvordan IT systemer understøtter sagsbehandling. Det er nødvendigt, at du har konkret interesse for IT systemers funktionalitet og forståelse for kerneopgaverne i Socialafdelingen.

Socialsekretariatets organisering og opgaver
Socialsekretariatet er en stabsfunktion for Socialafdelingen og understøtter primært afdelingens 5 myndighedskontorer, familieplejen og visitationen samt i mindre omfang Center for Dag- og Døgntilbud. Socialafdelingens kerneopgave lyder: "Vi skal medvirke til, at de børn, unge og voksne vi kommer i kontakt med oplever en forandring og øger muligheden for at mestre eget liv." Socialafdelingen arbejder med udsatte børn, unge og familier samt udsatte voksne. Sagsbehandlingen og det pædagogiske arbejde er blandt andet understøttet af de store fagsystemer CURA, DUBU og forskellige systemer fra SOFUS.

Dine opgaver
Vi leder efter en digital koordinator, som kan løse en varieret vifte af opgaver. Du trives både med udviklingsopgaver og opgaver, som konkret understøtter den daglige drift af Socialafdelingen. Du kommer til at løse opgaverne i et bredt samarbejde med kollegaer i og uden for afdelingen. Blandt andet bliver du del af et tværgående IT-koordinations- og digitaliseringsforum med forvaltningens øvrige digitale koordinatorer.

Du kommer til at:
 • styrke og udvikle digitalisering af drift, tværfagligt samarbejde og digital borgerbetjening. Konkret er vi pt. i gang med at optimere den telefoniske og digitale adgang til kommunen
 • være tovholder og facilitator på digitale arbejdsgrupper
 • tage initiativ til og koordinere digitale projekter i samarbejde med IT-afsnittet, ledelsen og IT-digitaliseringsgruppen
 • bygge bro mellem den faglige opgaveløsning og de digitale initiativer
 • indføre digitale løsninger i organisationen
 • stå i spidsen for afdelingens superbrugere på de centrale IT-systemer

Dine kompetencer
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og er initiativrig. Du skal kunne opstarte og følge en sag til ende inden for en given tidsramme, og da det ofte sker i samarbejde med andre kolleger og afdelinger, er dine samarbejdsevner af afgørende betydning.

Vi forestiller os:
 • at du har en relevant videregående uddannelse på diplom, professionsbachelor eller kandidatniveau
 • at du har erfaring med digital understøtning af sagsarbejdet på det sociale område
 • at du har kompetencer indenfor facilitering af arbejdsgrupper
 • at du har erfaring med og indsigt i digitalisering med henblik på at styrke og understøtte sagsarbejde og drift på det sociale område
 • at du har erfaring med og stor interesse for digitalisering med henblik på at styrke, understøtte og udvikle den digitale borgerbetjening
 • at du har flair for skriftlig fremstilling
 • at du har kendskab til sagsbehandlings- og forvaltningsmæssige principper og dermed forståelse for sagsflow
 • at du er en god og fleksibel kollega, som tager ansvar for helheden og fællesskabet

Vi tilbyder
En attraktiv og fast stilling inden for et profileret fagligt område. Vi har et godt arbejdsmiljø og en god og uformel omgangstone.

Du refererer til sekretariatschefen.

Arbejdsstedets adresse er Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens centraladministration på Sønderbro 12, 9000 Aalborg.

For yderligere oplysninger vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Thomas Lohman på telefon 2520 2862.

Løn og Ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigende organisation.

Forud for ansættelse indhentes referencer.

Vigtige datoer
Ansøgningsfrist onsdag den 10. februar 2021. Vi afholder samtaler onsdag den 17. februar 2021. Ansættelse efter aftale, men gerne 1. marts 2021.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  10-02-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig