Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social / sundhedsfaglig medarbejder søges til Botilbuddet Kedlen.

Social / sundhedsfaglig medarbejder søges til Botilbuddet Kedlen.
Henning Smiths Vej 7, 9000 Aalborg.
Aalborg kommunes Handicapafdeling – Fagcenter for socialpsykiatri.

Vi søger 1 medarbejder i barselsvikariat på 37t/uge i gennemsnit, fra 1/4-21 til 31/3-22. Arbejdstiden er fordelt på dag, aften, nat og weekend.

Botilbuddet Kedlen er et døgndækket tilbud til borgere, som har en psykiatrisk diagnose kombineret med sociale udfordringer fx misbrug. Der er 7 boliger, 107/108.
Beboerne er i stand til at klare sig i eget hjem under forudsætning af, at der tilbydes nødvendig hjælp, støtte og vejledning af social og pædagogisk karakter.
Vores kerneopgave er, at fremme menneskets muligheder for at leve et uafhængigt liv. Dette i samarbejde med beboeren og dennes netværk.
Vi arbejder efter kontaktpersonsystem, og indsatsen til den enkelte beboer tilbydes ud fra individuelle mål, og dokumenteres i CURA.

Arbejdet består i at:
 • Yde individuel og rehabiliterende støtte til den enkelte beboer i dennes bolig ud fra indsatsmålene – med overskriften, at yde støtte til udvikling, når det er muligt og give omsorg, når det er nødvendigt.
 • Støtte beboeren i netværksopbyggende aktiviteter.
 • I samarbejde med kolleger at arbejde med implementering af relevante socialpædagogiske metoder.
Forventninger til dig:
 • At du har en social/sundhedsfaglig uddannelse eller evt. anden relevant uddannelse.
 • Erfaring i arbejdet med psykisk sårbare mennesker.
 • Har stor rummelighed, dog også tydelige grænser.
 • Er fleksibel og kan indgå aktivt i tværfagligt samarbejde.
 • Kan arbejde selvstændigt i samarbejde med beboerne med fokus på inddragelse.
 • Kan bruge refleksion som arbejdsmetode samt modtage supervision.
 • At du anser dokumentation som en væsentlig del af kerneydelsen.


Løn og ansættelsesforhold
Efter gældende overenskomst mellem KL og pågældende faglige organisation. Der udbedes straffeattest inden endelig ansættelse.
Yderligere oplysninger fås på: 31 99 46 99 mellem kl. 13-15
Ansøgningsfrist den 5. februar 2021
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-02-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig