Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Assisterende leder til Løvdal i Bo- og Støttecenter Aalborg

- med fokus på trivsel og samarbejde

Hos os har vi faglig dygtige og reflekterende medarbejdere, som hver dag arbejder med at løse kerneopgaven, og som har brug for dig, hvis du kan udfordre og skabe retning for dette. Du skal sammen med dine to nærmeste kollegaer være igangsættende, handlekraftig og rammesættende for at skabe de bedste betingelser for, at vi sammen kan lykkes med kerneopgaven, samt fortsætte udviklingen af en attraktiv arbejdsplads med fokus på trivsel og høj faglighed.

Vi står på mål for hinanden, og for den forskel vi gør, for de mennesker vi er her for. Derfor søger vi pr. 1. april en assisterende leder.

Bo & Støttecenter er en del af Handicapafdelingen i Aalborg Kommune. Vores fælles kerneopgave er at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Dit ledelsesfelt og dine opgaver
I Handicapafdelingen finder du fem fagcentre. Bo & Støttecenteret er en del af fagcenteret for Særlige Tilbud.

Løvdal, der ligger i skønne Hammer Bakker i Vodskov, er et botilbud til 30 voksne mennesker med varierende grader af psykisk og fysisk funktionsevne. Tilbuddet er et 105 og giver Social Pædagogisk Støtte efter Servicelovens 85. Alle, som bor på Løvdal, har behov for at være i et særligt tilrettelagt - og for flere skærmet pædagogisk miljø.

Vi arbejder ud fra et Fælles Fagligt Ståsted med fokus på kerneopgaven, hvor vi arbejder med menneskets trivsel, tryghed og udvikling. Vi har samtidig fokus på at udfordre og forandre en problemskabende adfærd/udtryksmåde hos de mennesker, vi er her for. Flere af de mennesker, som vi er med til at støtte, udvikle og give omsorg til, har også psykiske og sociale udfordringer. Frontpersonalet skal således have mental overskud til, at de mennesker som bor på Løvdal udtrykker deres dybere problemer og erfaringer på en måde, så vi indimellem oplever selvskadende adfærd, udadreagerende adfærd, apati og tilknytningsforstyrrelser. Medarbejderne skal kunne håndtere dette i en dagligdag hvor der også er mange praktisk huslige opgaver, medicinhåndtering og dokumentation på de sundhedsfaglige opgaver og de socialpædagogiske mål.

Som assisterende leder vil dine primære ledelsesmæssige opgaver skulle udføres i samarbejde med en leder og to assisterende ledere. Du vil være nærmeste personaleleder med tjeneste på Løvdal, og derfor vil en af dine allervigtigste funktioner være fokus og handling på arbejdsfællesskaber. Det kan se ud på mange måder – vi glæder os til at høre mere om din refleksion i din ansøgning.

Som assisterende leder vil du komme til at arbejde på tværs i fagcentret og du vil møde mange forskellige opgaver i din hverdag. Derudover vil du skulle understøtte og motivere udviklingen af medarbejdernes faglighed i det daglige arbejde.

Hvem er du?
Som menneske er du en teamplayer. Du trives bedst med en hverdag, der er omskiftelig og med mangeartede opgaver, der den ene dag handler om strategier, der skal ud at leve, og den næste dag handler om meget konkrete og dagligdags opgaver.

Du er handlekraftig og tydelig i din rammesætning med fokusering på kerneopgaven.

Når du søger stillingen
Vi vil rigtig gerne, at du fortæller, hvordan din erfaring med eller holdning til ledelse kan bidrage til at løse kerneopgaven i jobbet, og at du via eksempler reflekterer over din egen praksis. Forhold dig til, hvordan din lederprofil både kan passe til og udvikle kulturen hos os – og hvordan trivsel ser ud fra dit perspektiv.

Vi vil også gerne høre hvordan vi får den bedste kollega/assisterende leder ud af dig? Hvad motiverer dig, og hvordan arbejder du bedst?

Arbejdsstedets adresse:
Bodil Hjorths Vej 12, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Læs om Fagcenter for Særlige Tilbuds Fælles Faglige Ståsted, og find mere information om vores organisation på Handicapafdelingens webside.
Du er også velkommen til at kontakte Anne Mette Mortensen på tlf. 25 19 71 16, hvis du har spørgsmål.

Sådan forløber processen
Ansøgningsfristen er den 29. januar 2021.
Vi afholder to samtalerunder: Første samtale er fredag den 5. februar og anden samtale tirsdag den 16. februar, hvor til vi sender dig en Garuda personlighedstest, som du udfylder og får feedback på online.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen her:

Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Ledelse

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    29-01-2021

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig