Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Weekendmedarbejdere til botilbud på Studievej 19 i Nørresundby

"Ha! Du skal trække 4 kort!" lyder det grinende fra fællesarealet. Her er nogle af borgerne i gang med at spille Uno. Nogen deltager i spillet og nogen kigger på. Glade hvin og strålende øjne fortæller tydeligt, at de sætter pris på hyggen og hinandens selskab. Fra en lejlighed lyder der snak og glade stemmer – her er en borger optaget af at facetime med sin familie.

Hvad er opgaven?
Violen i Nørresundby bor 13 voksne, som alle har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder, at de har brug for andres støtte og hjælp i forhold til såvel den personlige pleje samt dagens praktiske gøremål. Det gælder også for de voksne, som er her i kortere perioder på de 5 aflastningspladser.

Ungdomshøjskolen bor der 12 voksne, som alle ligeledes har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder at de også har behov for andres støtte og hjælp i forhold til såvel den personlige pleje samt dagens praktiske gøremål.

Som weekendmedarbejder på Violen og Ungdomshøjskolen arbejder du derfor både med opgaver, der understøtter den enkeltes sundhedsmæssige trivsel, og du arbejder med socialpædagogiske opgaver, der handler om at gribe de udviklings- og relationsmuligheder, som er attraktive og relevante for den enkelte.

Det store fokus på selvstændighed og betydningsfuldt samvær er beskrevet i vores kerneopgave.

Om organisationen
Vi er overbeviste om, at alle har drømme, og at alle skal opleve at være betydningsfulde i deres eget og andres liv. Vi kalder dette mindset for Livskraft. I dagligdagen lægger vi mærke til tegn og signaler, som giver en indikation af, hvad der giver energi og gejst for den enkelte. Vi faciliterer, at deres indbyrdes relationer og kommunikation - også til fx pårørende - opstår på deres egne præmisser.

Bo- og aflastningstilbuddet Violen og Ungdomshøjskolen er en del af ledelsesfeltet Botilbud Nord i Fagcenter for Livskraft. Her har vi et fælles værdigrundlag, hvor den neuropædagogiske forståelsesramme udgør omdrejningspunktet.

Mere om stillingerne og din nye arbejdsplads
Du skal arbejde i weekenderne, som udgangspunkt hver anden weekend. Derudover kan du blive tilbudt enkelte aftenarbejdstider og eventuelt dag- og aftenarbejdstider i forbindelse med ferier. Stillingerne er på gennemsnitlig 10 timer om ugen, og opslås for 6 måneder med mulighed for forlængelse.

Dine opgaver vil være:
 • At finde kreative måder, der gør det muligt for den enkelte at træffe valg og give udtryk for drømme og ønsker.
 • At finde og støtte de små skridt, som giver en god oplevelse af at bevæge sig og lære.
 • At turde udfordre vaner og mønstre og at prøve noget nyt.
 • At samarbejde med kolleger om at understøtte den enkelte borgers muligheder for at indgå i betydningsfulde relationer.
Vi forventer, at du:
 • Har interesse for pædagogisk arbejde og har flair for også at anskue sundhedsfaglige opgaver med dette afsæt.
 • Kan medvirke til at sætte nye tiltag i værk – på en måde der er koordineret og sammenhængende med øvrige tiltag i huset.
 • Har en engageret og initiativrig tilgang til opgaver, forandringer og udfordringer.
 • Er fysisk og psykisk robust og trives med at arbejde selvstændigt sammen med alle.
 • Bliver beskrevet af andre som en, der bringer respekt, etik og positivt humør ind i arbejdsmiljøet.
 • Har kørekort.
Her vil du opleve:
 • Et hus med fokus på alle hverdagslivets små glimt af læring og livsglæde.
 • Kollegialt samspil der i høj grad er præget af, at fagligheden udnyttes og udvikles ift. opgaverne.
 • Stor interesse for og indflydelse på at udvikle velfærd på helt nye måder.
Du bedes oplyse i din ansøgning om du specifikt søger job på Violen eller på Ungdomshøjskolen

Arbejdsstedets adresse:
Studievej 19, 9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Stillingen hører til i Aalborg Kommunes Handicapafdeling i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Du er velkommen til at kontakte assisterende leder på Ungdomshøjskolen Marianne Sørensen, hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon 9931 7833 eller assisterende leder på Violen Hanne Laursen Städe, hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon 9931 7832.

Du kan også følge 'Fagcenter for Livskraft' på LinkedIn.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og socialpsykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  01-12-2020

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig