Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

SOSU hjælper til Aftenvagt på Forebyggelses og Rehabiliteringscenter Ulsted

I Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder vi for at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg. Og vi gør det sammen. Sammen med frivillige, med virksomheder, organisationer, pårørende og sammen med de mennesker, vi er her for.

Vi er mere end 6.500 ansatte, der hvert år er i kontakt med flere end 19.000 mennesker i kommunen. Mennesker, som på den ene eller anden måde har brug for vores støtte og omsorg i hverdagen. Sammen arbejder vi hver dag på at skabe livskvalitet og velfærd.

Vi udvikler velfærd sammen.

Vi arbejder på at støtte vores kursister i at opnå en så selvstændig tilværelse som muligt. Målgruppen er borgere som i dag modtager hjælp fra kommunen, men også borgere der i nær fremtid forventes at få behov for kommunal hjælp. Målet er at gøre borgerne uafhængig af kommunal hjælp.

Vores center startede 1.5.19 og har form som en højskole, hvor vi tværfagligt ligge fokus på motion, kost og mental sundhed.
Sidst men ikke mindst, så arbejder vi med fokus på forebyggelse af fald og Højskolen bliver på sigt kommunes videnscenter på området.
Vi har 6 døgn pladser fra mandag til fredag og op til 16 dags pladser (8 kursister af gangen). Derudover tilbyder vi foredrag og kurser. Den ledige stilling er i aftenvagt fra mandag til torsdag, da vores kursister sendes hjem på weekend om fredagen og først kommer tilbage mandag morgen. Desuden er der lukket i Helligdagene.

Vi forventer at du som SOSU hjælper
Har interesse i forebyggelse, faldforebyggelse og rehabilitering.
Støtter udviklingspotentiale i den enkelte og ønsker at arbejde tværfagligt for at kursisten kan nå sit mål. f.eks. ved at lave mad, bage, vaske tøj og stå for lettere rengøring sammen med kursisterne.
Udfører pleje/støtte når vores kursister har brug for det.
Deltager i kursistens aktiviteter og træning, hvor det giver mening i forhold til de når deres mål.
At du har lyst til at arbejde med både kursisternes mentale og fysiske sundhed.
Byder ind med relevante kompetencer/interesser som f.eks. håndarbejde, friluftsliv, mindfullness, musik eller noget helt andet, når det giver mening i forhold til vores kursister.
Ser mennesker frem for diagnoser og kan lide at opbygge gode relationer med kursister, kollegaer og samarbejdspartnere og husets frivillige.
Kørekort og bil er en fordel, ligesom der er brug for at du kører højskolens bus.

Vi kan tilbyde:
En arbejdsplads hvor vi udvikler os i takt med at behovet opstår, både i forhold til kultur og indhold.
En arbejdsplads, der også er et samskabelses projekt, da byens borgere bydes inden for både som frivillige og som brugere af store dele af tilbuddet.
En engageret ledelse der brænder for at arbejde med trivsel og udvikling af både medarbejdere og kursister.

Kerneopgaven i ældre handicap forvaltningen er: Vi fremmer menneskets mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.

Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Ansøgningsfrist 3.12.2020
Samtaler afholdes i uge 50

Opstart 1.2.2021 eller hurtigst muligt

Arbejdsstedets adresse: Forebyggelses og Rehabiliteringscenter Ulsted Ulstedparken 13, Ulsted, 9370 Hals

Yderligere informations fås hos Forstander Lone Svendsen på mail: losv-aeh@aalborg.dk eller på telefon 2520-5427 mellem 8-9.


Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Social og sundhed

  • Arbejdstid

    Deltid over 21 timer

  • Ansøgningsfrist

    03-12-2020

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig