Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

PPR Aalborg søger en psykolog til en fast stilling i specialteamet


Stillingen er på 37 timer med opstart den 01.01.21.

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i forhold til læring og trivsel, så har vi et spændende job til dig!

Stillingen er placeret både i PPRs specialteam som betjener specialskolen Egebakken, specialbørnehaven Birken og Specialbørnehaven Stampe samt vores almen teams der betjener de almindelige skoler. Vores teams er bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Du kan læse nærmere om de nævnte betjeningssteder på deres hjemmesider.

Som psykolog ved PPR lægges der vægt på, at du
 • er autoriseret, har erfaring, er fagligt velkvalificeret og uddannet enten som cand. pæd. psych. eller cand.psych.
 • Er samarbejdsorienteret både internt og eksternt
 • Er konstruktiv i din tilgang og ser muligheder indenfor de gældende vilkår
 • Kan arbejde konsultativt og kapacitetsopbyggende med specialtilbuddene
Har du tillige et godt humør og humor er dette også meget velkomment.

Det er en forudsætning for ansættelse, at medarbejderen har kørekort og kan disponere over egen bil i arbejdstiden.

Opgaver i stillingen
 • Rådgivning og vejledning til specialundervisningstilbuddene
 • Henvisninger til psykiatri
 • Udarbejdelse af PPV
 • Supervision/sparring til lærer/pædagog teams
 • Sparring til skoleledelse
 • Testning
 • Revisitation
Vi kan tilbyde et job med
 • Såvel faglige som personlige udfordringer
 • Muligheder for faglig udvikling herunder supervision
 • Hjælp og støtte fra ledelse og kolleger
 • En uformel omgangstone
 • Selvstændigt arbejde med selvstændige beslutninger
 • En travl og krævende arbejdsdag
 • Medlemskab at en velfungerende tværfagligt team samt en stor psykologfaggruppe
Der er flexordning på arbejdspladsen.

PPR Aalborg som organisation
PPR Aalborg er fysisk placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.

PPR Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen. Vi yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPRs indsats har altid et pædagogisk sigte, og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børns, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til, at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPRs indsat er, at alle børn i Aalborg Kommune gives gode muligheder for læring, udvikling og trivsel.

For oplysninger om PPR Aalborg henvises der til hjemmesiden: www.ppr-aalborg.dk

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børne- og straffeattest ("pædofiliattest"). Læs mere på www.aalborg.dk (under "Børn og skole" dernæst "Folkeskole" og endelig "Straffeattest ved ansættelse").

Aflønning: Efter gældende overenskomst

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til.
afsnitsleder Rune John Pedersen, Tlf: 9352 0201. Mail: rjp-skole@aalborg.dk

Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser.
Endvidere skal der i ansøgningen oplyses personlig e-mail.

Ansøgningsfrist: Den 26/11-2020 kl. 9.00

Ansættelsessamtaler finder sted den 27/11.2020 – (Bemærk at der er en kort frist for kandidater der kaldes til samtale).

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-11-2020

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig