Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Jobcenterrådgiver med beskæftigelsesfaglige kompetencer søges til fast stilling i Job- og Aktivhuset – Fleksjobområdet.

Fleksjobområdet i Jobcenter Aalborg er i en rivende udvikling. Der visiteres langt flere til ordningen, og der tilføres nu midler hvorfor vi søger 1 ny kollega. Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler så kan det være dig vi venter på.

Vi har i Fleksjobenheden fokus på at lykkes med at få ledige i fleksjob. Det er en spændende og mangfoldig målgruppe af ledige, som både kan have fysiske, psykiske men også mere komplekse udfordringer. Fælles for dem er, at de har en væsentligt og varigt nedsat arbejdsevne, hvor der skal arbejdes på at lykkes med at komme på arbejdsmarkedet.

Vi arbejder professionelt med virksomheder og borgere. Vores tilgang til ledige fleksjobbere er jobrettet og ressourceorienteret. Det jobrettede arbejde består blandt andet i at arbejde inddragende med at lave jobstrategier, som består af tre sideordnede jobspor, med udgangspunkt i borgernes kompetencer og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft.

Vi arbejder med én kontaktperson i så mange sager som muligt. Det betyder, at du som rådgiver selv løser en række opgaver ift. det virksomhedsvendte arbejde på egen hånd. Du er således selv ansvarlig for det virksomhedsvendte arbejde – som etablering af praktik, job og støtte borgerne i deres jobsøgning.

Vores tilgang til ledige fleksjobbere er at støtte, vejlede og inddrage dem, med henblik på at tage eget ansvar, og sætte realistisk retning og mål for egen jobsøgning. På den måde mener vi, at vi medvirker til at sikre deres vej til fleksjob.

Om os
Job- og Aktivhuset administrerer lovområderne inden for kontanthjælp for aktivitetsparate over 30 år, aktivitetsparate med en kompetencegivende uddannelse under 30 år, ressourceforløb, samt afklaring til revalidering, fleksjob og førtidspension.

Vi varetager ligeledes alle opgaver i forbindelse med at fremskaffe og fastholde job til personer, der er visiteret til et fleksjob samt de handicapkompenserende ordninger og løntilskud til førtidspensionister.

Vi er ca. 120 medarbejdere, som organisatorisk er opdelt i rådgivere, virksomhedskonsulenter, mentorer, ergoterapeuter og en administrativ gruppe.

På fleksjobområdet er der 4 teams, et team der arbejder med opfølgning på fleksjobs
og fastholdelse af borgere i job samt tre teams der består af virksomhedskonsulenter
og jobcenterrådgivere som arbejder med ledige fleksjobvisiterede. Hertil er der
tilknyttet en virksomhedskoordinator.

Dine opgaver vil være:
 • At have overblik over og prioritere en jobrettet indsats til de borgere, du er ansvarlig for
 • At etablere fleksjob og virksomhedspraktikker med henblik på job
 • At arbejde med fleksjobvisiterede om ABC jobstrategi
 • At afholde jobklub, hvor de fleksjobvisiterede understøttes i at søge fleksjob
 • At afholde jobsamtaler med fleksjobvisiterede med henblik på at understøtte borgerens egne jobsøgningsaktiviteter
 • At foretage vurdering af arbejdsevne og fastsætte effektiv arbejdstid for de fleksjobvisiterede
 • At afholde individuelle sygeopfølgningssamtaler med ledige midlertidigt sygemeldte fleksjobvisiterede
 • At afklare til andet forsørgelsesgrundlag i de tilfælde, hvor borgeren ikke længere står til rådighed for fleksjob, og i denne forbindelse dokumentere og udarbejde rehabiliteringsplan samt deltage i rehabiliteringsmøde sammen med borgere.
Vi forventer du har følgende kompetencer:
 • Socialrådgiver eller socialformidler
 • Digitale kompetencer, der matcher den administrative del af jobbet, herunder let ved at lære nyt
 • Erfaring med arbejdet i et jobcenter
 • Viden om det lokale arbejdsmarked og evnen til at bringe det i spil
 • Erfaring med inddragende, ressourceorienteret og motiverende borgersamarbejde
 • Erfaring med at arbejde jobrettet
 • Gode evner inden for skriftlig og mundtlig kommunikation, også når det er svære emner
Personlige kompetencer:
 • En systematisk og målrettet tilgang til arbejdet
 • Gode samarbejdsevner
 • En åben og udadvendt personlighed, som ser muligheder frem for begrænsninger
 • Vilje til at lykkes – resultatorienteret
Vi kan tilbyde:
En fast ansættelse på 37 timer ugentlig
Et godt og spændende arbejdsmiljø, med fagligt dygtige kolleger
Selvstændige og udviklende arbejdsopgaver
Gode muligheder for faglig sparring

Arbejdsstedets adresse
John F. Kennedys Plads 1 B, 9000 Aalborg

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Det er faste stillinger på 37 timer ugentligt

Der er ansøgningsfrist den 01.12 2020. Vi forventer at afholde samtaler i uge 51.
Stillingen ønskes besat fra 01.01.2021 – eller hurtigst muligt herefter.

Det er et krav at du har kørekort og er villig til at anvende egen bil i arbejdstiden, såfremt
fællesbil på arbejdspladsen er optaget.

Kontakt
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Hanne Berg på
telefon 25203794

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den
formular, som kommer frem.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion,
handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  01-12-2020

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig