Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

PPR Aalborg søger 1 talepædagog til en fast stilling på 37 timer med opstart den 1. januar 2021

Har du lyst til at gøre en forskel for børn og unge i forhold til læring og trivsel, så har vi et spændende job til dig!

Stillingen er placeret i PPRs specialteam med opgaver i specialtilbuddene på hhv. Vester Mariendal- og Filstedvejens Skole samt opgaver i enkelte specialbørnehaver og Hjemmetræningsområdet. Teamet er bestående af psykologer, talepædagoger, konsulenter, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Betjeningsområder
Vester Mariendal- og Filstedvejens skoles specialklasser:
Eleverne her er kendetegnet ved middel til svær funktionsnedsættelse (medfødt eller erhvervet hjerneskade – fejludvikling samt syndromer), hvilket viser sig i svært nedsatte kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder. Der er ligeledes elever med funktionsnedsættelse af meget svær grad – og med multiple funktionsnedsættelser. Opgaverne her består i talepædagogisk bistand med både undersøgelser, undervisning, rådgivning og vejledning samt opgaver vedrørende alternativ supplerende kommunikation.

Hjemmetræningsområdet:
Opgaven her handler om Hjemmetræningsområdet i Aalborg Kommune vedr. børn under 18 år med betydeligt og varigt handicap, hvor forældrene vælger at træne deres barn derhjemme. Opgaverne består i at indgå i et udrednings- og et tilsynsteam.

Specialbørnehaver:
Opgaven her er at yde talepædagogisk bistand til børnene i specialbørnehaven samt til personalet. Der arbejdes både konsultativt og direkte.

Som talepædagog ved PPR lægges der vægt på at du har:
 • Uddannelsesmæssige kvalifikationer fra én af følgende uddannelser: Logopæd eller kandidateksamen i audiologopædi, speciallæreruddannelse, PD i specialpædagogik med min. tale- og sprogmodul derudover gerne f.eks. læsemodul og høremodul
 • Særlig viden om dybdegående udredninger af komplekse sproglige problemstillinger
 • Viden om alternativ supplerende kommunikation
 • Interesse for tværfagligt samarbejde
 • Interesse for konsultative praksisformer
 • Erfaringer fra et lignende job
 • Fleksibel, selvstændig og samarbejdsorienteret holdning
 • Kunne holde mange "bolde i luften på samme tid"
 • Har kørekort og adgang til bil i arbejdstiden
Har du tillige et godt humør og humor er dette også meget velkomment.

Arbejdet omfatter vurderinger af sprog, kommunikation samt undervisning. Desuden vejledning af forældre, pædagoger og lærere med henblik på at sikre et positivt sprogudviklingsmiljø omkring et konkret barn eller børnegruppe.

Opgaver i stillingen
 • Talepædagogiske undersøgelser og vurderinger
 • Talepædagogisk undervisning
 • Udarbejdelse af rapporter
 • Rådgivning og vejledning til specialundervisningstilbuddene
 • Udredning og tilsyn i hjemmetræningen
 • Supervision/sparring til lærer/pædagog teams
 • Sparring til skoleledelse
Vi kan tilbyde:
 • Et job i en stor tværfaglig, dynamisk og udviklingsorienteret organisation
 • Erfarne, dygtige og samarbejdsorienterede kolleger
 • En afvekslende og indholdsrig arbejdsdag
 • Et job med mange samarbejdspartnere
 • Faglige og personlige udfordringer
 • En uformel omgangstone
 • En travl og krævende arbejdsdag
 • Medlemskab i gode teams
Der er flexordning på arbejdspladsen.

PPR Aalborg som organisation
PPR Aalborg er fysisk placeret på Skoleforvaltningen, Godthåbsgade 8, 9400 Nørresundby.

PPR Aalborg er en rådgivningsenhed i Skoleforvaltningen. Vi yder faglig vejledning til daginstitutioner og skoler med henblik på at styrke deres arbejde med at udvikle inkluderende børnefællesskaber. PPRs indsats har altid et pædagogisk sigte, og tager derfor afsæt i en pædagogisk kontekst med inddragelse af børns, forældres og professionelles perspektiver som en grundlæggende tilgang til, at forstå børn i forskellige former for vanskeligheder. Målet med PPRs indsats er, at alle børn i Aalborg Kommune gives gode muligheder for læring, udvikling og trivsel.

For oplysninger om PPR Aalborg henvises der til hjemmesiden: www.ppr-aalborg.dk

Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejdere er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes børne- og straffeattest. Læs mere på www.aalborg.dk (under "Børn og skole" dernæst "Folkeskole" og endelig "Straffeattest ved ansættelse").

Aflønning: Efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til.
afsnitsleder Rune John Pedersen, Tlf: 9352 0201. Mail: rjp-skole@aalborg.dk

Ansøgningen skal vedlægges kopi af komplet eksamensbevis og eventuelt udtalelser.
Endvidere skal der i ansøgningen oplyses personlig e-mail.

Ansøgningsfrist: Den 26/11-2020 kl. 09.00

Ansættelsessamtaler finder sted den 27/11-2020 (vær opmærksom på at der er kort varsel ved indkaldelse til samtale).

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-11-2020

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig