Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedshjælper, Plejeboliger Lollandshus

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier:

Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og handlekraftig organisation.

Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på, og vi er en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne.

Vi er et plejehjem med 71 beboere, fordelt på tre huse, hvoraf det ene er vores demenshus med 25 beboere. 1. november 2021 flytter vi alle fra Lollandshus til vores nye plejehjem Markusgården. Der vil være mulighed for at være med til at præge indholdet på vores nye plejehjem.

Vi kan tilbyde
 • et spændende job med godt samarbejde med kompetente kolleger, som besidder en høj faglighed med stor fokus på at højne livskvaliteten for borgere med såvel somatiske som demenssygdomme
 • en arbejdsplads, hvor der er fokus på trivsel
 • et job, hvor der er plads til at udvikle egne faglige og personlige kompetencer
 • en arbejdsplads, som er i stadig forandring - i et godt samarbejde med relevante samarbejdspartnere
 • at der gerne tages individuelle hensyn så arbejds- og privatliv hænger sammen
 • relevante kurser med udgangspunkt i dét, du har brug for
 • en høj grad af social kapital
 • at gode/dårlige oplevelser deles med hinanden
 • arbejde målrettet at give medbestemmelse i det daglige arbejde; ud fra dine kompetencer
 • åbenhed for andres meninger/metoder; vi vil meget gerne lære nyt
 • fokus på sikker medicinhåndtering - i samråd med vores plejehjemslæge
 • en grundig introduktion til din nye arbejdsplads.
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads
 • der er tre ledige stillinger i i blandede dag- og aftenvagter
 • forventet ansættelsesdato er 1. januar 2021
 • ansættelsessamtaler forventes at blive afholdt 30. november 2020.
Dine primære opgaver vil være
 • planlægning af dagligdagen sammen med kolleger
 • personlig pleje - i samarbejde med den enkelte beboer
 • pårørendekontakt
 • kontakt til samarbejdspartnere
 • sammen med dine kolleger at have ansvar for, at beboerne har en hverdag, som er tilrettelagt sammen med dem - ud fra en rehabiliterende tilgang.
 • Sundhedslovsopgaver
 • sparring med dine kolleger – nærmeste og tværfaglige
 • en fagligt velfunderet dokumentation.
Faglige kompetencer. Du skal
 • have kendskab til arbejdet med borgere med forskellige nedsatte funktionsniveau
 • kunne arbejde selvstændigt
 • kunne rumme borgere med nedsatte kognitive funktioner
 • være i stand til at navigere i vores forskellige IT-systemer, med særlig fokus på omsorgssystemet CURA
 • være i stand til at erkende hvis der laves fejl; så vi alle kan lære af dem.
Personlige kompetencer. Du
 • har lyst til at arbejde med mennesker, som har brug for din hjælp
 • er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed
 • er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig
 • løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer
 • tilgår opgaverne med godt humør
 • har fokus på alles trivsel.
Arbejdsstedets adresse
Lollandsgade 15-19, 9000 Aalborg.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte plejehjemsleder Tina Olsen på tlf. 9931 6560.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Straffeattest
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet
Mål og indsatser 2015-2016

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  26-11-2020

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig