Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Afdelingsleder og stedfortræder for Leder på VoksenBøgen

Afdelingsleder og stedfortræder for Leder på VoksenBøgen

Vores dygtige afdelingsleder og stedfortræder for Leder har nu fået stillingen som leder af VoksenBøgen, og derfor mangler vi en ny afdelingsleder i vores ledelsesteam, som også agerer stedfortræder for Leder.
Så vil du bidrage til fortsat udvikling og god faglighed på et højt specialiseret tilbud for udsatte borgere? Motiveres du af at samarbejde bredt og vise vejen for andre? Er du tydelig i din kommunikation og kan du udvise handlekraft? Så kunne denne stilling netop for noget for dig.
Som afdelingsleder og stedfortræder spiller du en afgørende rolle i målsætningerne om at skabe sammenhængskraft og fælles strategisk retning for VoksenBøgens afdelinger. Videre bliver du en vigtig ansvarsperson i at sikre et godt arbejdsmiljø. Vi mangler en afdelingsleder til:
 • Botilbuddet Bodil Hjorths Vej med to døgnpladser. Beliggende i Hammer Bakker
 • Botilbuddet Vissegård med fem døgnpladser. Beliggende i Visse
 • Dagfunktionen med 20 pladser. Beliggende i Hammer Bakker
VoksenBøgen søger en afdelingsleder/stedfortræder, der:
 • Har personaleansvar og ansvar for daglig drift på de tre afdelinger
 • Varetager opgaver der involverer alle VoksenBøgens afdelinger, her med et særligt fokus på arbejdsmiljøopgaver
 • Har ansvar for implementering af og opfølgning på tiltag samt retningslinjer på de tre afdelinger
 • Indgår i strategisk sparring med VoksenBøgens leder om udvikling og visioner for tilbuddet
 • Har øje for udbud og efterspørgsel herunder eventuel behov for etablering af nye tilbud, til tider med kort aktionstid
 • Har et visionært udsyn med øje for ikke blot eksisterende muligheder, men også bevægelser, potentielle nye behov og tendenser
 • Altid har borgerinddragelse samt et tæt tværorganisatorisk og fagligt samarbejde for øje
Vissegård og Dagfunktionen har faglige koordinatorer, som du vil indgå i tæt samarbejde med. Foruden leder og afdelingsleder/stedfortræder består VoksenBøgens ledelsesteam af tre assisterende ledere, der varetager den daglige ledelse af hver sit tilbud.

Du kan være den rette kandidat, hvis du:
 • Har en relevant erfaring med ledelse og arbejdsmiljøarbejde
 • Har en diplom i ledelse eller anden relevant lederuddannelse
 • Kan yde faglig sparring og sætte retning for en personalegruppe, der ofte agerer i en presset og omskiftelig hverdag
 • Har gode analytiske evner og er strategisk stærk
 • Har gennemslagskraft, også i svære situationer
 • Kan arbejde målrettet og loyalt i forhold til vedtagne politikker, værdier og retningslinjer
 • Har et solidt fundament i forhold til lovgivning og vilkår på området
 • Kan se styrken i at være en del af et center med stor diversitet, og dermed bidrage loyalt og innovativt i skabelsen af sammenhængskraft og synergi på tværs

Vi tilbyder til gengæld, at du:
 • Kommer til at indgå i et stærkt ledelsesteam, der arbejder for at gøre VoksenBøgen til en arbejdsplads præget af faglighed, organisatorisk overblik og trivsel
 • Får en unik mulighed for at præge VoksenBøgens udvikling, herunder hvilke skridt der tages for at kvalificere den pædagogiske indsats og højne det faglige niveau
 • Indgår i et åbent og dialogorienteret arbejdsmiljø med fleksible arbejdstider
 • Modtager løbende supervision og mulighed for kompetenceudviklingVoksenBøgen
Overordnet har VoksenBøgen 65 medarbejdere, fordelt på forskellige matrikler. Der er et godt og nært samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, som fortsat skal prioriteres, både gennem MED-systemet samt mere bredt.

Målgruppen hos VoksenBøgen er unge og voksne, der kendetegnes ved stor diversitet og kompleksitet i problembilledet, ofte dobbeltdiagnoser og komorbiditet. VoksenBøgen modtager også borgere, der er anbragt ved dom. Tilbuddet rummer i dag fire døgnafdelinger med i alt 25 pladser, en dagfunktion med STU og mentorstøtte samt en afdeling med bostøtte og forebyggende støtte. VoksenBøgen er en del af Den Nordjyske Socialaftale og modtaget således ikke blot borgere fra Aalborg Kommune, men fra hele Nordjylland og på tværs af landet. Endvidere er VoksenBøgen VISO-leverandør. For uddybning og præcisering af tilbud og målgrupper henvises til VoksenBøgens hjemmeside. Yderligere uddybning og præcisering af organisation, metoder og tilgange finder du i Bogen om VoksenBøgen.

Center for Sociale Indsatser
VoksenBøgen er forankret i Center for Sociale Indsatser, der er en del af Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. VoksenBøgens øverste ledelse refererer til centerlederen i Center for Sociale Indsatser.

Centeret består af en række højt specialiserede tilbud, der, som VoksenBøgen, kendetegnes ved fokus på en løbende og dynamisk udvikling af tilbud og samarbejdsformer. Center for Sociale Indsatser har således en klar ambition om, ved at gå nye fælles veje, at være en progressiv og toneangivende aktør i udvikling af nye og effektfulde indsatsformer for borgere, der befinder sig i særligt udsatte positioner.

Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte Institutionsleder Rikke Møller, tlf. 9931 6287 / 2046 4230. Mail: RFRO-fb@aalborg.dk

Ansættelsesforhold
Stillingen på 37 timer om ugen, til ansættelse pr. 1. februar 2021.
Ansættelse og aflønning er som afdelingsleder, jfr. gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 4. december 2020, kl. 15.00
Ansættelsessamtaler afholdes 17. december 2020.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-12-2020

Moedvoresorganisation 200X150px

Moedvoresmedarbejdere 200X150px Rigtig