Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Dagtilbud Vejgaard Daginstitutionen Troldehuset

Dagtilbud Vejgaard, Daginstitutionen Troldehuset søger en uddannet pædagog på 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.
Daginstitutionen Troldehuset er en aldersintegreret institution normeret til 50 børn i alderen 0-skolestart (40 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn) og 9 fastansatte personaler. I august 2021 får vi 3 ressourcepladser.

Aktuelt kan vi fremhæve at vi arbejder med implementering og udvikling af den styrkede pædagogiske læreplan, differentieret forældresamarbejde og udvikling og betydning af inkluderende børnefællesskaber.
Vi arbejder aldersopdelt i dagligdagen men under samme tag og ud fra devisen "Alle børn er alles børn". Vi har en uformel omgangstone med afsæt i fagligt funderet pædagogisk arbejde.

Stillingen er ved ansættelsens start primært på mellemgruppen i børnehaven, men i kraft af et rotationsprincip, vil alle pædagoger i Troldehuset i løbet af en årrække være primær både i børnehave- og vuggestuedel og skal derfor være motiveret for arbejdet med hele aldersgruppen.

Du:
 • kan ledes og lave selv-og medledelse
 • forstår betydningen af og arbejder aktivt og kontinuerligt med et tæt forældresamarbejde
 • er moden og stabil og har en høj arbejdsmoral
 • udviser evne til vidensdeling og anerkendende kommunikation indadtil som udadtil
 • har overblik og gode reorganiseringskompetencer

Vi:
 • har kultur for faglig og personlig udvikling med kerneopgaven som omdrejningspunkt
 • har en engageret og nysgerrig forældregruppe med høje forventninger til vores opgaveløsning
 • har en tillidsbaseret feedback kultur som du bidrager til

Måske er det her også dig:
 • Du kan noget med musik/teater/bevægelse (slåskultur)
 • Har en ICDP-uddannelse eller lignende
 • Har en indgangsvinkel til at arbejde med science i børnehøjde

  Den, som kun ta'r spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.


  Arbejdsstedets adresse
  Daginstitutionen Troldehuset, Sonjavej 88, 9000 Aalborg.

  Løn og ansættelsesvilkår
  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende regler mellem KL og BUPL. Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

  Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til pædagogisk leder Annemette Kongsted på tlf. 22 12 37 19.

Ansøgningsfristen er onsdag d.28.oktober 2020.
Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag d.11.november 2020 mellem kl.13.00 og 17.00.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Du skal vedhæfte uddannelsesbevis, ansøgning og CV.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  28-10-2020