Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Jobformidler / Virksomhedskonsulent - RessourceCenter Aalborg

Jobformidler / virksomhedskonsulent til fast stilling på 37 timer om ugen hos RessourceCenter Aalborg

Brænder du for beskæftigelsesområdet, er du handlingsorienteret og kan du motivere til at sætte skub i jobsøgning både gennem individuelle samtaler og holdundervisning? Har du bredt kendskab til jobmuligheder og arbejdsmarkedet? - Så er det nu, du skal læse videre!

Organisation og kerneopgave
RessourceCenter Aalborg (RCA) er en del af Job- og Ydelsesafdelingen, som organisatorisk placeret i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. RCAs kerneopgave er, at tilbyde beskæftigelses- og uddannelsesrettede forløb for ledige borgere med fokus på, at udvikle ressourcer og kompetencer og på den måde at styrke forudsætningerne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.
Vi tilbyder en arbejdsplads, som giver dig indflydelse på din arbejdsdag og et fagligt forum med kollegial sparring. Du kommer til at indgå i en resultatorienteret og visionær organisation, hvor vi arbejder ud fra en beskæftigelsesfaglig tilgang og tager udgangspunkt i et værdigrundlag og menneskesyn, hvor vi tror på, at alle borgere har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller få en uddannelse.

RCA består af en række teams og vi har ansat ca. 80 medarbejdere. Medarbejderne i de forskellige teams er fordelt på to teamledere, som hver har ansvar for medarbejderne og indsatserne i følgende teams:
 • Jobværksted med indsatser for alle borgergrupper
 • Specialiserede forløb for borgere over 30 år
 • Ungeindsats
 • STU
 • Værkstedsmedarbejdere
Om jobbet
I samarbejde med myndighedsafdelingerne arbejder vi med forskellige beskæftigelsesrettede indsatser, hvor vi tager afsæt i en ressourceorienteret tilgang, motiverende jobrettede samtaler og udvikling af kompetencer. Du får muligheden for at indgå i processer med mennesker, som skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet og hvor vi kontinuerligt er nysgerrige på borgernes og virksomhedernes perspektiv. Du bliver tilknyttet Jobværkstedet, hvor vi tilbyder jobrettede indsatser for alle målgrupper.

Vi prioritere at arbejde ud fra en beskæftigelsesrettet tilgang og kontinuerligt at skabe et respektfuldt samarbejde med borgeren. Vi tror på, at ingen kan alt, men alle kan noget, og alle kan udvikles ved at handle og understøtte. Vi sætter ambitiøse mål for vores arbejde og dermed for borgernes udvikling og progression mod job.
Dine opgaver indeholder stor afveksling og bredde i arbejder hver dag og vil primært være som følger:
 • At arbejde med borgernes muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet
 • At understøtte den enkelte borger i at udarbejde CV, synliggøre kompetencer, coache til at konkretisere job mål og ABC-jobsøgningsstrategi – herunder at have fokus på kompetencer og ressourcer
 • At lave opsøgende arbejde ift. at skaffe ordinære timer og virksomhedsrettede tilbud til målgruppen
 • At have fokus på det gode match mellem virksomheder og borgere
 • At beskrive udvikling og understøtte progressionen i de virksomhedsrettede forløb
 • Registrering og skriftlig dokumentation
 • At undervise i Jobsøgningsmetoder og redskaber

Vores forventninger til dig
Du har sandsynligvis en baggrund som virksomhedskonsulent/jobformidler og har erfaring fra beskæftigelsesområdet. Vi har en forventning om, at du er handlingsorienteret og ambitiøs og på trods af borgerens udfordringer, er du i stand til at have den jobrettede ramme for øje. Det er vigtigt for os, at du brænder for at skabe resultater og befinder dig godt med at blive målt i forhold til opfyldelse af krav til indsatserne. Du skal kunne formulere dig på skrift og i tale og have lyst til at formidle viden om jobsøgning og arbejdsmarkedet. Du er selvfølgelig aktivt bidragende til det gode kollegaskab og klar på at indgå i et team med en ofte hastigt foranderlig hverdag som kræver kontinuerlig kompetenceudvikling.

Der stilles krav om gyldigt kørekort – B.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til Finn Karstenskov på 99823000 eller Teamleder Rikke Hedegaard på 31993003.

Herudover kan du læse mere om Aalborg kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen på www.aalborgkommune.dk.

Løn og ansættelsesperiode
Stillingen, som er fast og på fuld tid, aflønnes efter overenskomst mellem KL og HK/DS.
Tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.

Ansøgningsfrist er torsdag den 5. november 2020.
Samtaler forventes afholdt mandag d. 9. November 2020.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning, som findes under selve stillingsopslaget og ved at udfylde den formular, som fremkommer. Det er også muligt at vedhæfte bilag som fx. Ansøgning og CV i begrænset omfang.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  05-11-2020