Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Byplanvejens Skole søger specialklasselærer med tiltrædelse hurtigst muligt.

Byplanvejens Skole søger specialklasselærer med tiltrædelse hurtigst muligt.

Vi søger en engageret lærer med lyst og kompetencer til at skabe et udviklende læringsrum og høj trivsel i vores specialklasser for elever med generelle læringsvanskeligheder. Du skal være dygtig til klasseledelse og se muligheder frem for begrænsninger. I mødet med elever og kolleger skal du have fokus på udvikling, læring og muligheder.

Du skal være interesseret i at indgå i et forpligtende samarbejde med kolleger, børn og forældre og have lyst og evne til at skabe trygge rammer om læring og trivsel.

Vores specialafdeling har høj fokus på faglighed og udskolingsaktiviteter, samtidig med vi arbejder med den enkelte elevs personlige og sociale udvikling. Vi diskuterer skellet mellem faglig undervisning, specialpædagogik- og de funktionelle kompetencer, som eleverne skal opnå (life skills) for at blive klar til et liv efter folkeskolen.

Vi søger en lærer, der:
 • kan indgå som kontaktlærer i vores store specialklasse for elever i 7.-9. årgang
 • kan undervise i dansk og engelsk med henblik på 9. klasses prøverne (FP9)
 • kan undervise i naturfag
 • gerne har erfaringer med specialundervisning
 • evt. har interesse for biblioteksfunktion på skolen
 • har lyst til at være kreativ og nytænkende i medvirken til udvikling af arbejdet med læringsmål for eleverne
Ansøgere med erfaring i specialundervisning samt hjertet på rette sted vil blive vægtet højest ved udvælgelsen til denne stilling.

Byplanvejens Skole er præget af et højt fagligt niveau og med vilje til fortsat udvikling. Vi har valgt værdierne ansvar, respekt, trivsel, læring og fællesskab som det bærende grundlag for et anerkendende og relationskompetent arbejde. På Byplanvejens Skole er elevernes alsidige udvikling og læring i centrum.

Skolen er afdelingsopdelt og du vil primært være tilknyttet én afdeling. Teamene er organiseret omkring årgange og afdelinger, og det er her der samarbejdes om planlægning, tilrettelæggelse og koordinering af undervisningen.

Byplanvejens Skole er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg ved Ådalen og har 430 elever fra børnehaveklasse til 9. klasse, en specialklasserække med 32 elever, en DUS (fritidsordning) med 200 børn, ca. 70 medarbejdere og en positiv forældrekreds.

I øvrigt henvises til skolens hjemmeside www.byplanvejensskole.aula.dk

Praktiske oplysninger:
Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes straffe- og børneattest. Læs mere på http://www.aalborgkommune.dk/attest

Kontakt:
For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Annette Falk Helmer på tlf. 4040 1513 eller skoleleder Linda Visborg på tlf. 6143 0363.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for lærere m.fl.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Ansøgningsfrist: Senest fredag den 23. oktober 2020.
Der forventes afholdt ansættelsessamtaler den 28. oktober.2020.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  23-10-2020