Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Praksiskonsulent (praktiserende læge)

Aalborg Kommune ønsker at styrke samarbejdet mellem almen praksis og kommunens områder med sundhedsopgaver. De praktiserende læger er en essentiel samarbejdspartner med stor betydning for et velfungerende tværsektorielt samarbejde omkring patienter og borgere. Det er således en central opgave at sikre et velfungerende samarbejde med almen praksis. Ikke mindst fordi det er udgangspunktet for, at borgeren oplever sammenhæng og kontinuitet i eksempelvis et syge/plejeforløb. Den kommende praksiskonsulent får en central rolle i at styrke og udvikle samarbejdet med de alment praktiserende læger.


Den ny praksiskonsulent får følgende overordnede funktioner
 • At udvikle kvaliteten af patientforløbene ved at fremme samarbejdet mellem hospitaler, praktiserende læger og forvaltningernes sundhedsområder.
 • At bistå kommunen i udviklingen af den lægefaglige dialog og samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne.
 • At rådgive den politiske og administrative ledelse, herunder Kommunalt Lægelig Udvalg, i anliggender vedrørende kommunale opgaver inden for sundhedsområdet

Som praksiskonsulent vil du komme til at arbejde med konkrete opgaver af begrænset varighed. Som eksempler på opgaveområder er:
 • Borgere med misbrugsproblemer
 • Samarbejde om sårbare gravide
 • Tidlig opsporing af psykisk sårbare børn
 • Kvalitetssikring af henvisninger fra hospitaler og praktiserende læger til Sundhedscenter Aalborg til borgere med kroniske sygdomme
 • Undervisning og lægefaglig rådgivning af personale på Sundhedscenter Aalborg
 • Udvikling og forankring af tværsektorielle samarbejder i læge- og sundhedshusene

Vi forventer en løbende udvikling og forandring af opgaverne.

Nyttige links
Sundhedspolitik 2019-2022
Sundhedscenter Aalborg
Aalborg Kommunes portal til praktiserende læger – Sundhedstilbud.aalborg.dk


Vi forventer, at den kommende praksiskonsulent
 • Er alment praktiserende læge i Aalborg Kommune
 • Ser spændende muligheder i udviklingen af det nære kommunale sundhedsvæsen
 • Har kendskab til det nordjyske sundhedsvæsen
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er god til både skriftlig og mundtlig formidling.

Vi kan tilbyde, at du som praksiskonsulent får en
 • Vigtig rolle i forankringen af Kommunalt Lægelig Udvalg, som samarbejdsplatform
 • Ledelsesmæssig reference til direktøren for Sundheds- og Kulturforvaltningen
 • Lægefaglig reference til koordinerende læge og lægefaglig ansvarlig af Nord-KAP og vil indgå i praksiskonsulentordningen i Region Nordjylland
 • Opgavemæssig reference udstukket af Kommunalt Lægelig Udvalg
 • Fast tilknytning til sekretariat for Kommunalt Lægelig Udvalg

Løn og ansættelsesvilkår
Der er fastlagt en ramme på maksimalt 120 timer pr. år pr. praksiskonsulent.
Vi vil tilstræbe, at det meste arbejdstiden vil være i tidsrummet efter kl. 16 på hverdage, men du må forvente, at en del af arbejdstiden kan foregå i dagtiden (inden kl. 16). Honorar svarende til Nord-KAP's sædvanlige konsulenttakst.

Yderligere oplysninger
Du kan kontakte Direktør Bente Graversen på tlf. 9931 1931 for yderligere oplysninger.


Ansøgningsfrist
Onsdag, den 28. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 46 i Danmarksgade 17, 9000 Aalborg.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  28-10-2020