Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Konsulent til Ældre og Sundhed - Aalborg Kommune

Er du god til at skabe sammenhæng mellem strategi og praksis?

Så er det måske dig vi leder efter til en af vores to ledige konsulentstillinger i Ældre- og Sundhedssekretariatet.

Ældre- og Sundhedssekretariatets organisering
Ældre- og Sundhedsafdelingens administration er samlet i ét sekretariat, der betjener fire funktionsenheder (Plejeboliger, Frit Valg, Træning & Aktivitet og Sygepleje) og ca. 3.500 medarbejdere. Ældre- og Sundhedssekretariatet består af de administrative og tekniske funktioner, som understøtter udviklingen og driften af Ældre- og Sundhed. Fokus er på at skabe sammenhænge på tværs af afdelingen, både i forhold til drift, udvikling og implementering af nye tiltag. Sekretariatet er organiseret i tre teams:
 • Team for Planlægning og Udvikling
 • Team for Administration og Uddannelse
 • Team for Teknisk Service.
Du bliver en del af Team for Planlægning og Udvikling, der består af 9 konsulenter, 4 sundhedsfaglige udviklingskonsulenter, 1 frivillighedskoordinator samt 1 ergoterapeut. Teamet er en stabsfunktion til chefgruppen i Ældre og Sundhed og understøtter både drift og udvikling af ældre- og sundhedsområdet i Aalborg Kommune. Opgaverne i teamet spænder vidt og vores fornemste opgave, er at lykkes sammen med og gennem en lang række samarbejdspartnere.

Dine opgaver
Du får en bred berøringsflade og mange samarbejdspartnere. Som person skal du derfor kunne trives i rollen med at håndtere og styre tværgående, faglige processer og projekter med fokus på både proces og resultat. En vigtig del af arbejdet er at omsætte kompliceret stof til tydelige og præcise sagsfremstillinger. Vi leder derfor efter en kollega med gode skriftlige kompetencer, som evner at skære en kompleks sag til og gøre problemstillingerne klare.

Dine opgaver vil bl.a. være:
 • Udarbejdelse af sagsfremstillinger til politisk niveau
 • Udarbejdelse af baggrundsnotater, analyser, evalueringer mm.
 • Facilitering af arbejdsgrupper
 • Kvalitetssikring, herunder opfølgning på bevillinger og budgetbrikker
 • Understøttelse af funktionscheferne i forhold til opfølgning, vidensindsamling og sagsfremstillinger
 • Opfølgning på nationale tendenser, udmeldinger mm. på ældre- og sundhedsområdet
Dine kompetencer
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, eventuelt suppleret med en projektleder- eller proceskonsulentuddannelse. Du er generalist, men evner at bore dig ned i et specifikt emne eller tema. Du har gode relationelle kompetencer og befinder dig godt i rollen med at koordinere og skabe sammenspil og sammenhæng på tværs af afdelinger, faggrupper og divergerende meninger og baggrunde. Du er en dygtig formidler både på skrift og i tale og evner at være med til at skabe mening og gensidig forståelse mellem praksis og drift og den politiske dagsorden. Erfaring fra arbejde i en politisk styret organisation er en fordel.

Vi forventer, at du:
 • Har en relevant kandidatuddannelse, eks. cand.scient.pol., cand.scient.soc. eller lign.
 • Har stærke analytiske kompetencer og erfaring med at anvende forskellige metodiske redskaber
 • Har flair for at levere skriftlige fremstillinger – også med korte deadlines
 • Trives med en varieret opgaveportefølje
 • Du kan have mange bolde i luften og er god til at prioritere mellem opgaver
 • Som person, er du åben, tillidsvækkende og netværksskabende. Du ser samarbejde som en forudsætning for optimal opgaveløsning
Vi tilbyder
En attraktiv stilling på et af de store velfærdsområder i en ambitiøs forvaltning, som altid er i bevægelse. Du vil indgå i et team af kompetente kolleger, som insisterer på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, selvom vi har travlt. Du bliver en del af et kontorfællesskab med 9 andre konsulenter, hvor vi har en uformel omgangstone og prioriterer vidensdeling og faglig sparring. Vores forventning til dig er derfor, at du er indstillet på at bidrage til fællesskabet, såvel fagligt som socialt.

Ældre- og sundhedssekretariatet bor i smukke omgivelser i Hammer Bakker og deler arbejdsplads med blandt andet Direktørens sekretariat, Myndighedssekretariatet, Økonomi- og Boligadministrationen samt Ældre- og Handicapforvaltningens kvalitets- og innovationsenhed. Det er en stor vidensbank og her er altid en kollega at spørge til råds. Vi forventer også, at du bidrager til banken og bringer din viden, din undren og dine betragtninger i spil.

Hvis du på baggrund af ovenstående kan se dig som en del af Team Planlægning og Udvikling, så send os en motiveret ansøgning, hvor du tydeliggør, hvordan du vil bidrage til teamets opgaveløsning.

Løn og ansættelsesforhold
Der er 2 stillinger ledige, hvoraf den ene er en fast stilling fra den. 1.januar 2020 og den anden er en 1-årig tidsbegrænset stilling fra d.1. januar 2021-31.december 2021. Når du fremsender din ansøgning, vil du blive bedt om at tilkendegive om du er interesseret i begge stillinger.

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og relevant forhandlingspartner.

Du refererer til Sekretariatschef for Ældre- og Sundhedssekretariatet.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer efter aftale.

Ansøgningsfristen er onsdag den 4. november 2020. Vi udvælger kandidater til samtale den 11. november.

Vi forventer at afholde 1. samtalerunde fredag den 20. november og 2. samtalerunde onsdag den 25. november 2020.

Der vil blive stillet en opgave i forbindelse med 2. samtalerunde.

Arbejdsstedets adresse:
Dit arbejdssted vil være Storemosevej 19, Hammer Bakker, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
For yderligere oplysninger vedr. stillingen er du meget velkommen til at kontakte sekretariatschef Michael Friis Larsen på telefon 2520 3809 eller chefkonsulent Luise Godsk Høgh på 2520 3806.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
Bliv klogere på Ældre- og Handicapforvaltningens vision
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-11-2020