Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Botilbuddet Vester Hassing

Botilbuddet Vester Hassing er et døgntilbud for voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Huset er opdelt i 5 levegrupper og der bor 6 borgere i hver gruppe.

Borgerne der bor i Vester Hassing, har brug for hjælp og støtte til alle dagligdagens gøremål. Dette understøtter vi på en måde, der sætter selvstændighed og livskvalitet højt. Vi tør handle anderledes, så den enkeltes potentiale bliver set og sat i spil på bedst mulige måde. Dermed er vi i gang med en kulturforandrende bevægelse fra at yde servicerende omsorg til at facilitere rammerne om det gode liv for de mennesker, vi er her for.

Vores kerneopgave er: Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg.
I arbejdet med at løse kerneopgaven, tager pædagogiske mål og handlinger afsæt i borgernes drømme. Med drømmene og motivation skubber vi positivt til det, man kan, og det man kan lære på en måde, der giver høj selvstændighed og livskvalitet samt stor arbejdsglæde. Det vigtige for os er ikke, at borgerne skal leve et "normalt" liv, men at understøtte borgernes muligheder for at føle sig betydningsfulde i eget og andres liv. Vi kalder det
Livskraft.

Vi har fokus på at udnytte vores forskellige kompetencer i opgaveløsningen på tværs i huset. Videre har vi fokus på at skabe læringsrum i form af refleksion og dokumentation.
Endelig har vi stor fokus på din, min og vores sikkerhed. www.instrukser.aalborg.dk

Stillingen ønskes besat fra 1.11.20 eller snarest efter.
Følgende stilling er ledige:
 • En fast stilling på 30 timer om ugen
Dine opgaver vil være:
 • At støtte borgerne i at udvikle selvstændig.
 • At have fokus på den enkelte borgers ressourcer og livskraft.
 • Støtte borgeren i at vedligeholde og udvikle netværk.
 • Støtte borgerne i at skabe en ramme for den daglige struktur.
 • Støtte borgerne i at udvikle og vedligeholde deres færdigheder
 • Yde omsorg og personlig pleje til borgerne.
Vi forventer du har:

Faglige kompetencer:
 • Ser udviklingspotentiale i de små initiativer hos den enkelte.
 • Har kendskab til neuropædagogik
 • Er i stand til at tilrettelægge opgaven med udgangspunkt i borgerens drømme, motivation og potentialer.
 • Ser dokumentation som en del af kerneopgaven og kan arbejde målrette ud fra opstillede mål.
 • Er i stand til at arbejde målrettet med kerneopgaven med udgangspunkt i den fælles definition af opgaven.
 • Kan arbejde systematisk med dokumentation af sundhedsfaglige opgaver.
Personlige kompetencer:
 • Er i stand til at reflektere over den pædagogiske praksis.
 • Er i stand til at samarbejde relationelt omkring opgaven.
 • Ser forskellighed som en styrke i samarbejdet.
 • Er dialogsøgende.
 • Fysisk og psykisk robust
 • Har kørekort
Vi kan tilbyde:
 • En arbejdsplads der har fokus på borgernes drømme, motivation og potentialer i tilrettelæggelsen af opgaveløsningen
 • En arbejdsplads hvor vi støtter borgerne i selvstændighed og i at være betydningsfuld i eget og andres liv.
 • En arbejdsplads der lægger vægt på faglig udvikling, refleksion og sparring.
 • En medarbejdergruppe der er engagerede og fagligt dygtige.
 • En høj grad af involvering og indflydelse.
 • Skiftende arbejdstider dag, aften, nat, hver anden weekend og helligdag
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og SL
Der indhentes straffeattest inden endelig ansættelse

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til assisterende leder Hanne Lindholm Sørensen på tlf.99827146

Hvis ikke du har hørt fra os senest den 01.11.20 er stillingen besat til anden side.
Ansættelsessamtale forventes at være den 26.10.20

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning neden under selve stillingsopslaget og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  22-10-2020