Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Fysioterapeut til Børneterapeutisk Team i Center for Børns Udvikling

Er du fysioterapeut og vil du være en del af et center der har fokus på børnefællesskabet og det enkelte barns trivsel, udvikling og læring?

Aalborg Kommune søger med tiltrædelse 1. januar 2021 en børnefysioterapeut til en fuldtidsstilling ved Børneterapeutisk Team. Du vil blive en del af et arbejdsfællesskab bestående af 8 ergoterapeuter og 8 fysioterapeuter, 2 kliniske vejledere (fysioterapeut og ergoterapeut) og en leder. Vi er organiseret under Center for Børns Udvikling, hvor vi pt. er i en fusions- og forandringsproces for at opnå en endnu højere grad af tværprofessionelt samarbejde, for derigennem at kunne understøtte børns trivsel, udvikling, dannelse og læring på bedste vis. Centret består af socialrådgivere, (indsats)pædagoger, konsulenter, fysio- og ergoterapeuter, sprogvejledere- og sprogmedhjælpere, sekretærer, psykologer og 3 specialbørnehaver. Der er i alt ca. 130 medarbejdere.

Vi lægger vægt på, at vi igennem et stærkt tværprofessionelt samarbejde kan bidrage til, at alle børn og unge indgår i inkluderende sociale fællesskaber, hvor de oplever at være velkomne, betydningsfulde, værdsatte og forpligtede. Vi har et fælles ansvar med forældre og børns netværk for at sikre læring og trivsel for alle børn – sammen kan vi mere.

Om Børneterapeutisk Team

Børneterapeutisk Team varetager genoptræning (Sundhedslovens 140) og forebyggende og/eller vedligeholdende træning af børn 0-6 år inden for almen- og specialområdet (Sundhedslovens 120, Servicelovens 11.7 og 44). Vi har egne træningslokaler på Lerumbakken i Nørresundby, og arbejder også ofte ude i barnets nærmiljø; Dagplejen, vuggestuen, børnehaven og/eller i hjemmet ligesom vi har et tæt samarbejde med sundhedsplejen.
Det forebyggende arbejde på almenområdet er et tilbud til børn, der har problemer med at udføre eller deltage i dagligdagens aktiviteter og/eller børnefællesskabet på en tilfredsstillende måde. I det forebyggende arbejde er vi en del af en tværfaglig og helhedsorienteret indsats over for børn som har behov for særlig støtte. På specialområdet består arbejdet i habilitering, rehabilitering og behandling af børn med forskellige handicap i specialbørnehaver og i barnets eget hjem. For begge områder yder vi vejledning til barnets nære voksne i den overbevisning, at udviklingen foregår i alle døgnets timer.

Vi tilbyder
 • Et engageret kollegateam med hjerter der banker for børnene og som altid står klar til at hjælpe dig
 • En spændende stilling i udvikling med forskelligartede opgaver med undersøgelse/udredning, observation, behandling, træning, vejledning og sparring
 • Vi arbejder både monofagligt og tværprofessionelt

Om dig
 • Du er uddannet fysioterapeut og har erfaring inden for børneområdet
 • Du har viden og erfaring omkring sansebearbejdning hos børn
 • Du har viden og erfaring med habilitering og rehabilitering
 • Du evner at opbygge og skabe gode og professionelle samarbejdsrelationer
 • Du er selvstændig, handlekraftig og udviklingsorienteret
 • Du arbejder struktureret og evner at planlægge egen tid, koordinere med de mange samarbejdspartnere og formår at prioritere i arbejdsopgaver

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teamleder Janne Folden på 25202896 eller TR Mette Gry Behrndt på 31990456.

Ansøgningsfristen er den 11. november.

Der afholdes samtaler d. 20. november og der kan forventes indkaldelse til samtale senest d. 17. november.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  11-11-2020