Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Socialrådgiver / socialformidler søges til ungegruppen i Familiegrrupe Øst

Vi søger en socialrådgiver/socialformidler til vores Ungegruppe, som behandler sager med børnefaglige undersøgelser og foranstaltninger efter Serviceloven fra 15 – 23 år. Ungegruppen behandler også sager der skal forelægges Ungdomskriminalitetsnævnet (UKN). Ungegruppen er tillige, i henhold til den Kommunale Unge Indsats (KUI), i et tæt samarbejde med kommunens Uddannelseshus, og to dage om ugen i et rul, er kommunens ungerådgivere fysisk repræsenteret i Uddannelseshuset i Kayerødsgade, 9000 Aalborg.

Der er tale om en fast stilling 37 timer ugentlig med tiltrædelse 1. december 2020.

I Aalborg Kommune arbejder vi med en proaktiv indsats i tæt samarbejde med familierne, netværket omkring dem og andre professionelle med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Udviklingsstrategi. Vi vil dermed sikre en tidligere og intensiv indsats.

Vi er kendte for høj faglighed og via Udviklingsstrategien skabes rammerne for en yderligere udvikling af denne på tværs af forvaltningerne i kommunen. Vi arbejder systematisk med nye metoder og baserer vores indsatser på en teoretisk referenceramme. Familiegruppen anvender DUBU som it-fagsystem og ICS som socialfaglig metode.
Endelig er vi optaget af at følge op på, om vores indsatser virker. Målet er at give udsatte børn og unge de samme muligheder for udvikling som andre børn.

Socialafdelingen er inddelt i 4 familiegrupper, der hver har en Modtagelsen, en Ungegruppe og tre Børnemakkerskaber. Vi er i Familiegruppe Øst ca. 65 medarbejdere fordelt på psykologer, pædagoger, administration, socialrådgivere, netværks- og sikkerhedsplansrådgivere og en ledergruppe.

Dine opgaver bliver at:
 • Komme tidligt på banen og inddrage den unge, forældre og netværk i løsninger med den unge i centrum
 • Være den koordinerende og faglige garant for en udvikling, der peger hen mod normalområdet
 • Give udsatte unge de samme muligheder som andre i forhold til uddannelse og fritidsliv
 • Nytænke sagsbehandlingen og indsatserne i samarbejde med dine kollegaer, andre fagfolk og ledelse
 • Tage stilling til efterværn og sikre den gode overgang til voksenområdet
Vi tilbyder
 • Et stærkt, fagligt miljø med klare strategier og mål for arbejdet
 • Tæt faglig sparring med ledelsen
 • Supervision og et godt kollegialt miljø
 • Tværfagligt samarbejdsforum mellem rådgivere, pædagoger, psykologer og administrativt personale
 • Bistand fra jurister, økonomiske og socialfaglige konsulenter
 • Et velkomstforløb, hvor du får en mentor og en grundig introduktion til sagsbehandlingen
 • Mulighed for kompetenceudvikling f.eks. en diplomuddannelse og andre kurser
Vi forventer, at du
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Ser, inddrager og lytter til barnet og familien
 • Kan reflektere over egen rolle i samspillet med familien
 • Er fagligt ambitiøs, åben for nytænkning og vil arbejde udviklingsorienteret
 • Kan arbejde selvstændigt, systematisk og dokumenterende
 • Kan gennemføre børnefaglige undersøgelser, vurderinger, handleplaner og forældrehandleplaner
 • Kan bevare overblikket og fastholde strategien
 • Bidrager til at vi har tillid, dialog og arbejdsglæde på arbejdspladsen

Løn og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til Teamleder Ditte Christine Klitgaard tlf. 2520 3584

Ansøgningsfrist er den 22. oktober 2020. Ansættelsessamtaler forventes at foregå den 27. oktober 2020.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  22-10-2020