Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Bostøttemedarbejder til VoksenBøgen

Bostøttemedarbejder til VoksenBøgen

Vi har travlt på VoksenBøgen og søger derfor en pædagog til at varetage bostøtte opgaver for borgere i eget hjem 25 timer ugentligt med tiltrædelse hurtigst muligt.

Hvem er vi:
VoksenBøgen er et helhedstilbud, som dels består af 4 bo afdelinger, et dagfunktionstilbud som rummer beskæftigelse, aktivitetstilbud samt STU og en bostøtteafdeling som både yder bostøtte til borgere, som er flyttet i egen bolig fra VoksenBøgen, eller leverer bostøtte for eksterne samarbejdspartnere, som har behov for løsning af specifikke opgaver eller specialopgaver.
VoksenBøgen er således et socialpædagogisk bosted med varierede opgaver inden for
104, 107, 108, 66.6, LAB 32, STU og 85
Tilbuddet dækker dermed over døgnafdelinger, Dagfunktion og ekstern bostøtte hvor der arbejdes for borgere i eget hjem - med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, følelsesmæssige skader og/eller dobbeltdiagnoser.

Vi søger:
Bostøtteafdelingen yder bostøtte til borgere, som har komplekse problemstillinger, og derfor søger vi pædagoger med relevant socialfaglig uddannelse, som har bred faglig erfaring og interesse for støtte af borgere i deres individuelle forløb.
Gældende for stillingen er at have fokus på, at ydelsen gives ud fra bestillingen, og at der arbejdes med et rehabiliterende sigte og arbejdes hen imod så stor selvstændiggørelse som muligt.
Skriftlighed og dokumentation af borgernes status etc. er en væsentlig del af opgaven.

Rammer for jobbet
Du skal være indstillet på at løse forskelligartede opgaver og være indstillet på, at arbejde både dag, aften og weekend og arbejdstiden tilrettelægges efter opgaverne, bestillingerne og borgerens behov. Du vil derfor ikke have en vagtplan som du kender 4 uger frem i tiden, men skal dog selv tilrettelægge dine ugentlige fridage. Det er en vigtig kompetence at være forudseende og at kunne samarbejde med kolleger for at løse opgaverne med høj faglig kvalitet og professionalisme. De borgere VoksenBøgen støtter har forskelligartede og oftest komplekse problemstillinger, og kan bestå af udviklingshæmning med psykiatriske overbygninger, sindslidelser, personlighedsforstyrrelse samt borgere med dobbeltdiagnoser og andre komplekse problemstillinger.

Det er en forudsætning, du kan planlægge din egen dag hensigtsmæssigt og sammen med kollegerne i bostøtteteamet samt med ledelsen, så opgaverne ligger i forlængelse af hinanden og både dokumentationsarbejde og det pædagogiske arbejde løses tilfredsstillende til borgerens bedste.

I perioder hvor der ikke optræder bostøtte opgaver til alle i afdelingen, vikarierer medarbejderne på de andre afdelinger i VoksenBøgen.

Kørekort er en forudsætning.

Vi forventer:
- at du har overblik og kan handle i pressede situationer og kan arbejde alene
- at du er fagligt velfunderet, på skrift og i tale og har erfaring inden for området
- at du kan arbejde professionelt, selvstændigt og at du ønsker at samarbejde
- at du kan strukturere, planlægge og udføre din dag med det ansvar som gives dig
- at du handler ansvarligt og loyalt ud fra gældende vilkår og rammer
- at du er i stand til at se muligheder, når nye opgaver stilles
- at du er villig til at deltage i supervision og personaletræning

Dine Kvalifikationer:
Vi søger en erfaren medarbejder, som trives i kontinuerlig udvikling og forandring, og som kan rumme en vis uvished i det daglige arbejde og alligevel sikre borgerne et trygt og stabilt forløb.
Du skal kunne arbejde efter bestillingerne fra den bevilgende kommune og lave skriftlige opsamling/status, når det kræves

Vi tilbyder:
Vi tilbyder ansættelse på en dynamisk og udviklende arbejdsplads, hvor fokus på kerneopgaven, tværfagligt samarbejde, internt som eksternt, fleksibilitet og professionalisme tegner vores tilgang til arbejdet. Vi arbejder konkret med Aalborg Kommunes, Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings værdigrundlag som afsæt for den kultur vi ønsker at fremme og specifikt med de mål og strategier som løbende udmeldes. Der ydes løbende sagssupervision og afholdes personalemøder løbende, hvor faglig sparring, vidensdeling og den fremadrettede planlægning foretages.

Der er i dag beskæftiget 65 medarbejdere på VoksenBøgen.

Ønsker du nærmere oplysninger om institutionen og stillingerne, kan du kontakte VoksenBøgen, koordinator Jonas Andreasen på telefon 23 45 36 93 på hverdage
mellem. kl. 9-10.

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2020
indkaldelse til samtale via mail: 6. oktober 2020
Samtaler: 12. oktober 2020


Ansættelsesvilkår:
Stillingerne er omfattet af lokal Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og SL. Derudover ydes et funktionstillæg
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Handicap og psykiatri

  • Arbejdstid

    Deltid over 21 timer

  • Ansøgningsfrist

    05-10-2020