Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder af VoksenBøgen

Ønsker du at udvikle tilbud i særklasse for borgere i udsatte positioner? Motiveres du af at gå nye fælles veje i brede samarbejder i Aalborg Kommune og tværkommunalt? Og kan du sætte strategisk retning, agere kulturbærer og udvise handlekraft?

Så byder der sig nu en unik mulighed i en stilling som leder i en højt specialiseret og velkonsolideret organisation, der bygger på værdier om professionalisme, fællesskab og udvikling.

VoksenBøgen søger en leder, der:
 • Er drevet af engagement i en fortsat ambitiøs udvikling af vores tilbud
 • Har øje for udbud og efterspørgsel herunder eventuel behov for etablering af nye tilbud, til tider med kort aktionstid
 • Har et udtalt visionært udsyn med øje for ikke blot eksisterende muligheder, men også bevægelser, potentielle nye behov og tendenser
 • Altid har borgerinddragelse og et tæt tværorganisatorisk og fagligt samarbejde for øje

Du kan være den rette kandidat, hvis du:
 • Har en relevant socialfaglig baggrund og et godt kendskab til området
 • Har solid ledelsesmæssig erfaring og en lederuddannelse
 • Har erfaring med at sikre et godt arbejdsmiljø
 • Er visionær, kreativ og udviklende, og har kommunikativ gennemslagskraft om den fælles strategi
 • Er synlig, dialogisk og inddragende i det daglige samarbejde med lederteam og medarbejdere på VoksenBøgen samt eksterne samarbejdspartnere
 • Har sans for økonomistyring og administrative opgaver med udgangspunkt i det gode købmandsskab, fairtrade og bæredygtighed
 • Sætter ambitiøse, realistiske og vidensbaserede mål, følger op og sikrer fremdrift
 • Kan se styrken i at være en del af et center med stor diversitet, og dermed bidrage loyalt og innovativt i skabelsen af sammenhængskraft og synergi på tværs med kollegerne der
Vi tilbyder til gengæld:
 • En central lederstilling med gode muligheder for indflydelse
 • Et selvstændigt kompetenceområde med stor frihed under ansvar
 • Store udviklingspotentialer, hvor du kan sætte dit eget præg på den pædagogiske praksis
 • En kompetent og engageret medarbejderstab
 • Et stærkt ledelsesteam med høj faglighed

VoksenBøgen
VoksenBøgens målgruppe er unge og voksne, der kendetegnes ved stor diversitet og kompleksitet i problembilledet, ofte med dobbeltdiagnoser og komorbiditet. Borgerne kan være anbragte ved dom.
Tilbuddet rummer:
 • Fire døgnafdelinger med i alt 23 pladser
 • En dagfunktion
 • Bostøtte
 • Forebyggende støtte

For uddybning og præcisering af tilbud og målgrupper henvises der til VoksenBøgens hjemmeside. Yderligere uddybning og præcisering af organisation, metoder og tilgange finder du i Bogen om VoksenBøgen.

VoksenBøgen er en del af Den Nordjyske Socialaftale, og der modtages derfor ikke blot borgere fra Aalborg Kommune, men fra hele Nordjylland og på tværs af landet. VoksenBøgen rummer en række anerkendte indsatser, og i kraft af det høje faglige niveau er VoksenBøgen endvidere VISO-leverandør, hvortil den løbende opkvalificering vægtes højt.

VoksenBøgen har 65 medarbejdere, fordelt på en række matrikler. Der er et godt og nært samarbejde mellem ledelse og medarbejdere som fortsat skal prioriteres, både gennem MED-systemet samt mere bredt. Ud over lederen består teamet af en afdelingsleder, tre assisterende ledere samt to faglige koordinatorer.

Center for Sociale Indsatser
VoksenBøgen er forankret i Center for Sociale Indsatser, der er en del af Børne- og Familieafdelingen i Aalborg Kommunes Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den nye leder vil således referere til centerlederen i Center for Sociale Indsatser, og vedkommende vil indgå i ledergruppen her og dermed i den samlede udvikling af centerets indsatsområder. Se nærmere beskrivelse af organisationen her

Centeret består af en række højt specialiserede tilbud, der, som VoksenBøgen, kendetegnes ved fokus på en løbende og dynamisk udvikling af tilbud og samarbejdsformer. Center for Sociale Indsatser har således en klar ambition om, ved at gå nye fælles veje, at være en progressiv og toneangivende aktør i udvikling af nye og effektfulde indsatsformer for borgere, der befinder sig i særligt udsatte positioner.

Ønskes der yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Tina Maria Larsen, tlf. 2520 0465, mail tml-fb@aalborg.dk

Ansættelsesforhold:
Stillingen er til ansættelse pr. 1. december 2020.
Den besættes på overenskomstmæssige vilkår med mulighed for kvalifikationsløn.
Primært arbejdssted ligger på Bodil Hjorths Vej 7, 9310 Vodskov.

Ansøgningsfrist den 4. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler afholdes den 23. oktober 2020.
Kandidater, der indkaldes til ansættelsessamtale, skal gennemføre persontest inden samtalen.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  04-10-2020