Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Aalborg Forsyning søger medarbejder til tilsyn og ledningsdrift

Til Aalborg Forsynings division for Vand i afsnittet "Teknik og Håndværk" søger vi en dygtig, engageret og administrativ stærk medarbejder.

Aalborg Forsynings division for Vand bygger på over 160 års traditioner, og sørger hver dag for, at en stor del af Aalborg Kommunes borgere og virksomheder har adgang til rent drikkevand og har mulighed for at aflevere det igen som spildevand der renses og omdannes til energi på Aalborg Forsynings to effektive rensningsanlæg.

Som et af landets store forsyningsselskaber har vi et mål om at bidrage aktivt til at udvikle alle elementer i vandkredsløbet med nye teknologier, metoder og løsninger til gavn for kommunens borgere, byens udvikling og branchen i helhed.

En væsentlig del af Vanddivisionens arbejde ligger i driften af vores vand- og kloaksystem samt de mange vand- og kloakprojekter, som vi hvert år udfører rundt om i kommunen.

Om jobbet
Som medarbejder får du til primær opgave at medvirke til at drive kloaknettet i Aalborg Kommune. I starten med særlig fokus på opsporing og forebyggelse af fejlkoblinger i kloaknettet, men på sigt kan du blive tovholder for driften af kloaknettet og kundehenvendelser relateret hertil. Du vil få meget stor kundekontakt, både ansigt til ansigt og skriftligt.

Du vil komme til at indgå i et tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere i teamet, samt med vores interne og eksterne samarbejdspartnere i forbindelse med udførelse af drifts- og anlægsopgaver.

Du vil indgå i et velkvalificeret og uhøjtideligt team, "Teknisk kundekontakt", som sammen:
 • Varetager den daglige drift af Aalborg Forsynings vand- og kloak ledningsanlæg
 • Håndterer kundehenvendelser vedr. leveringskvalitet, herunder den kommunale tømningsordning
 • Håndterer tekniske kundehenvendelser vedr. installationer
 • Konsulentfunktion i forhold til opfølgning på separatkloakering og fejlkoblinger
 • Håndterer, kontrollerer og udskifter vandmålere
 • Fører tilsyn med regnvandsbassiner og udløbsgrøfter
 • Fører tilsyn i forbindelse med Aalborg Kloak A/S' etablering af stikledninger og små anlægsprojekter
 • Deltager i andre opgaver som f.eks. pumpestationsdrift
 • Deltager i udviklingen af driftshåndbogen, procedurer, instruktioner m.m.
 • Afløser på tværs af teams i "Teknik og Håndværk"
 • Indgår i rådighedsvagten for kloaksystemet

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du:
 • Har en relevant faglig baggrund, gerne med relevant håndværksmæssig uddannelse
 • Har gennemslagskraft og evner at opnå resultater
 • Har gode samarbejds- og formidlingsevner – såvel mundtligt som skriftligt
 • Har veludviklede pc-kundskaber og kan sætte dig ind i brugen af forskellige IT-værktøjer
 • Har lyst til at arbejde med administrative opgaver
 • Har tegningsforståelse vedr. vand- og kloak-systemer
 • Kan arbejde selvstændigt og evner at have mange bolde i luften, uden at miste overblikket
 • Udviser engagement, er imødekommende, har humor og en positiv livsindstilling
 • Har kørekort til personbil
Ansættelsesforhold
Vi tilbyder en 37 timers arbejdsuge med løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsestidspunktet er den 1. november 2020 eller efter nærmere aftale.

Du vil blive ansat i Aalborg Vand Holding A/S med placering i teamet "Teknisk kundekontakt" under "Teknik og Håndværk". Mødested er pt. på vores kloakdriftssted Vestre Havnepromenade 25.

Du er velkommen til at kontakte afsnitsleder Ole Nicolajsen på tlf. 41739260 eller
ole-nicolajsen@aalborgforsyning.dk, hvis du vil vide mere om stillingen.

Om os
Aalborg Forsyning er en moderne forsyningsvirksomhed. Forsyningens division for Vand dækker det tekniske vandkredsløb fra udpegning af kildepladser til udledning af det samme vand i Limfjorden efter rensning.

Vi arbejder ud fra vores visioner, strategier og handlingsplaner bl.a. med forsyningssikkerhed, ressourceudnyttelse, og med at understøtte tankegangen i cirkulær økonomi og FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på klima, sundhed, miljø.

Aalborg Forsynings division for Vand er forankret i Aalborg Vand Holding A/S, der ejer og driver 4 datterselskaber; herunder Aalborg Vand A/S og Aalborg Kloak A/S.

Læs mere om Aalborg Forsyning på www.aalborgforsyning.dk.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknisk service og håndværk

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  30-09-2020