Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Klubleder til Hasseris og Nørholm Ungdomsklub

Er du parat til at gøre en forskel for de unge i Aalborg Kommune?

UngAalborg søger en klubleder til Hasseris Ungdomsklub og Nørholm Ungdomsklub. Klublederen skal indgå i et tæt netværk mellem de omkringliggende skoler, klubber og en
masse skønne kollegaer.

I tæt samarbejde med det lokale netværk og teamleder skal du skabe tilhørsforhold,
tryghed og udvikling for de unge i lokalområdet.

Vi har i dag fem velfungerende områder, der har et godt og udviklende tilbud til de unge - både på uddannelses- og fritidsområdet. Vores målgruppe er unge i alderen 13 til 19 år.

Som klubleder er du en del af en fleksibel og kvalitetsbevidst organisation, hvor den gode relation er bærende i det pædagogiske arbejde med unge.

Du skal være en tydelig leder, som kan sætte en retning for dine medarbejdere.

Om Hasseris Ungdomsklub

Hasseris Ungdomsklub er en veldrevet klub med et besøgstal på mellem 30-70 unge pr. aften. Den er lokaliseret ved Gl. Hasseris Skole og deler lokaler med skolens DUS. Vi er en K3 klub, hvilket betyder, at vi holder åbent 3 dage om ugen. Pt. er vores åbningstider tirsdag kl. 18.30-21.30, torsdag kl. 18.30-21.30 og fredag kl. 19.00-22.00. Der er tilknyttet 6 fastansatte og 3 vikarer til klubben.

I stillingen er ledelsen af vores træf i Nørholm inkluderet. Træffet er placeret på Nørholm Skole, som en K1 klub (åben 1 gang om ugen) placeret på 20 uger hvor åbningsdagene
aftales med de unge.

Organisatorisk placering

Som klubleder ved UngAalborg indgår man som ansvarlig for Hasseris Ungdomsklub og
refererer til teamleder i område 1. Du har som udgangspunkt daglig arbejdsplads
hos Hasseris Ungdomsklub.

Generelle forudsætninger
 • Du skal kunne se værdien i et samarbejde på tværs af skolen, UngAalborg
  og de lokale interessenter.
 • Brænder for unges liv og udvikling og får energi af dette arbejde.
 • Kan omsætte mål og visioner for UngAalborg til praksis i den
  enkelte klub. Det er vigtigt, at man som klubansvarlig ser sig selv som medspiller i forhold til UngAalborg og derved sørger for at bidrage til gensidigt følgeskab.
 • Nysgerrig på egen pædagogiske praksis og motivation til at arbejde
  med egen faglig udvikling.
 • Samarbejdsorienteret og anerkendende i forhold til personale,
  ledelse og kollegaer - internt som eksternt.
 • Stærke relationskompetencer.
 • Forståelse og interesse for lokalmiljøet.
Ansvar og kompetenceområde.
 • At sørge for at alle unge ses og rummes af personalet i klubben,
  gennem velovervejede pædagogiske aktiviteter.
 • Være synlig og tilgængelig i udvalgte aktiviteter og på
  klubaftener med de unge således, at der er fokus på nærvær og tæt kontakt.
 • Viden om skærpet underretningspligt og ansvar for at handle på
  dette.
 • Evne til at skabe kontakt og netværk mellem grupper af unge samt
  relevante ungdomsskoletilbud i hele Aalborg kommune.
 • I samarbejde med teamlederen at sammensætte en medarbejdergruppe
  med fokus på kvalitet i aktiviteterne og tidssvarende kompetencer i forhold til
  ungdomskulturen.
 • Sikre klubbens deltagelse ved SSP-møder.
 • Administrativt arbejde i forbindelse med, udarbejdelse af
  vagtplan, indberetning af løn, markedsføring, kommunikation samt udarbejdelse af budget i samarbejde med teamleder. Ekstratimer godkendes og aftales løbende med teamleder inden de indberettes.
 • Sammen med teamlederen at facilitere inspirationsdage for
  medarbejderne, hvor fællesskab og virkelyst er omdrejningspunktet.
 • Oprette fritidstilbud i samarbejde med teamlederen, samt
  registrering af medlemmer i klubben i UNO.
 • Tæt samarbejde med den lokale skole i samarbejde med teamleder.
Konkrete opgaver
 • Personaleledelse i overensstemmelse med Aalborg kommunes vedtagne personalepolitik, herunder organisering af personalet i klubben.
 • Sørge for, at de unge får indflydelse og medbestemmelse på klubbens aktiviteter og åbningstider.
 • Ansætte og afskedige personale i samarbejde med teamleder.
 • Forberede og udføre personalemøder, samt afholdelse af årlig GRUS
  (gruppebaseret MedarbejderUdviklingsSamtale).
 • I samarbejde med medarbejdere at tilrettelægge arbejdstid og opgaver for den enkelte medarbejder.
 • Indgå som en fast del af vagtplanen i klubben. Der skal være min. 50%synlighed i åbningstiden.
 • Deltage i klublederforum og lokale områdemøder.
 • Samarbejde med koordinatorerne for UngAalborgs intensive læringsforløb.
 • Udarbejdelse af årshjul.
Løn og ansættelsesforhold

Stillingen som klubleder i Hasseris Ungdomsklub og Nørholm Ungdomsklub ønskes besat
snarest.

Den samlet normering er på 283 timer årligt svarende til ugentlig 5,4 timer i 52 uger med mulighed for yderligere timer.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Der er ansøgningsfrist torsdag den 1. oktober 2020.

Samtaler afholdes på Gl. Hasseris Skole mandag den 5. oktober 2020 fra kl. 15.00.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til teamleder Anders Møller
Nielsen på tlf. 93 52 09 14 eller mail andn-skole@aalborg.dk

Se også www.ungaalborg.dk og www.facebook.com/ungaalborg

Forud for endelig ansættelse indhentes der børne- og straffeattest.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid under 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  01-10-2020