Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Sagsbehandler til vandløbsadministration, klimatilpasning og kystbeskyttelse - VandMiljø

Vi har rivende travlt og søger derfor en dygtig kollega til vores vandløbsteam.

Vandløbsteamet tager sig af opgaver inden for administration og sagsbehandling efter bl.a. vandløbsloven, dambrugsbekendtgørelsen og kystbeskyttelsesloven, tilsyn med vandløb og dambrug samt planlægning og gennemførelse af vandplanprojekter, lavbund- og vådområdeprojekter og klimatilpasningsprojekter.

Vandløbsteamet består pt. af 14 personer, og er en del af funktionen VandMiljø, der består af omkring 50 medarbejdere fordelt på i alt 5 teams.

Jobbet
Du kan forvente at blive inddraget i vores mange forskellige arbejdsopgaver forbundet med sagsbehandling af sager omkring håndteringen af overfladevand. Arbejdsopgaverne vil kunne tilpasses dine kompetencer og ønsker.

Vi søger således en profil med et bredt kendskab til vandområdet og interesse for paragrafferne, og hvordan de kommer i spil, om det er klimatilpasning, vandløbsregulativer, helhedsløsninger eller regulering af vandløb. Du kommer primært til at arbejde med sagsbehandling efter vandløbsloven og kystbeskyttelsesloven, men kommer også til at arbejde på tværs af faggrænser og bidrage med sagsbehandling og lodsejerkontakt i forbindelse med udarbejdelse af vandløbsregulativer og ved gennemførelse af komplekse anlægsprojekter.

Stillingen indeholder også en mulighed for at indgå i teamets planlægning og løsning af klimatilpasningsprojekter, herunder samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og forsyningsvirksomhederne.

De primære opgaver vil være:
 • Sagsbehandling efter vandløbsloven
 • Sagsbehandling efter kystbeskyttelsesloven
 • Planlægning og sagsbehandling af klimatilpasningsprojekter
 • Bidrage til revision og udarbejdelse af vandløbsregulativer
 • Lodsejerkontakt, herunder formidling og forhandlinger ved gennemførelse af bl.a. vandplanprojekter
Vi søger personer, der har følgende faglige kvalifikationer
 • Miljømedarbejder med miljøteknisk baggrund, som f.eks. ingeniør, landinspektør, geolog eller biolog
 • Bredt kendskab til vandmiljøområdet
 • Erfaring med myndighedsopgaver og sagsbehandling efter vandløbslovgivningen og/eller kystbeskyttelsesloven
 • Erfaring og lyst til kontakt og dialog med entreprenører, lodsejere og interessenter
 • Eventuelt erfaring eller kendskab til hydrauliske beregninger/modellering m.v
Derudover vægter vi højt, at du
 • Har interesse for vandløb, klimatilpasning, hydraulik, natur og miljø
 • Har lyst og flair for kontakt til borgere, entreprenører og myndigheder
 • Arbejder systematisk, grundigt og ansvarsbevidst
 • Er handlings- og resultatorienteret – og kan få noget fra hånden
 • Er positiv med et godt humør og vil bidrage aktivt til at skabe et sundt fagligt og socialt miljø i teamet og funktionen
 • Har gode danskkundskaber i både skrift og tale.
Vi kan tilbyde
Et aktivt, spændende og udfordrende job i en organisation, hvor vi arbejder for at sikre effektiv løsning af opgaver. Samarbejdsformen og tonen på arbejdspladsen er uformel, og du vil have stor indflydelse på tilrettelæggelsen af eget arbejde. Vi arbejder i teams og lægger vægt på, at alle bidrager aktivt til at fastholde en attraktiv arbejdsplads med en høj kvalitet i opgaveløsningen.

Løn og ansættelsesvilkår
Der er tale om en fast stilling med en arbejdsuge på 37 timer.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst og efter forhandling med den pågældende faglige organisation inden for rammerne af lokal løndannelse.

Yderligere informationer
Ansættelsessamtaler forventes afholdt senest i uge 44, 2020.

Arbejdsstedet er Miljø- og Energiforvaltningen, Miljø og Plan, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby og du skal have kørekort til bil.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til teamleder Johan Livbjerg Pedersen, tlf. 2520 2248.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Teknik, miljø, veje og parker

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  13-10-2020