Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aalborg Kommune

Er du en erfaren, visionær og dedikeret leder, der kan sætte kursen for udviklingen af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aalborg Kommune? Vil du være med til at målrette PPRs arbejde, så vi sammen med skolerne og øvrige samarbejdspartnere skaber mest mulig trivsel, udvikling og læring for alle børn i landets 3. største kommune?

Da den nuværende leder af PPR har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ny leder, der kan tage stafetten op og føre PPR ind i fremtiden. Vores fælles vision er nemlig, at vi har “Noget at have det i. Vi VIL gøre en forskel for børn og unges trivsel og læring. Vores kerneopgave er at bistå børn, deres forældre og de pædagogiske miljøer i at udøve fællesskaber med størst mulig deltagelse, udvikling og læring for alle.

Ledelsesopgaven
Som leder af PPR Aalborg skal du sammen med 3 dedikerede afsnitsledere og i samspil med 126 engagerede medarbejdere skabe en tydelig retning for udviklingen af PPRs indsatser i de kommende år. At knække kurven på inklusion, så flere børn kan blive og trives i folkeskolens fællesskaber, er en af de opgaver, der står helt centralt. Her samarbejder vi om at finde nye veje og som leder af PPR, har du en helt central rolle ift., at vi lykkes med vores mål.

Din opgave er at balancere udvikling og forankring, så PPR's kerneydelser giver resultater for børnene, mens du samtidig skaber mening i arbejdet for de mange forskellige faggrupper i PPR. Du har hele tiden børnene for øje - det er jo dem, det hele handler om. Du er ikke bange for “at give et nap med", og når det bliver svært, så evner du at stå på mål og få samarbejdet til at fungere. Vi mener, at høj kvalitet i opgaveløsningen og et godt arbejdsmiljø hænger uløseligt sammen, og derfor vægtes begge dele højt.

Du får ansvar for et budget på 96 mio. kr., og det er indenfor denne økonomiske ramme, at der er mulighed for at gentænke og videreudvikle indsatsen. Du bliver både leder for ledere og leder for medarbejdere. Administrationen og konsulentgruppen refererer nemlig direkte til dig. Og det er du glad for – for du kan rigtig godt lide personaleledelse. Du refererer direkte til chefen for Forebyggelse & Fællesskaber, som er en del af forvaltningsledelsen i Aalborg Kommunes Skoleforvaltning.

Din profil
Vi søger en leder af PPR, der:
 • har ledelseserfaring fra en offentlig organisation og er visionær og dedikeret til at gøre en forskel.
 • har stort kendskab til og erfaring med det pædagogiske og psykologiske felt.
 • har overblik, sikrer kvalitet i kerneydelserne og kan skabe resultater - og ved, at det kan du kun, fordi der er styr på samarbejde, jura og økonomi.
 • har stærke samarbejdsevner, er god til at kommunikere og kan træffe beslutninger.
 • balancerer at lede opad, nedad og på tværs, herunder har forståelse for at lede i en politisk styret organisation.
 • har en tillidsbaseret og involverende ledelsesstil.
 • formidler og fokuserer på, hvordan PPR har “Noget at have det i.

Kan du det, så får du til gengæld en spændende lederstilling med gode muligheder for at skabe dit eget ledelsesrum. Du er dog aldrig alene, for du indgår i et stærkt lederteam med dine 4 lederkolleger (fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, Kulturskolen, Ungdomsskolen og Skoletjenesten) og chef i Forebyggelse & Fællesskaber.

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen som leder af PPR ønskes besat pr. 1. december 2020.

Stillingen er omfattet af aftale om lokal løn og indgået forhåndsaftale, svarende til en årsløn på omkring kr. 650.000 ekskl. pension. Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst/aftale indgået med KL.

Ansøgning og yderligere oplysninger
Der er ansøgningsfrist torsdag den 8. oktober 2020 kl. 12.00.

Første samtalerunde afholdes mandag den 19. oktober 2020. Kandidater til 2. samtale skal påregne at gennemføre en personprofil- og en logiktest forud for 2. samtale, der forventes, afholdt onsdag den 28. oktober 2020.

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chef for Forebyggelse & Fællesskaber i Skoleforvaltningen, Susanne Nielsen på tlf: 93 52 00 48.

Du kan læse mere om Skoleforvaltningen på https://www.nogetathavedeti.dk/ og om PPR Aalborg på https://ppr.aalborg.dk/

Forud for endelig ansættelse indhentes referencer samt børne- og straffeattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  08-10-2020