Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Barselsvikar udskoling til Nr. Uttrup Skole

Nr. Uttrup Skole søger en dygtig lærer til udskolingen i et barselsvikariat i en begivenhedsbegrænset ansættelse. Du skal undervise i fagene dansk, historie og samfundsfag.

På Nr. Uttrup skole har vi “Noget at have det i. Blandt andet i kraft af vores arbejde med tydelige mål omkring vores 4 fokusområder; faglighed, trivsel, skolehjemsamarbejde og IT.
Faglighed:

Vores mål er hele tiden at optimere det faglige niveau og få så dygtige elever som
muligt, uanset elevens niveau. Vi stiller tydelige krav til eleverne - alle skal yde deres
bedste, via støtte og guidning fra det pædagogiske personale.
Trivsel:

For at skabe bedst mulig “Hjerte for læring prioriteres trivsel højt. Alle skal opleve, at
skolen er et godt og trygt sted at være og lære. Vi har tilknyttet trivselspersoner i vores
“Kompas, som understøtter trivslen i klassen og hos den enkelte elev.

Skolehjemsamarbejde:
Forældrene er en vigtig samarbejdspartner i det daglige arbejde. Som skole medvirker
vi til det gode skolehjemsamarbejde, ved at have en anerkendende, åben og
ligeværdig dialog, både i det daglige møde med forældrene og om hvert enkelt barn.

IT-dannelse:
Teknologien ikke er et mål i sig selv, men den er et gavnligt hjælpemiddel. Vi bruger
derfor IT som et støttende element i den faglige undervisning, og det skal med tiden
implementeres i alle fag. Af samme grund har vi fokus på dannelsen i forbindelse med
brug af IT og på hvordan eleverne gebærder sig på de sociale medier.

Vi søger en lærer til udskolingen, der har lyst til at engagere sig i disse elever. Vi
arbejder for en læringskultur, hvor det skal være in for eleverne at blive så dygtige som
muligt, ligesom vi har stort fokus på en god omgangstone og adfærd eleverne imellem.

Du skal kunne undervise i fagene dansk, historie og samfundsfag.

Vi forventer du:
-Brænder for de nævnte fag.
-Ser muligheder i et tæt samarbejde med øvrige faglærere omkring årgangene med
målet at gøre vores elever så fagligt dygtige som muligt.
- Ønsker at arbejde med årgangsorientering og holddeling.
-Har en positiv og anerkendende tilgang til andre mennesker og er god til at bruge
dialogen som redskab.

Vi kan tilbyde:
-En spændende skole der har været i en rigtig god udvikling de senere år.
-En skole med et godt arbejdsmiljø
-En skole med mulighed for at præge såvel egen stilling som skolens udvikling
-Dygtige og imødekommende kollegaer
-Udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt
-En skole med et højt fagligt niveau og en god læringskultur
-En skole hvor samarbejde omkring elevernes læring og trivsel er højt prioriteret

For yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte skolens leder, Jacob Falkner
Larsen på: 93520370.

Du kan læse mere om Nr. Uttrup Skole her: https://nruttrup-skole.aula.dk/

Arbejdsstedets adresse:
Nørre Uttrup Skole
Hjørringvej 83
9400 Nørresundby

Løn og ansættelsesvilkår:
Efter gældende overenskomst. Stillingen er på fuldtid og med startdato den 19.10.2020
eller hurtigst muligt derefter.

Der er ansøgningsfrist mandag den 28/9. Samtaler afholdes torsdag den 1. oktober.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest samt reference fra
tidligere arbejdsgiver.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Undervisning

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    28-09-2020