Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Konsulent i Visitationen Voksen Handicap

Efter en lang periode, hvor stillingen har stået vakant, er vi nu glade for, at vi endelig kan tilbyde en virkelig attraktiv fast stilling som konsulent pr. 01.12.2020

Myndighedsafdelingen er en dynamisk og moderne afdeling, hvor vi arbejder agilt med at løse kerneopgaven. Vi udviser handlekraft, og vil gerne kendes for ordentlighed, samt for kreative velfærdsløsninger inden for den tilgængelige økonomiske ramme. Vi søger derfor en knalddygtig konsulent, som kan bistå os med at videreudvikle afdelingens flow og kvalitet i opgaveløsningen.

Visitationen Voksen - Handicap er en kommunedækkende enhed, som er inddelt i rådgiver teams (Team BPA/merudgifter/ledsagelse, Team Bostøtte og Team Botilbud) samt sekretariatet. Vi bevilger målrettede indsatser efter servicelovens bestemmelser. Vi tager afsæt i borgerens motivation, investerer i udvikling og sigter mod mest mulig selvstændighed, indenfor de tilgængelige ressourcer.
Vi arbejder med servicelovens kap. 14 i forhold til borgere med handicap, der er tilkendt førtidspension.

I din funktion som konsulent i Visitationen Voksen – Handicap vil der indgå følgende opgaver:
 • Tovholder i komplekse sager, hvor der er temaer af principiel og særlig karakter.
 • Håndtere henvendelser fra Den Åbne Linje/rådmandssager i samarbejde med rådgiver og jurist.
 • Sikre at alle teams implementerer ny lovgivning og centrale afgørelser i sagsbehandlingen, dette i samarbejde med afdelingens jurist.
 • Sikre at vi håndterer og efterlever principafgørelser i praksis.
 • Udføre fagligt sagstilsyn.
 • Beskrive faste arbejdsgange til rådgiverne, der afspejler afdelingens faglige retning, så alle ved, hvad der forventes.
 • Sikre at samarbejdsaftaler med samarbejdspartnere revideres og efterleves.
 • Ansvarlig for revision og rigsrevision, med at koordinere, servicere og sikre materiale er til rådighed, og tjekket igennem inden aflevering.
 • Ansvarlig for at svare på henvendelser fra KL eller andre kommuner vedr. vores praksis.
 • Ansvarlig for faglig kvalitet og give sparring i klagesager, ombudsmandssager og sager fra Ankestyrelsen.
 • Deltager i fagrelevante møder og arbejdsgrupper – både internt og eksternt.
 • Hjælpe med vedligeholdelse og opdatering af administrative rutiner, herunder bidrage med at sikre udarbejdelse af procedurer og standarder.
 • Udarbejde sagsfremstillinger til ledelsen.
 • Understøttelse af tilsynsopgaven.

Vi søger en konsulent, med en stærk faglig profil. Du er:
 • Specialist med stor erfaring med arbejdet indenfor servicelovens bestemmelser og et bredt kendskab til offentlig forvaltning.
 • Har et indgående kendskab til myndighedsopgaverne på handicapområdet.
 • Er stærk i den skriftlige fremstilling.
 • Motiveres af at arbejde økonomisk ansvarligt.
 • Kan arbejde strategisk ud fra afdelingens faglige og strategiske linje og implementere denne i det daglige arbejde.
 • Har en løsningsorienteret tilgang og er i stand til at vejlede og videreformidle viden til chefer, ledere og medarbejdere på en uhøjtidelig og kompetent måde.
 • Har høj relationel kapacitet og trives i at arbejde tværfagligt, både internt og eksternt.
 • Er proaktiv og klar på at præge og udvikle fagligheden i opgaveløsningen.
 • Overblik og evner til at arbejde selvstændigt med mange og ofte korte deadlines på samme tid.
 • Har erfaring med undervisning af internt personale.
 • Du tør bringe dig selv i spil, og er villig til at være medudvikler på den læringskultur, som afdelingen er i gang med at udvikle.
 • Har relevant socialfaglig uddannelse.
Vi kan tilbyde dig:
 • En arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor alle har forpligtet sig på at bidrage til udviklingen af afdelingen.
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor en af vores målsætninger er høj social kapital.
 • En travl hverdag med mulighed for at forme din egen stilling, og for at afprøve kreative løsninger.
 • Stor variation i arbejdsopgaverne.
 • Tjenestebil og cykler til rådighed.
Du bliver en del af sekretariatet, og vil i det daglige referere til sekretariatslederen/assisterende visitationschef.

Arbejdsstedets adresse:
Myndighedshuset, Visitationen Voksen-Handicap
Lindholm Brygge 31, 2
9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte visitationschef Lene Kalstrup, tlf. 9931 3280 eller assisterende visitationschef Charlotte Bang Mathiasen på tlf. 9931 3283.

Ansøgningsfrist:
Fredag den 16. oktober 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt
Mandag den 26. oktober 2020

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest samt referencer.

Der vil forud for ansættelsessamtalen blive gennemført persontest.

Her er en kort præsentationsvideo af Visitationen Voksen - Handicap:
https://vimeo.com/360896738

Ældre- og Handicapforvaltningen er en af Aalborg Kommunes syv forvaltninger. Vi er Danmarks 3. største kommune med over 200.000 indbyggere.

Du vil blive en del af Ældre- og Handicapforvaltningen med ca. 6.500 medarbejdere.
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores vision at skabe fremtidens velfærd. Vi vil finde nye veje til at sætte ressourcer i spil og til at fremme borgernes selvstændige liv. Vores relationer og samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  16-10-2020