Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Leder til Jobhuset, Jobcenter Aalborg

Leder til afdelingen med Jobparate kontanthjælpsmodtagere

Jobhuset:
Jobhuset er en kommunedækkende enhed, der varetager beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, jobparate kontanthjælpsmodtagere. Vi er ca. 150 dygtige og engageret medarbejdere, der organisatorisk er opdelt i teams, som varetager forskellige opgaver inden for hhv. kontanthjælp, dagpenge og virksomhedsindsats.

I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, Job og ydelsesafdelingen, hvor Jobhuset er forandret, arbejder vi efter et værdigrundlag hvor professionalisme, fællesskab og udvikling er nøgleordene. Vi tror på, at resultater skaber trivsel og trivsel skaber resultater.

Job- og Ydelsesafdelingen arbejder desuden målrettet med borgerinddragelse og med en ressourceorienteret tilgang samt ser dialogen med borgerne som et vigtigt redskab. Vi er endvidere nysgerrige på, hvad der virker og har fokus på læring.

Om jobbet:
I jobbet som teamleder i Jobhuset har du ansvaret for en afdeling på ca. 25-30 medarbejdere og 1 faglig koordinator. Du bliver 1 af 4 ledere, som sammen med Jobcenterlederen udgør ledelsen af Jobhuset. Opgaven er at understøtte borgernes vej i job og hjælpe virksomhederne med at sikre kvalificeret arbejdskraft. Det er et job, hvor der stor fokus på at vi lykkes med opgaven og derigennem bidrager til en god udvikling for borgere og virksomheder i Aalborg.

Vores forventninger:
 • Vi har brug for en leder, der kan sætte retning og kan arbejde målrettet med realistiske og kvalificerede mål.
 • Har en relevant uddannelsesmæssig baggrund og ledererfaring.
 • Har kendskab til og erfaring fra beskæftigelsesområdet.
 • Vi forventer en leder, der kan lave tydelige og meningsfulde prioriteringer og derigennem give mest værdi til vores kerneopgave.
 • Vi leder efter en rollemodel, der viser vejen og vores værdier igennem sine handlinger.
 • Kan træffe og udmønte beslutninger loyalt og i respekt for de personer der berøres.
 • Vi forventer, at du kan se og udvikle potentialer og kan bruge succes og læring som drivkraft til læring og udvikling.
 • Formår at skabe overblik i en større organisation, kunne indgå naturligt i samarbejdsprocesser og varetage beskæftigelsesrettet fokus.
 • Vi ønsker en handlekraftig leder, som træffer kvalificerede beslutninger på et gennemsigtigt grundlag.
 • Vi ønsker en stærk professionalisering af lederfaget, og ønsker en leder der vil bidrage i egen og lederteamets udvikling.
 • Vi ønsker stærke fællesskaber, hvor vi arbejder inddragende og sætter potentialer i spil.
Vi tilbyder:
 • Et job med stor indflydelse og betydning for beskæftigelsesindsatsen i Aalborg.
 • Gode muligheder for at skabe resultater og understøtte et team der er engagerede, kvalificerede og har fokus på beskæftigelsesfagligheden.
 • En arbejdsplads med højt til loftet og et fokus på uddannelse og faglig udvikling.
I din ansøgning ser vi gerne, at du forholder dig til dine kompetencer i forhold til stillingen.
Stillingen er omfattet af lokal løn. Samlet aflønning svarende til forhåndsaftale mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og HK/DS. Øvrige ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst mellem KL og HK/DS.

Ønsker du yderligere oplysninger kan du kontakte Jobcenterleder Jesper Cetnie Rasmussen, tlf. 29872542, jcra-jobcenter@aalborg.dk eller teamleder Ann Fjeldgaard, tlf. 99319031, anf-jobcenter@aalborg.dk.

Ansøgningsfrist: 28/9-2020.

Ansættelsessamtaler afholdes den 8/10-2020. Efter samtalen udvælges de kandidater, der går videre. Herefter indkaldes der til test og en supplerende samtale.Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  28-09-2020