Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Psykolog til Familiegruppe Nord

Psykolog til Familiegruppe Nord

Til Familiegruppe Nord søges psykolog til en fast stilling på 30 timer om ugen med tiltrædelse 1.10.2020.

Jobindholdet består i psykologfaglig sparring til kolleger i familiegruppen, udarbejdelse af børnepsykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser, korte samtaleforløb med børn og/eller voksne samt deltagelse i familiegruppens tværfaglige sagsdrøftelser.

Vi er i Aalborg Kommune optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov. Aktuelt implementerer myndighedsområdet en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen. Vi arbejder systematisk med nye metoder og baserer vores indsatser på en teoretisk referenceramme.
Endelig er vi optaget af at følge op på, om vores indsatser virker. Målet er at give udsatte børn og unge de samme muligheder for udvikling som andre børn.

Vi tænker psykologerne ind som en del af de tværfaglige indsatser, der skal anvendes i arbejdet.

Vores forventninger til dig er, at du
 • er uddannet psykolog, helst med erfaring inden for området. Psykologer med autorisation foretrækkes.
 • kan planlægge og gennemføre psykologiske undersøgelser
 • arbejder selvstændigt og systematisk
 • kan forestå samtaleforløb med udredning og/eller behandling
 • er indstillet på at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med familiegruppens øvrige faggrupper og samarbejdsparter

  Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er fokus på faglig udvikling samt tværfagligt samarbejde. Vi kan endvidere tilbyde et godt arbejdsmiljø, hvor vi vægter dialog og åbenhed.
  Der er yderligere en psykolog ansat i familiegruppen. Psykologerne deltager i møder med psykologer fra andre beslægtede områder, og der ydes supervision/faglig sparring.

  Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesforhold jf. overenskomst mellem KL og Dansk Psykologforening.

  Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

  Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til familiegruppeleder Jenny Holm, tlf. 9931 3050.

  Ansøgningsfrist den 14.8.2020
  Der afholdes ansættelsessamtaler den 21.8.2020 om formiddagen

  Send ansøgning
  Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen "send ansøgning" og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  14-08-2020