Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagogisk familierådgiver til Familiegruppe Nord

Pædagogisk familierådgiver

Familiegruppen Nord søger en pædagoguddannet medarbejder til stilling som pædagogisk familierådgiver. Der er tale om en fast stilling, 37 timer om ugen med tiltrædelse 1.10.2020.

Vi er i Aalborg Kommune optaget af at sikre kvalitet på myndighedsområdet gennem en ambitiøs og visionær tilgang ift. børn, unge og familier med særlige behov. Aktuelt arbejder myndighedsområdet efter en strategi, hvor tidlig indsats i sagerne, tværfaglighed, tilgængelighed og mere dialog med familier, netværk og samarbejdsparter er nøgleord i forandringsprocessen. Vi arbejder systematisk med metoder og baserer vores indsatser på en teoretisk referenceramme.
Endelig er vi optaget af at følge op på, om vores indsatser virker. Målet er at give udsatte børn og unge de samme muligheder for udvikling som andre børn.

Jobindholdet består af praktisk, pædagogisk indsats i familier med henblik på at fremme børnenes sundhed, trivsel og udvikling. Vi arbejder med relationerne i familien med fokus på tilknytningsmønstre og hele familiesystemet. Der arbejdes på baggrund af handleplaner, der indgås/følges op på med forældrene, og arbejdet udføres i tæt samarbejde med familiens rådgiver. Der udfærdiges rapport, hvor indsatsen evalueres.
En væsentlig opgave er også at indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige samarbejdspart-nere inden for børn og unge-området.

Vi søger en pædagog, der har erfaring inden for arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier.
Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og tager ansvar for egen praksis. Du skal være i stand til at skabe en ligeværdig og respektfuld dialog med familierne, og samtidig være i stand til at motivere til udvikling.
Vi søger en kollega, som er kreativ og kan tænke i utraditionelle løsninger. En humoristisk tilgang i opgaven er en fordel.
Du skal kunne indgå i det tværfaglige samarbejde, både internt i familiegruppen og konkret i forhold til de familier, du skal arbejde i.
Du skal modtage supervision, og du skal kunne formulere dig både skriftligt og mundtligt.

Vi kan tilbyde job i en familiegruppe med fokus på udvikling af fag og metoder, og hvor det forventes, at man har fokus på sig selv og egen faglighed. Vi kan endvidere tilbyde et godt arbejdsmiljø med faglig kompetente, imødekommende kolleger. I Familiegruppe Nord er der ansat i alt 11 pædagogiske familierådgivere.

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn - og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes straffe- og børneattest inden endelig ansættelse.

Du kan få yderligere oplysninger hos teamleder Lene Pretzmann Christensen, tlf. 31990010

Ansøgningsfrist den 14.8. 2020.
Der afholdes ansættelsessamtaler den 24.8.2020 om eftermiddagen

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Børn og unge

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    14-08-2020