Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Daginstitutionen Fortuna søger rotationsmedarbejder på 30 timer


Daginstitutionen Fortuna søger rotationsmedarbejder på 30 timer pr. 1. september 2020

Vi søger en 30 timers rotationsmedarbejde -15 timer i vuggestuegruppen og 15 timer i børnehavegruppen.

Fortuna er en daginstitution, der modtager børn i alderen 0-6 år. Børnene er fordelt på 3 grupper: En vuggestuegruppe (Dansemyggene) på ca. 14-16 børn fra 0-2 år, 2 børnehavegrupper (Græshopper og Løbebiller) på ca. 16-18 børn fra 2,8 – 6 år.
Du skal have lyst til at arbejde med hele aldersgruppen, da vi er et hus, hvor vi samarbejder på tværs i bestræbelser på at bruge ressourcerne, hvor behovene er.

Gør dig gerne tanker om, hvilke udfordringer og muligheder, der måtte være ved at have skiftende kolleger og børnegrupper.
Gør dig gerne tanker om, hvad der kræves af dig i samværet med henholdsvis et barn på 8 måneder og et barn på 5 år.
Hvad lægger du vægt på i arbejdet med de 0-2 årige? Hvad lægger du vægt på i arbejdet med de 3-6 årige?

I Fortuna er vi optaget af børns fysiske og psykiske sundhed, herunder fokus på krop og bevægelse og udeliv.
I det kommende efterår skal vi arbejde fokuseret med læreplanstemaet: Natur, udeliv og science. Vi er optaget af, hvordan vi kan få begrebet "science" mere ind i det pædagogiske arbejde. Gør dig tanker om, hvordan du kan bidrage til dette område.

I vores pædagogiske tilgang tager vi udgangspunkt i ICDP-metoden, hvor vi møder barnet på dets hensigter frem for handlinger. Vi har en forventning om, at du vil lære og tilegne dig viden om denne metode.

I både vuggestue- og børnehavegruppen er der i dagligdagen brug for gode organiseringsevner for at give børnene trygge og udviklende rammer. I den forbindelse prioriteres at børnene deltager i små lærings/legegrupper, hvor vi målretter aktiviteter for aldersgruppen, f.eks. dialogisk læsning, kreative aktiviteter og forskellige lege.
Gør dig gerne tanker om hvad dels god organisering i en vuggestue kan være dels god organisering i børnehaven kan være, og tænk over hvad dit bidrag til indhold i en læringsgruppe kunne være.

Vi har stort fokus på at have et godt arbejdsmiljø med et berigende arbejdsfællesskab, hvor der er plads til forskellige kompetencer. Her er arbejdsglæde og humor vigtige redskaber.
Tænk over hvordan du kan styrke dette fællesskab.
Gør dig gerne tanker om dine egne styrker, og om hvordan du kan bidrage med engagement og arbejdsglæde
I det daglige arbejde lægges der stor vægt på forældresamarbejde og forældreinddragelse.
Gør dig overvejelser om, hvordan du kan bidrage til dette.

Vi søger en kollega der:
 1. Udstråler glæde og engagement i samspil med børn, kollegaer og forældre.
 2. Forstår at bruge humor som et redskab - også til at klare travle stunder.
 3. Kan aflæse barnets behov og handle derudfra.
 4. Kan bidrage med kompetencer til at styrke barnets psykiske og fysiske sundhed samt udvikling.
 5. Kan bidrage til et åbent, loyalt og ærligt samarbejde.
 6. Har lyst til at udvikle dig og med tiden tage større ansvarsopgaver til gavn for kolleger, børn og forældre.

Ansøgningsfrist er tirsdag d.11.8.2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 35
Sammen med din ansøgning bedes du medsende dokumentation for, at du opfylder betingelserne for at kunne ansættes som rotationsvikar. Dokumentationen får du ved henvendelse til enten din a-kasse eller dit jobcenter.

Evt. yderligere information kan findes på vores hjemmeside: www.aalborginstitutioner.dk/dag-fortuna eller hos pædagogisk leder Jane Nielsen på tlf.nr. 99824560


Med venlig hilsen
Jane Nielsen

Pædagogisk leder
Daginstitutionen FortunaSend ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  14-08-2020