Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske, Gug Plejeboliger

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk.

Gug Plejehjem giver dig nu muligheden for at komme og arbejde sammen med os. Vi vil derfor gerne invitere dig til at søge en stilling her hos os, hvis du er en dygtig social- og sundhedsassistent/sygeplejerske. Du vil få direkte reference til assisterende leder som er sygeplejerske

Vi arbejder hele tiden med hverdagsrehabilitering/sociale tilgangsvinkler.
Hos os har det lige så stor værdi at have tid til at læse højt fra avisen, holde i hånd - i det hele taget tage udgangspunkt i borgernes ønsker og behov - som det har at give sonde eller dosere medicin.

Dine kolleger er i langt overvejende grad social- og sundhedsassistenter/sygeplejersker, og alle har vi - ud over vores faglige kompetencer – også personlige kompetencer, som hele tiden er i spil.

Vi arbejder i teams, men hjælper selvfølgelig hinanden på tværs af vores afdelinger.
Vores arbejdsforhold er supergode, og vi forstår at passe på hinanden. Vi når vores opgaver i det daglige, og vi har forståelse for hinandens små særheder.

Vi kan tilbyde
 • et spændende og afvekslende job, hvor du får mulighed for at udvikle dine faglige og personlige kompetencer
 • at blive en del at et professionelt, engageret og fleksibelt team
 • en hverdag, hvor to dage ikke er ens
 • en arbejdsplads, som er præget af fælles ansvarlighed, hvor et godt psykisk arbejdsmiljø vægtes højt
 • god introduktion til en spændende hverdag.
 • koordinering/faglig sparing med øvrige faggrupper
 • daglig triage, hvor faglighed og nytænkning er i højsædet.
Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads
 • Gug Plejehjem består af i alt 65 pladser, fordelt på 41 faste, almindelige pladser samt 24 midlertidige pladser
 • arbejdstiden er med arbejde hver anden weekend
 • forventet ansættelsesdato er 1. oktober 2020
 • ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 27. august 2020.
Dine primære opgaver vil være at
 • udføre pleje- og omsorgsopgaver i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven
 • varetage helhedsplejen hos den enkelte beboer
 • indgå som aktiv samarbejdspartner i et team af fagpersoner på plejehjemmet
 • arbejde selvstændigt og målrettet ud fra Aalborg Kommunes værdier og retningslinjer
 • dokumentere i CURA, ud fra gældende retningslinjer
 • indgå i et godt og konstruktivt samarbejde med beboere og pårørende.
Faglige kompetencer. Du
 • er uddannet social- og sundhedsassistent/sygeplejerske med en høj faglighed
 • har en faglig viden
 • har et godt overblik og kan tage ansvar
 • er velfunderet i CURA, Smart Care og FMK
 • kan arbejde rehabiliterende
 • kan arbejde med triagering – tidlig opsporing.
Personlige kompetencer. Du
 • er ansvarsbevidst og god til at samarbejde med mange forskellige på tværs af faglighed
 • er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig
 • er målrettet og resultatorienteret, besidder god ordenssans samt et godt overblik i en travl arbejdsdag
 • kan bevare overblikket i pressede situationer
 • løfter dine opgaver med selvstændighed og udforsker nye idéer
 • har et godt humør og en positiv tilgang til arbejdet
 • er indstillet på at se nye løsninger og muligheder, frem for begrænsninger
 • kan varetage subakut/akut sygepleje ved systematisk udredning gennem ABCDE-metoden og understøtte kolleger i at anvende de aftalte arbejdsgange omkring akut arbejdet
 • har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • har en positiv indstilling og er lydhør over for andres synspunkter
 • arbejder etisk reflekteret og med overblik for helheden i sygeplejen
 • bidrager til et godt psykisk arbejdsmiljø
 • er stabil.
Arbejdsstedets adresse
Fortunavej 2, 9210 Aalborg SØ.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte Annemarie Flou tlf. 9931 6621.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Straffeattest
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet
Mål og indsatser 2015-2016

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Social og sundhed

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  20-08-2020