Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Psykologer til Center for Børns Udvikling, Aalborg Kommune

Psykologteam i Center for Børns Udvikling søger 4 psykologer til nyoprettede faste stillinger med tiltrædelse snarest muligt. Opgavefeltet er på 0-6 års området, hvor der aktuelt arbejdes med at styrke den tidlige og helhedsorienterede tilgang – både i forhold til forebyggende familiearbejde og i børns dagtilbud.

Om dig
Som psykolog ved Center for Børns Udvikling lægges der vægt på, at du er uddannet enten som cand. pæd. psych. eller cand. psych. og gerne med autorisation.

Du er kendetegnet ved at du,
 • Har en velfunderet psykologfaglig viden med indsigt i at koble teori og praksis
 • Har kendskab til og erfaring i at lave, formidle og understøtte omsætning af psykologiske undersøgelser på 0-6 års området
 • Vil arbejde med forældre-barn samspil og har blik for barnets perspektiv.
 • Kan arbejde professionelt med rådgivningsforløb til forældre i forhold til at understøtte børns udvikling
 • Evt. har interesse i at arbejde med forældres efterfødselsreaktion
 • Har gode evner til at skabe kontakt og samarbejde med forældre og samarbejdspartnere
 • Har flair for overblik og koordinering
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarligt både alene og i tværprofessionelt samarbejde, når opgaven kalder på det.
 • Har gode evner i både mundtlig og skriftlig formidling
Vi tilbyder,
En stilling, hvor du får mulighed for anvende din erfaring indenfor 0-6 årsområdet – både i forhold til at arbejde med børn i udsatte positioner og understøtte udvikling af børnefællesskaber og læringsmiljø.


Vi har fokus på,
 • Høj faglighed med plads til faglig udvikling og personlig forskellighed
 • Tæt tværprofessionelt samarbejde både i eget team og på tværs
 • Relation, kommunikation og proces.
 • At praktisere en mentaliseringsbaseret tilgang
 • Et åbent og ærligt samarbejde
 • Et arbejdsmiljø der er præget af en god, respektfuld og humoristisk omgangstone

Om Center for Børns Udvikling
Center for Børns Udvikling er nyetableret pr. 1. august 2020 og organiseret i Børne- og familieafdelingen. Centret består af socialrådgivere, (indsats)pædagoger, konsulenter, fysio- og ergoterapeuter, sprogvejledere- og sprogmedhjælpere, sekretærer, psykologer og 3 specialbørnehaver. Der er i alt ca. 130 medarbejdere.
I psykologteamet er der aktuelt 4 medarbejdere, og der sker pr. 1. august en opnormering med 4 medarbejdere. Dette sker med henblik på at styrke tidlige indsatser og sikre, at der kan laves vurdering på børn i 0-6 års området, hvor man overvejer visitation til andre tilbud. Psykologteamet har til opgave at arbejde med tidlige, forebyggende og helhedsorienterede indsatser til 0-6årige. Der vil være tale om familierettede indsatser samt indsatser i de dagtilbud, som barnet er en del af – både i forhold til børnefællesskabet og læringsmiljøet.


Yderligere oplysninger om jobbet kan du få ved henvendelse til Centerleder Rikke Beha på telefon nr. 25199240
Samtaler forventes afholdt tirsdag den 25. august 2020.


Arbejdsstedets adresse: Nygade 3, 9400 Nørresundby


Løn og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst


Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  19-08-2020