Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Tilsynsførende for kriminelle borgere med udviklingshæmning

Tilsynsførende for kriminelle borgere med udviklingshæmning søges til Visitationen Voksen-Handicap.

Vi søger en tilsynsførende for kriminelle borgere med udviklingshæmning til en fast stilling 30-37 timer om ugen pr. 01.10.2020.

Visitationen Voksen – Handicap er en kommunedækkende enhed, som er inddelt i tre rådgiver teams (Team BPA/merudgifter/ledsagelse, Team Bostøtte og Team Botilbud) samt et sekretariat. Stillingen som tilsynsførende er forankret i sekretariatet, sammen med øvrige tværgående funktioner i afdelingen (administrative funktioner, jurist og økonomistyrer). I afdelingen arbejder vi primært med servicelovens kap. 14 i forhold til borgere med handicap, der er tilkendt førtidspension. Den tilsynsførende arbejder der ud over efter bestemmelserne i retsplejeloven, straffeloven og udgangsbekendtgørelsen.

I Myndighedsafdelingen arbejder vi værdibaseret. Vi vil være dynamiske og samskabende i vores løsninger. Vi udviser handlekraft, og vi vil kendes for ordentlighed, samt for kreative velfærdsløsninger inden for den tilgængelige økonomiske ramme. Det er dette mindset du skal kunne se dig selv i, hvis du søger stillingen.
De borgere vi fører tilsyn med, er meget forskelligartede, nogle bor i botilbud, andre bor i eget hjem. Graden af kompleksitet i borgernes udfordringer varierer derfor meget, ligesom der kan være forskel på domstype. Stillingen kræver både en robust personlighed og en stor faglig ballast for at kunne håndtere den "forudsigelige uforudsigelighed" stillingen rummer. Man ved sjældent hvad man kommer ud til, og som person skal man kunne lide det som et arbejdsvilkår. Hertil er det et vilkår, at man er alene om den specifikke opgave, hvilket man også skal kunne trives i.
Tilsynsopgaven indebærer desuden at du kan trives med at ligge på landevejen. Vi fører tilsyn for andre nordjyske kommuner og borgerne der føres tilsyn ved bor på tilbud i hele landet, så man kommer vidt omkring. P.t. er det en fordel at have egen bil, men der arbejdes på at kunne stille en kommunal bil til rådighed udelukkende tilknyttet denne stilling.
Med til tilsynsopgaven, ligger også et tæt samarbejde med Samrådet. Den tilsynsførende deltager i møder, hvor der afrapporteres til Samrådet, der udfærdiges skriftlige statusrapporter, som opfølgning på den iværksatte indsats.

Vi søger en kollega, der:
 • Er uddannet pædagog / socialrådgiver eller lign. med kendskab til målgruppen fra tidligere arbejde.
 • Arbejder selvstændigt, strukturerer egen arbejdstid, og sikrer at borgerne tilses efter forskrifterne.
 • Har gode samarbejdsevner, da du skal koordinere med borgere, rådgivere, retten, politiet, samrådet mv.
 • Deltager i retsmøder, og videreformidler reglerne for dom til botilbud og øvrige samarbejdspartnere.
 • Trives med en omskiftelig hverdag, og er vedholdende i at få kontakt til de borgere som er svære at lave aftaler med.
 • Brænder for at videreudvikle og kvalificere området
 • Har lyst til at være en del af sekretariatet, og deltager i afdelingens fællesmøder og øvrige arrangementer.
 • Kan formulere sig på skrift, og opretholde kravet om løbende journalføring på sagerne.
 • Kan omsætte lovgivningens bestemmelser i det daglige arbejde.
Vi kan tilbyde dig:
 • Mulighed for både faglig og personlig udvikling – i en spændende stilling med store frihedsgrader
 • Tværfaglige samarbejdsrelationer, internt og eksternt
 • En arbejdsplads med dygtige og engagerede medarbejdere, hvor alle er med til at præge udviklingen
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer sociale arrangementer
 • En travl hverdag med mulighed for at afprøve kreative løsninger.
 • Tjenestebiler og cykler til rådighed.
Arbejdsstedets adresse:
Myndighedshuset, Visitationen Voksen-Handicap
Lindholm Brygge 31, 2
9400 Nørresundby

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Charlotte Bang Mathiasen på tlf. 9931 3283

Ansøgningsfrist: Fredag den 14. august 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Onsdag den 19. august 2020

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffeattest.

Her er en kort præsentationsvideo af Visitationen Voksen - Handicap:
https://vimeo.com/360896738

Ældre- og Handicapforvaltningen er en af Aalborg Kommunes syv forvaltninger. Vi er Danmarks 3. største kommune med over 200.000 indbyggere.

Du vil blive en del af Ældre- og Handicapforvaltningen med ca. 6.500 medarbejdere.
I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores vision at skabe fremtidens velfærd. Vi vil finde nye veje til at sætte ressourcer i spil og til at fremme borgernes selvstændige liv. Vores relationer og samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Administration og sagsbehandling

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-08-2020