Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Dagtilbud Nordøstkysten søger pædagog til socialnormering i Daginstitutionen Hals

Dagtilbud Nordøstkysten søger pædagog til socialnormering i Hals Daginstitution.


Dagtilbud Nordøstkysten, Hals Daginstitution søger en pædagog i en social normering til en fast stilling på 37 timer ugentligt. Ansættelse sker med tiltrædelse den 1. oktober 2020 eller snarest muligt herefter.

Social normering er indført på baggrund af, at der i nogle boligområder er en befolkningssammensætning med en større andel af familier med behov for en supplerende indsats. Dette har følgevirkninger for daginstitutionerne, idet der stilles særlige krav til medarbejderne med eksempelvis at implementere pædagogiske læreplaner og den overordnede udviklingsplan på grund af børnegruppens sammensætning. Desuden er en målrettet indsats med sprog, motorik, natur og kulturforståelse påkrævet.

Stillingen kan søges af pædagoger, der er engagerede, besidder en psykisk robusthed, og som tager udgangspunkt i, at forældre er uvurderligt betydningsfulde i samarbejdet. Der er tale om faste stillinger, og at man indgår på lige fod med det øvrige personale. Fremover kan man komme til at arbejde i andre institutioner og andre dagtilbud.

Om os:
 • Vi er et hus, med en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper.
 • Vi er et hus, der arbejder reflekterende og målrettet med vores pædagogik.
 • Vi arbejder med afsæt i ICDP.
 • Personalet er som udgangspunkt tilknyttet en af grupperne, men du skal være indstillet på at kunne arbejde i alle grupper.
 • I dagtilbudsområdet i Aalborg Kommune, arbejder vi ud fra den nye styrkede pædagogiske læreplan og i forbindelse med forældresamarbejdet arbejdes med Rambølls Hjernen og Hjertet.
Vi søger en pædagog der:
 • Der tager afsæt i ICDP.
 • Er engageret og har en høj grad af faglighed.
 • Har lyst til og gerne erfaring med at arbejde i et hus med vuggestue- og børnehavebørn.
 • Kan tilrettelægge, gennemføre og evaluere relevante pædagogiske aktiviteter med udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone i et tæt samarbejde med det øvrige personale.
 • Har en anerkende og empatisk tilgang i mødet med børn, forældre og kollegaer.
 • Er istand til at indgå i et åbent og tillidsfuldt forældresamarbejde.
 • Vægter at gøre brug af kollegaers kompetencer gennem vidensdeling, feedback og sparring.
 • Har gode kommunikative evner såvel mundtligt som skriftligt.
 • Kan etablere inkluderende læringsmiljøer både inde og ude.
 • Er fortrolig med og interesseret i IT.
 • Er fleksibel og omstillingsparat i en omskiftelig hverdag, samt komme med innovative løsninger.
 • Har øje for det enkelte barn samt helheden i børnegruppen og formår at støtte børnene i social mestring og demokratisk dannelse.
 • Kan arbejde selvstændig og samtidig være en teamplayer.
Vi kan tilbyde:
 • En attraktiv arbejdsplads, hvor du er med til at udvikle institutionens pædagogisk praksis.
 • En arbejdsplads hvor trivsel, læring og udvikling er nøgleord.
 • Fagligt kompetente og engagerede kollegaer, som "brænder for" at gøre en forskel.
 • En arbejdsplads hvor forskellighed og mangfoldighed forstås som en ressource.
 • Sparring og vidensdeling i det daglige arbejde.
 • Et hus med mulighed for at udfolde sig ude som inde. Vi er placeret tæt på Hals Skoles udeskole og lader den indgå i vores pædagogiske arbejde.
 • Et godt samarbejde og omsorg for hinanden.
 • Sparring og refleksion over den pædagogiske praksis.
Praktiske oplysninger:
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og BUPL.
 • Hvis du er interesseret i at vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Grete Nielsen på telefon 99 82 45 47.
 • Forud for endelig ansættelse i stillingen indhentes straffe- og børneattest.
Her kan du læse mere om Hals Daginstitution: https://www.mininstitution.dk/hjemmeside/forside/index/595
Din ansøgning, dit CV og relevante bilag sender du elektronisk til os ved at klikke på "send ansøgning".
Ansøgningsfrist den 12. august 2020.
Samtaler afholdes den 27. august 2020.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-08-2020