Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

En helt særlig og interessant lærerstilling er ledig på Klarup Skole


Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest 1. okt. 2020.

Klarup Skole søger en dygtig og ambitiøs lærer til et ledigt job med flere særlige opgaver. Der er tale om en fast stilling på fuld tid fra august 2020, eller snarest herefter.

Kan du sige ja til nedenstående - eller det meste?
 • Er en erfaren lærer, der har suppleret læreruddannelsen med anden uddannelse og/eller har specialpædagogisk viden og erfaring med i rygsækken
 • Har kompetencerne og gejsten til at blive en del af skolens kompetencecenter og gå forrest med at få udbredt og implementeret co-teaching?
 • Brænder for at skabe et inkluderende fællesskab i klasserummet med fokus på faglig progression samt social og personlig trivsel
 • Eksperimenterer med undervisningen og har en "krøllet hjerne", der indtænker anderledes måder at praktisere undervisningen på
 • Har mod på og lyst til at indgå i et tæt forpligtende teamsamarbejde?
Så håber vi, du sender os en ansøgning..

Inden da, læs endelig videre
Vi har været så heldige, at vi har fået del i puljen "Flere lærere til folkeskolen", og det er vi meget taknemmelige over og ser det som en stor gevinst, vi skal udnytte optimalt. Der er dog ikke tale om en projektansættelse, men en fast stilling på lige vilkår med de andre fastansatte lærere på Klarup Skole. Stillingen indeholder særlige opgaver og kalder på nogle specifikke kompetencer.

Vi har et ønske om at optimere de overgange eleverne oplever fra de forskellige afdelinger på skolen – fra 0.-1. klasse, 3.-4. klasse og 6.-7. klasse. Der sker noget i de overgange, som vi er nysgerrige efter at optimere, da vi bruger mange personaleressourcer fra kompetencecenteret, for at understøtte eleverne og klassen, når de skifter afdeling/lærerteam. Det vil vi gerne væk fra – vi vil gerne derhen, hvor teamet har kompetencerne, ressourcerne og viden til selv at løfte og optimere denne overgang.
Derfor søger vi en lærer, der kan hjælpe med denne opgave. Vores første indsats kommer til at ligge i overgangen mellem 3. og 4. klasse, og det betyder, at den lærer vi ansætter, vil blive en del af 4. årgangsteam, forstået på den måde, at teamet bliver opgraderet med ekstra lærerressourcer.
Den vi ansætter, vil også blive en del af skolens kompetencecenter og PLC (skolens vejledere), da der er en forventning og forhåbning om, at vedkommende vi ansætter, har erfaring med co-teaching, og både kan praktisere det, videndele herom, og gå forrest i opgaven med at få det til at blive en naturlig del af hverdagen på Klarup Skole.
Udover ovenstående, vil det være en fordel at have liniefag eller undervisningskompetence svarende hertil, primært i fagene dansk og matematik, men de naturvidenskabelige og kreative fag har også interesse.
Det endelige skema og fagkombination vil blive udarbejdet, når vi har ansat, og det er også her den endelige fordeling af timer i kompetencecenter og PLC bliver afklaret, da det afhænger af den profil, vi ansætter.

Hvem er vi?
Klarup Skole ligger ca. 12 km øst for Aalborg, i et attraktivt område af Aalborg Kommune. Vi har ca. 780 elever, fra 0.-9. klasse, fordelt på 3-4 spor, og 90 engagerede medarbejdere. Skolen er afdelingsopdelt, og medarbejdergruppen er organiseret i årgangsteam, afdelingsteam og fagteam. Der er en afdelingskoordinator til hver afdeling og en årgangsteamkoordinator til hvert årgangsteam.
Klarup Skole er en udviklingsaktiv skole med en international profil, og vi scorer højt både fagligt og trivselsmæssigt. Klarup Skole har et stigende elevtal, og vil iflg. prognoserne blive den andenstørste skole i kommunen om 5 år. Vi står i den forbindelse over for en større bygningsmæssig udvidelse, med start foråret 2021.
Vores primære fokus- og indsatsområder spænder over nedenstående:
 • At skabe inkluderende fællesskaber for alle ud fra et helhedssyn
 • CPS - Samarbejdsbaseret & Proaktiv Problemløsning, der kobler sig på vores inkluderende arbejde, ud fra grundsynet om, at alle børn gør det godt, hvis de kan
 • Optimalt teamsamarbejde der lægger sig op ad PLF-tankegangen
 • Læseindsats på hele skolen
 • Faglige konferencer for alle lærerne i dansk og matematik
 • Test-strategi, der sikrer. at vi kan følge eleverne progression
 • IT-strategi med Chromebooks og GAfE (Google Apps for Education) + makerspace
 • Teamsamarbejdet – herunder professionelle læringsfællesskaber
 • Udvidelse af de fysiske rammer og læringsmiljøer
 • Certificeret 2030 skole og grønt flag

På Klarup Skole vil du opleve:
 • en flok glade børn og unge mennesker
 • engagerede og hjælpsomme kolleger
 • et personale der vægter det faglige niveau og det sociale fællesskab højt
 • et udfordrende og ansvarsfuldt job
 • en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med en international profil
 • et job med gode muligheder for indflydelse og personlig udvikling

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Er du nysgerrig efter at høre mere om stillingen, opfordres du til at kontakte:
skoleleder Gitte Scheuer (GSA-skole@aalborg.dk) tlf.: 93 52 08 91,
afdelingsleder Astrid Witt (ASWI-skole@aalborg.dk) tlf: 93 52 08 94
afdelingsleder Kristine Kusk Schmilling (KJOR-skole@aalborg.dk) tlf: 93 52 08 92

Ansøgningsfrist: 12. august 2020

Forud for ansættelse indhentes børne- og straffeattest.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Undervisning

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  12-08-2020