Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Lærer til Co-teaching på Herningvej Skole

Herningvej Skole søger lærer til vores mellemgruppe med tiltrædelse d. 10. august 2020. Stillingen er opstået på baggrund af regeringens beslutning d. 2. juni 2020 om at give kommunerne et tilskud til ansættelse af flere lærere i folkeskolen. Stillingen er på fuld tid i 2 år evt. med mulighed for forlængelse.

Vi søger en lærer, som har dansk eller matematik som undervisningsfag, eller underviser med tilsvarende særlige kvalifikationer.

Skolens vejledere har været på kursus og lært om Co-teaching og vores pædagogiske personale har deltaget i temadag om Co-teaching. Vi har med succes haft det som et særligt indsatsområde i udskolingen. Vi ønsker at lave en tilsvarende indsats på vores mellemtrin 4. – 6. årgang.

Det er vores forventning, at vi med en ekstra lærer i mellemgruppen vil få arbejdsformen Co-teaching implementeret, arbejdet med den sproglige dimension i alle fag og få løftet elevernes faglige niveau primært i dansk og matematik, hvor vi vil have et særligt fokus på de fagligt stærke elevers progression.

Du vil blive tilknyttet vores vejlederteam, som sammen med skolens ledelse vil stå for implementeringen af indsatsen. Vi søger en fleksibel og omstillingsparat medarbejder, som også kan indgå i vikardækningen i mellemgruppen på lige fod med kollegerne.

I lyset af Learning Pipeline skal du have følgende arbejdsværdier: Du skal være en lærer, der brænder for børnene, for deres læring og for deres trivsel. Du skal have høje ambitioner for den enkelte elev og for gruppen. Du skal indgå i et forpligtende teamsamarbejde i Team 3, hvor alle tager et kollektivt ansvar for elevernes læring, dannelse og trivsel.

Om skolen
Herningvej Skole er en udviklingsorienteret, velfungerende skole beliggende i den østlige del af Aalborg. Der er tale om en attraktiv stilling i et skolemiljø præget af et betydeligt og positivt engagement hos ledelse, lærere, pædagoger, teknisk service personale samt elever og forældre.
Vi er en tosporet skole med 410 elever fordelt på 0. – 9. årgang og er en certificeret UNICEF Rettighedsskole.

Vores pædagogiske personale prioriterer at lave en varieret og spændende skoledag, som samtidig er præget af forudsigelighed og struktur, da vi i Professionelle læringsfællesskaber arbejder med Ugeplan, LM og klasseledelse.

Se evt. mere om os på herningvej-skole.aula.dk

Hvis du har spørgsmål i forhold til ovenstående, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jette Hansen 29 40 85 38 eller viceskoleleder Marianne Dausel 31 99 08 99.


Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist d. 1. august 2020

Ansættelsessamtaler tirsdag d. 4. august 2020

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Undervisning

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    01-08-2020