Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

1 pædagog til Fagcenter for Autisme og ADHD - Viften Vodskov

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selvstændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. Vores vision er at skabe fremtidens velfærd gennem fire centrale strategier: handlekraftig organisation, samskabelse, rehabilitering og velfærdsinnovation.

Vores relationer og samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere er præget af værdierne nærvær, ansvarlighed og respekt.


Vi kan tilbyde:
 • At du bliver en del af en spændende arbejdsplads i faglig og organisatorisk udvikling.
 • En arbejdsplads med stor mulighed for medindflydelse.
 • Intern 5 dages grunduddannelse til alle medarbejdere.
 • Efteruddannelse afhængigt af tilbuddets behov.

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads:

Viften Vodskov søger pr. 1.9.2020 eller snarest muligt en handlekraftig og faglig kompetent pædagog til en 34 timers fast stilling i fast rul med weekendarbejde.
Viften er et samlet botilbud bestående af to afdelinger efter 66 (børn) og efter 107 (midlertidigt botilbud for voksne 18 – 30 år). Alle børn og borgere på Viften Vodskov har diagnoser inden for autismespektret samt mental retardering i højere eller mindre grad. Fælles for alle er et behov for høj grad af struktur og forudsigelighed i hverdagen.

Fundamentet og afsættet i det pædagogiske arbejde på Viften tager afsæt i TEACCH og neuropædagogik. Vi arbejder struktureret med forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen, og altid med den enkelte borger i centrum.
Viften har som midlertidigt botilbud, den primære opgave at udvikle og udrede den enkelte borgers kompetencer og potentialer frem mod matchning til borgerens blivende botilbud.
Viften er organisatorisk en del af Fagcenter for Autisme og ADHD, under Aalborg kommune, som har afdelinger i hele Region Nordjylland.


Dine opgaver vil være:
 • Socialpædagogisk behandlingsarbejde med børn og unge med autisme, ADHD og lignende beslægtede forstyrrelser.
 • Teampædagog i et kontaktteam som fungerer omkring 1 til 2 beboere.
 • Medskabende og medudviklende af Viftens socialpædagogiske kerneydelse – "Botræning og læring i eget liv".
 • Aktiv deltagelse i praktiske opgaver som er en del af beboernes hverdag. Det vil sige hjælp til personlig hygiejne, vasketøj, madlavning, indkøb, lettere rengøring og lignende.
Vores forventninger til dig:
 • Du skal være afklaret med at arbejde primært aftenvagter samt hver anden weekend, hele året rundt.
Faglige kompetencer:
 • Du er uddannet pædagog.
 • Er stærk i skriftlig formidling som en del af den faglige opgave.
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • At du er etisk velovervejet og udviser respekt for borgerne.
 • Uddannelse i neuropædagogik, vil være en fordel.
 • Kan arbejde loyalt over for teambeslutninger.
 • Har erfaring med at arbejde med borgere, som kan benytte vold som udtryksform.
 • Du er indstillet på faglig sparring og supervision.
 • Gode kommunikative evner både på skrift og i tale.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Vil arbejde med i en tid med forandringer i opgaver og kulturforandring.
 • Kan deltage i fysiske aktiviteter som svømning, cykling, ol.

Personlige kompetencer:
 • Du må gerne have kant, men du skal kunne samarbejde og arbejde loyalt for fælles beslutninger.
 • Du ser muligheder frem for begrænsninger.
 • Er tydelig, ansvarsfuld og handlekraftig.
 • Du er fysisk og psykisk i balance.
 • Du er mødestabil.
 • Du har kørekort.
 • At du qua arbejdets karakter er åben for at arbejde på alle årets 365 dage i tidsrummet kl. 06.00 – 23.00.

Arbejdsstedets adresse:
Viften, Bodil Hjorths Vej 16, 9310 Vodskov.

Vil du vide mere?
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder Thomas Horndal på tlf.: 3199 7095.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 34.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  10-08-2020