Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Autoriseret psykolog til Børnerådgivningen

Autoriseret psykolog søges til Børnerådgivningen fra 1. oktober 2020 - stillingen er fuldtid på 37 timer pr. uge.

Børnerådgivningen er organiseret i Center for Dag- og Døgntilbud under Socialafdelingen i Aalborg Kommune og er fysisk beliggende på Bisgårdsvej 12, 9200 Aalborg SV.
Den 1. august 2020 vil teamet flytte i Jernbanegade 23 i Aalborg centrum. Teamet flytter ind i en nyetableret Børne- og Ungerådgivning, hvor der er fem øvrige teams, som har differencerede målgrupper og deraf også differencerede opgaveløsninger.
Stillingen i Børnerådgivningen er en opnormering for at tilgodese den store efterspørgsel. Der vil blive igangsat en proces, hvor der skal udvikles på metoder og praksis.

I det nyetablerede Børne- og Ungerådgivningshus, vil der være 16 psykologer, 5 pædagoger, 5 socialrådgivere og 1 assistent, samt 1 afdelingsleder.

Børnerådgivningen vil fremadrettet bestå af fire psykologer. Børnerådgivningen er karakteriseret ved et højt fagligt niveau, hvor tid til kollegial sparring, fordybelse og udvikling prioriteres.

Målgruppen for Børnerådgivningen er hjemmeboende og anbragte børn i alderen op til 13 år og deres forældre/omsorgspersoner, hvor barnet:
 • Er traumatiseret på grund af fysiske, psykiske eller seksuelle overgreb, eller har oplevet andre voldsomt traumatiserende hændelser.
 • Er opvæksttraumatiseret på grund af omsorgssvigt.

Hovedopgaven for psykologen er:
 • Ambulant behandling af børn med inddragelse af forældre/omsorgspersoner, samt rådgivning af netværket.
 • Mundtlig og skriftlig formidling af traumets karakter.

Særlige kompetencer i forhold til opgaven:
 • Erfaring med behandlingsarbejde med børn.
 • Erfaring med udredning af børn.
 • Viden om/engagement i at arbejde med traumatiserede børn (opvæksttraumer, udviklingstraumer, enkeltstående traumer).
 • Erfaring med samarbejde med myndighedsområdet inden for børn og unge.
 • Gode samarbejdskompetencer.
 • Høj grad af struktur og overblik.
 • Gode kommunikative kompetencer såvel skriftligt som mundtligt.

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads, hvor samarbejde og tid til faglig fordybelse prioriteres højt.
 • Mulighed for at være med i udvikling af traumebehandlingen.
 • Mulighed for psykologfaglig sparring.
 • Ekstern undervisning/supervision.
 • Gode og engagerede kollegaer, som vægter både det sociale og faglige fællesskab højt.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
Psykolog Laila Pedersen på tlf. 99 31 92 98 eller mail: laip-fb@aalborg.dk
Psykolog Henriette Ernst på tlf. 99 31 92 85 eller mail: heer-fb@aalborg.dk
Afdelingsleder Bo Fischer Sørensen på tlf. 99315751/25205293 eller mail: bfls-fb@aalborg.dk

Løn og ansættelsesvilkår: Stillingen er omfattet af lokal løn. Øvrige løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist: 9 august 2020

Samtaler: forventes afholdt fredag 21 august 2020.

Arbejdsstedets adresse: Børne- og Ungerådgivningen, Jernbanegade 23, 9000 Aalborg.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  09-08-2020