Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagoger til botilbud i Nørresundby og Sulsted

"Booorn in the USA". Bruce Springsteens stemme kommer fra en lejlighed, hvor et lille glædestræk i mundvigen afslører, at her er én, der virkelig hygger sig. Uden for har fem i kørestol sluttet ring om bålet og duften af stegte pølser. Glade hvin og strålende øjne fortæller tydeligt, at de sætter pris på hyggen og hinandens selskab.

Hvad er opgaven?
Violen i Nørresundby bor 11 voksne, som alle har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Det betyder, at de har brug for andres støtte og hjælp i forhold til såvel den personlige pleje samt dagens praktiske gøremål. Det gælder også for de voksne, som er her i kortere perioder på de 5 aflastningspladser.
Valmuehaven i Sulsted bor der ligeledes 11 voksne, som alle har varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og en del af dem har tillige udviklet demens. Det betyder at de også har behov for andres støtte og hjælp i forhold til såvel den personlige pleje samt dagens praktiske gøremål.
Som medarbejder på Violen og Valmuehaven arbejder du derfor både med opgaver, der understøtter den enkeltes sundhedsmæssige trivsel, og du arbejder med socialpædagogiske opgaver, der handler om at gribe de udviklings- og relationsmuligheder, som er attraktive og relevante for den enkelte.
Det store fokus på selvstændighed og betydningsfuldt samvær er beskrevet i vores kerneopgave.

Om organisationen
Vi er overbeviste om, at alle har drømme, og at alle skal opleve at være betydningsfulde i deres eget og andres liv. Vi kalder dette mindset for Livskraft. I dagligdagen lægger vi mærke til tegn og signaler, som giver en indikation af, hvad der giver energi og gejst for den enkelte. Vi faciliterer, at deres indbyrdes relationer og kommunikation - også til fx pårørende - opstår på deres egne præmisser.
Bo- og aflastningstilbuddet Violen og Botilbuddet Valmuehaven er en del af ledelsesfeltet Botilbud Nord i Fagcenter for Livskraft. Her har vi et fælles værdigrundlag, hvor den neuropædagogiske forståelsesramme udgør omdrejningspunktet.

Mere om stillingerne og din nye arbejdsplads
Stillingerne er faste og på Violen er stillingen på gennemsnitlig 34 timer ugentlig, mens stillingen på Valmuehaven er på gennemsnitlig 32 timer ugentlig. Du får skiftende arbejdstider hovedsageligt dag og aften samt hver 2. weekend. Der kan desuden forekomme enkelte nattevagter.

Dine opgaver vil være:
 • At sætte rammen for daglige gøremål, så den enkelte kan bidrage og engagere sig så selvstændigt som muligt.
 • At finde kreative måder, der gør det muligt for den enkelte at træffe valg og give udtryk for drømme og ønsker.
 • At finde og støtte de små skridt, som giver en god oplevelse af at bevæge sig og lære.
 • At turde udfordre vaner og mønstre og at prøve noget nyt.
 • At samarbejde med kolleger om at udvikle de faglige blikke og begrundelser, så vi altid er bevidste om og skarpe på metoderne.
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet pædagog og har flair for også at anskue sundhedsfaglige opgaver med dette afsæt.
 • Kan tage teten på at sætte nye tiltag i værk – på en måde der er koordineret og sammenhængende med øvrige tiltag i huset.
 • Kan give eksempler på din evne til at se andres ressourcer og udvikle med dette udgangspunkt sammen med den enkelte.
 • Har en engageret og initiativrig tilgang til opgaver, forandringer og udfordringer.
 • Er fysisk og psykisk robust og trives med at arbejde selvstændigt sammen med alle.
 • Bliver beskrevet af andre som en, der bringer både faglighed og positivt humør ind i arbejdsmiljøet.
 • Har kørekort.
Her vil du opleve:
 • Et hus med fokus på alle hverdagslivets små glimt af læring og livsglæde.
 • Kollegialt samspil der i høj grad er præget af, at fagligheden udnyttes og udvikles ift. opgaverne.
 • Stor interesse for og indflydelse på at udvikle velfærd på helt nye måder.
Du bedes oplyse i din ansøgning om du specifikt søger job på Violen eller på Valmuehaven.

Vil du vide mere?
Stillingen hører til i Aalborg Kommunes Handicapafdeling i Ældre- og Handicapforvaltningen.
Du er velkommen til at kontakte assisterende leder på Violen Hanne Laursen Städe, hverdage mellem kl. 8.00 – 9.00 på telefon 9931 7832.
Du kan også følge 'Fagcenter for Livskraft' på LinkedIn.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Forud for endelig ansættelse skal der foreligge en straffeattest og indhentes referencer.
Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 30 eller 31.

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningen
På Aalborg Kommunes hjemmeside kan du læse om kommunens og forvaltningens struktur, politikker, målsætninger og meget mere.
Aalborg Kommune
Personalepolitik

Læs mere om Ældre- og Handicapforvaltningens vision og strategiske ledelsesudvikling
vision2020.aalborg.dk
Ledelseskæden
Frihedsbrevet

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Handicap og psykiatri

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  17-07-2020