Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til Fritidscentret Byggeren

Fritidscenteret Byggeren søger uddannet pædagog som kan arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Stillingen er på 32 timer om ugen, forventet arbejdstid ligger i tidsrummet kl. 10.00-22.00, samt weekendarbejde.

Fritidscenteret er organisatorisk tilknyttet Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen under Center For Tværfaglig Forebyggelse. Fritidscenter Byggeren er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 10-18 år, der består af en fritids- og ungdomsklub, samt børn og unge med forskellige diagnoser eller udviklingsmæssige udfordringer, de er integreret og inkluderet i fritidscenteret.

På Fritidscenteret Byggeren arbejder, og tænker vi i sammenhæng og helheder for at løse vores kerneopgave. Vores indsats skal give mening i forhold til de børn, unge og forældre vi arbejder sammen med. Derfor tilbyder vi et kreativt og læringsstøttende miljø, hvor børn og unge har medansvar og -indflydelse, samt mulighed for at finde fællesskaber i samspil med andre børn og unge. Nogle af vores værdier er professionalisme, ordentlighed, høj faglighed og tværfagligt samarbejde for at skabe kvalitet i opgaveløsningen. Disse værdier har ført til beskrivelsen af vores kerneopgave.

Vores kerneopgave er:
 • "Sammen med børn og unge, at skabe sunde fællesskaber, så den enkeltes forudsætninger for livsmestring styrkes. "
Det gør vi ved at:
 • At inddrage børn/unge, forældre og samarbejdspartnerne.
 • At skabe meningsfulde aktiviteter og inkluderende fællesskaber.
 • At afholde trivselssamtaler, skrive handleplaner/statusskrivelser med henblik på individuelle eller særlige indsatser.
Vi forventer at du som ansøger:
 • Har en pædagogisk uddannelse, gerne modul i neuropædagogik, sidstnævnte er dog ikke et krav, men vi forventer du er villig til at tage modul heri.
 • At du kan agere som en professionel rollemodel både i forhold til kollegaer, børn, forældre og andre samarbejdspartnere.
 • At du bringer en ordentlighed og en modenhed med dig, udviser tillid, er loyal over for beslutninger, og arbejder aktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø.
 • At du er en hold-spiller, der kan tænke i helheder og sammenhænge og bidrage til det faglige fællesskab på arbejdspladsen.
 • Kan udvise stor omsorg, rummelighed, nærvær og anerkendelse i relationen til børn og unge.
 • Har erfaring med målgruppen, samt gerne erfaring med fritidscenterverdenen.
 • Kan arbejde selvstændigt og struktureret. At du kan tage initiativ, både praktisk, med aktiviteter og i det generelle pædagogiske arbejde.
Forventninger til resultater indenfor 6 måneder:
 • Du er en god rollemodel for institutionens kultur og har sat dit positive præg på udviklingen heraf.
 • Du tager ansvar for det gode arbejdsmiljø ved fx, at du udtrykker din mening på en faglig og konstruktiv måde – "vi taler med hinanden-ikke om hinanden."
 • Du agerer som en fagprofessionel rollemodel, og går forrest i at tage initiativer til aktiviteter.
 • Du har fået kendskab til, og har et samarbejde med forældrene.
 • Du mestrer både skriftlig og mundtlig kommunikation, og deltager aktivt i arbejdet med statusskrivelser/handleplaner.
Vi kan tilbyde dig:
 • En dynamisk arbejdsplads i rivende udvikling, hvor du kan blive medskaber.
 • Engagerede, dygtige kollegaer med et højt ambitionsniveau.
 • En arbejdsplads med en stærk pædagogisk profil med mange visioner.
 • En arbejdsplads med frihed under ansvar.
 • Ansvaret for kontaktbørn, i samarbejde med dine kollegaer.
Arbejdsstedets adresse: Fritidscentret Byggeren, Sebbersundvej 2b, 9220 Aalborg Øst.

På Aalborg Kommunes hjemmeside kan ses flere oplysninger: http://www.aalborg.dk/familie-og-boern/boernepasning/fritidscentre
Eller følg på os på www.facebook.com/fc.buyyeren

Stillingen er omfattet af lokal løn. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Hvis du ikke har kendskab til fritidscentrenes virke og opgave i Aalborg kommune, anbefaler vi, at du ringer og laver en aftale for besøg hos os, før du sender din ansøgning.

Vil du høre mere om stillingen eller er du interesseret i at komme på besøg, så ring på tlf. 99823333 og spørg efter Centerleder Mette Lorenz eller Souschef Britt Riber.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Deltid over 21 timer

 • Ansøgningsfrist

  25-07-2020