Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

2 socialrådgivere søges til Tværfagligt Team - begivenhedsansættelse

Til Tværfagligt Team, søges to socialrådgivere i begivenhedsansættelse med tiltrædelse pr. 1. august. Stillingerne er på 37 timer om ugen. Tværfagligt Team er et kommunedækkende tilbud bestående af 4 teams (øst, nord, centrum, sydvest). Tværfagligt Team har opgaver på 0-6 års området, hvor der aktuelt arbejdes med at styrke den tidlige og helhedsorienterede tilgang – både i forhold til forebyggende familiearbejde og i børns dagtilbud. Som socialrådgiver i Tværfagligt Team har du ikke myndighed.

Om dig
Som socialrådgiver ved Tværfagligt Team lægges der vægt på, at du har
 • Velfunderet socialfaglig viden med indsigt i at koble teori og praksis
 • Vil arbejde med forældre-barn samspil og har blik for barnets perspektiv.
 • Har gode evner til at skabe kontakt og samarbejde med forældre og samarbejdspartnere
 • Har interesse i at arbejde med forældres efterfødselsreaktion
 • Har flair for overblik og koordinering
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarligt både alene og i teams/makkerskaber
 • Har gode evner i både mundtlig og skriftlig formidling
Vi tilbyder en stilling, hvor du får mulighed for anvende din erfaring indenfor 0-6 års
området – både i forhold til at arbejde med børn i udsatte positioner og understøtte udvikling af børnefællesskaber og læringsmiljø.

Vi har fokus på
 • Høj faglighed med plads til faglig udvikling og personlig forskellighed
 • Tæt tværprofessionelt samarbejde både i eget team og på tværs
 • Relation, kommunikation og proces.
 • At praktisere en mentaliseringsbaseret tilgang
 • Et åbent og ærligt samarbejde
 • Et arbejdsmiljø der er præget af en god, respektfuld og humoristisk omgangstone
Om Tværfagligt Team

Tværfagligt Team er pt organiseret i Center for Tværfaglig Forebyggelse under Børne- og Familieafdelingen. Teamet består af 4 psykologer, 4 sundhedsplejersker, 4 pædagoger og 4 socialrådgivere.
Formålet med Tværfagligt Team er at sikre en målrettet tidlig forebyggende indsats til børnefamilier samt yde en tværfaglig og koordineret indsats over for børn og deres familier, i et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.
Tværfagligt Teams målgruppe er gravide og familier med børn i alderen 0-6 år bosiddende i Aalborg kommune. Familiens behov for støtte, er af en sådan karakter, at en forebyggende indsats gennem et tilbud om råd og vejledning, kan afhjælpe familiens vanskeligheder.
Desuden tilbyder Tværfaglig Team råd og vejledning til dagpleje, daginstitutioner og sundhedsplejersker om børn med særlige behov samt undersøgelse og afklaring af behov for særlig indsats.
Som et led i at styrke den tidlige opsporing og indsats sker der en omorganisering af Tværfagligt Team, pr. 1. august 2020, men nuværende opgaver skal fortsat løses.

Egen bil en fordel da vi dækker et stort geografisk område.

Du kan finde yderligere oplysninger om Tværfagligt Team på www.aalborg.dk/tvaerfagligtteam

Yderligere oplysninger om jobbet kan du få ved henvendelse til leder for Tværfagligt Team Britta Malgo Andersen, tlf: 2519 9212.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  14-06-2020