Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Pædagog til specialklassen Metroen på Frejlev Skole

PÆDAGOG TIL SPECIALKLASSEN METROEN PÅ FREJLEV SKOLE

Frejlev Skole, Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV

Vi søger en uddannet pædagog 37 timer pr. uge til vores specialklasse METROEN med start d. 1. august 2020.

Frejlev Skole ligger i den sydvestlige del af Aalborg Kommune. Skolen har 560 elever fordelt på 0.-9. klasse samt specialklassen: "METROEN", som rummer 17 elever med AKT- problematikker.
Personalet på Frejlev Skole omfatter 78 personer fordelt på lærere, pædagoger og servicepersonale. Teamet i METROEN består af tre lærere og tre pædagoger.

Stillingen omhandler:

Som skolepædagog i specialklassen skal du arbejde selvstændigt og i samarbejde med såvel lærere som pædagoger for at skabe et intersubjektivt rum, som er præget af gensidig tillid og tryghed. Du skal kontinuerligt have fokus på elevernes læring og trivsel – både personligt, socialt og fagligt.
I undervisningsdelen skal du sammen med dine kolleger støtte eleverne, men det forventes ligeledes, at du med udgangspunkt i dine kompetencer byder ind med planlagte undervisningsforløb. Du skal skabe gode, rolige og trygge rammer samt motivere eleverne til øget læring og trivsel. Det er vigtigt, du er en holdspiller og kan arbejde i tætte relationer i teamet omkring elever såvel som med forældre og eksterne samarbejdspartnere (PPR, F&B. . . ).


Således forventer vi:
 • at du kan koble din teoretiske viden til den udlevede praksis
 • at du er relationskompetent, således at du formår at indgå i tætte, positive og konstruktive relationer
 • at du har gode kommunikative kompetencer, således at din dialog præges af empati, evne til perspektivskifte og professionalisme
 • at du har diagnosekendskab samt generel viden inden for specialundervisningsområdet
 • at du kan være med til at skabe den forudsigelighed og struktur, eleverne behøver
 • at du er fleksibel og omstillingsparat
 • at du engageret og vedholdende kan arbejde i dybden med en skole, som er i konstant forandring
 • at du er en meget dygtig og robust teamspiller
 • at du på konstruktiv og fremadrettet vis indgår i professionelle relationer med både elever, forældre, kolleger, PPR . . . . .
Det vil være en fordel, hvis du ud over din pædagoguddannelse har taget en diplomuddannelse i specialpædagogik eller lignende.

Vi tilbyder:
 • En arbejdsplads, som bygger på værdierne glæde, faglighed, respekt og fællesskab
 • En spændende og fagligt velfunderet arbejdsplads, hvor du indgår i et team med dygtige, erfarne og engagerede kolleger, som forventer et professionelt og tæt samarbejde med dig
 • En arbejdsplads, hvor medarbejderne med udgangspunkt i en systemisk tænkning kontinuerligt har fokus på refleksion, analyse, mulige hypoteser og problemløsende handleplaner, som efterfølgende evalueres og justeres
 • En arbejdsplads, hvor medarbejderne møder eleverne i et rum præget af anerkendelse
 • En arbejdsplads, som med udgangspunkt i, at relationen er grundstenen i al udvikling, arbejder målrettet ud fra ICDP- principperne
 • En arbejdsplads, hvor medarbejderne med udgangspunkt i en nysgerrig tilgang kontinuerligt bliver klogere på, hvordan vi bedst muligt forstår og udvikler eleven
 • En arbejdsplads, som arbejder ud fra børnesynet: "Børn gør det bedste, de kan"
 • En arbejdsplads, hvor ledelsen er aktiv i forbindelse med pædagogisk udvikling, vejledning og sparring
 • En arbejdsplads, hvor du er en betydningsfuld voksen, som kan "gøre en forskel". Vi er alle opmærksomme på, hvilke spor vi hver dag sætter


Forud for endelig ansættelse i stillinger, hvor medarbejderen er i kontakt med børn og unge under 15 år, indhentes straffe- og børneattest.


Løn:
Løn efter gældende overenskomst.
Der ydes tillæg efter gældende aftale.


Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger kan fås hos viceskoleleder Pia Bengtson eller skoleleder Bjørn Visborg på tlf. 99 316380.


Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist den 10/6 2020 kl. 10.00.


Samtale:
Samtalerne finder sted den 25/6 2020 på Frejlev Skoles kontor.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Børn og unge

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  10-06-2020