Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Dedikerede medarbejdere til projektsalg og arealudvikling i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune satser stort på at videreføre den udvikling, der gennem de seneste år har været et særligt kendetegn for byen og kommunen i vækst.

Derfor skal vi i de kommende år have realiseret en række større kommunale projektsalg og fortsætte med at have øje for arealudviklingen. I de næste 4 år skal vi skabe betydelige indtægter. Derfor søger vi 2 dedikerede medarbejdere, der samtidig kan dokumentere erfaring fra tilsvarende opgave.

Om de 2 stillinger
Vi søger én medarbejder, der har indgående kendskab til ejendomsbranchen og -markedet med henblik på hele tiden at være ajour med de trends og den udvikling, der kendetegner efterspørgslen på kort og længere sigt. Du skal have fingeren på pulsen omkring prissætning og fastlæggelse af arealers og projekters værdi. Du får derfor en meget central rolle i at prioritere og skabe resultater gennem dialog med private, developere og udviklere.

Arbejdet vil desuden foregå i tæt dialog med By- og Landskabsforvaltningens medarbejdere. Du kommer ind i et stærkt fagligt miljø, der altid er fokuseret på at skabe sammenhæng mellem planlægningen og salg og udvikling af arealer og projekter. Du skal have flair for at indgå i det tværfaglige samarbejde og samtidig være udadvendt og i besiddelse af gode kommunikative evner, så alle parter har et tydeligt billede af retningen i de enkelte projekter. Du bliver tilknyttet forvaltningsgrenen Plan & Udvikling.

Vi søger én medarbejder, der har indgående juridisk kendskab til og erfaring med gennemførelsen af processerne i forbindelse med projekt- eller arealsalg. Desuden skal du besidde kendskab til planjuraen, da de forskellige udbuds- og salgsmodeller vi anvender tager afsæt i planlægningsmæssige forhold.

Arbejdet vil foregå i tæt samspil med By- og Landskabsforvaltningen medarbejdere herunder vores juridiske stabsfunktion, som du bliver knyttet til. Du skal have flair for at indgå i det tværfaglige samarbejde og besidde gode kommunikative evner med henblik på at fastholde de juridiske aspekter i forbindelse med salg.
Begge stillinger placeres fysisk i "Team Arealudvikling og Projektsalg".

Vores forventninger til ansøgere
Vi forventer, at du har en fagligt relevant uddannelsesmæssig baggrund og kan dokumentere erfaring fra tilsvarende jobs. Du arbejder selvstændigt og ansvarsfuldt med sagerne og formår at komme i mål. Du er vant til samarbejde tværfagligt, men formår at sætte retning og fastholde tidsplaner. Vi lægger desuden vægt på, at du som person er troværdig, tillidsvækkende og serviceorienteret. Du skal kunne trives i et travlt, dynamisk og uhøjtideligt miljø, der udviser holdånd og gejst i opgaveløsningen.

Løn- og ansættelsesforhold.
For begge stillinger fastlægges løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingerne er tidsbegrænset i 3 år med mulighed for forlængelse.
Tiltrædelse den 1. august 2020

Ansøgningsfrist.
Ansøgningsfrist er 14. juni 2020.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 25 og 26.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Henrik Thomsen på 2520 2230 eller hos stadsarkitekt Peder Baltzer på 2520 2200

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, eksamensbevis og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune er Danmarks tredje største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger.
I By- og Landskabsforvaltningen arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.
By- og Landskabsforvaltningen er inddelt i 4 forvaltningsgrene; Byggeri og Digital Service, Plan & Udvikling, Trafik & Veje og Park & Natur (med Entreprenør). Hertil kommer 3 stabe Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling og HR-staben.

Plan & Udvikling
Den strategiske udvikling af Aalborg Kommunes byer og landskab ligger i Plan & Udvikling. Blandt kerneopgaverne er regionale og nationale byudviklingsplaner, planstrategier, kommuneplan, byomdannelse, lokalplaner, VVM og Miljøvurderinger, erhvervsservice og byggesager knyttet til byplanlægning.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Administration og sagsbehandling

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    14-06-2020