Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Erfaren planlægger til udvikling og salg af kommunale arealer i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune udvikler, planlægger og sælger hvert år arealer for at fastholde den positive udvikling i hele kommunen.

Derfor søger vi en planlægger, der sammen med medarbejderne i By- og Landskabsforvaltningen, kan medvirke til at realisere forventninger og budgetmål og dermed understøtte kommunens vision om at udvikle i såvel storbyen, de større oplandsbyer og landområderne.

Om stillingen
Vi søger en medarbejder med kommunal erfaring, der har arbejdet med tilsvarende opgaver. Det betyder, at du har en bred faglighed og viden indenfor kommune- og lokalplanlægning - herunder kendskab til planjuraen.
Du kan skitsere bebyggelsesplaner og indgå i byggemodningsprocesser. Desuden kan du håndtere dialogen såvel internt i forvaltningen som eksternt i forhold til mange forskellige samarbejdspartnere. Du kan koordinere processen frem mod et arealsalg. Derfor har du også fingeren på pulsen omkring prissætning og vurdering af arealers værdi i et skiftende marked.

Du skal have en strategisk tilgang til arealudvikling og salg, således Aalborg Kommune hele tiden har "de rigtige varer på hylderne". Derfor kan du også arbejde med et længere perspektiv, hvor du hele tiden har for øje, hvilke arealer der skal udvikles og planlægges med henblik på salg.

Du vil indgå i Team AK-Arealer, der udover dig består af 2 medarbejdere. Men arbejdet foregår samtidig i tæt dialog med By- og Landskabsforvaltningens øvrige medarbejdere. Du kommer ind i et stærkt fagligt miljø, der altid er fokuseret på at skabe sammenhæng mellem planlægningen og salg og udvikling af arealer og projekter. Derfor skal du have flair for at indgå i tværfaglige samarbejder.

Vi forventer, at du har en faglig relevant uddannelsesmæssig baggrund fx som ingeniør, arkitekt eller landinspektør. Du kan desuden dokumentere erfaring fra tilsvarende jobs/arbejdsfunktioner i en anden kommune. Du går måske rundt med en lille "developer/udvikler i maven". Du er vant til at arbejde selvstændig og ansvarsfuldt med sagerne og formår at komme i mål. Du er god til at kommunikere på skrift og i tale og har gode samarbejdsevner, men formår samtidig at sætte retning og fastholde tidsplaner. Vi lægger desuden vægt på, at du som person er troværdig, tillidvækkende og serviceorienteret. Du skal kunne trives i et meget travlt, dynamisk og uhøjtideligt miljø, der udviser holdånd og gejst i opgaveløsningen.

Løn- og ansættelsesforhold.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.


Stillingen er tidsbegrænset i 3 år med mulighed for forlængelse.
Ansættelsestidspunkt: 1. august 2020.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Henrik Thomsen tlf. 2520 2230.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er 14. juni 2020.
Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 25 og 26.


Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning, eksamensbevis og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune er Danmarks tredje største kommune og har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med flere borgere, studerende, jobs og boliger.
I By- og Landskabsforvaltningen arbejder vi med udviklingen af de fysiske rammer, der gør Aalborg til en attraktiv, dynamisk og bæredygtig kommune.
By- og Landskabsforvaltningen er inddelt i 4 forvaltningsgrene; Byggeri og Digital Service, Plan & Udvikling, Trafik & Veje og Park & Natur (med Entreprenør). Hertil kommer 3 stabe Økonomi & Personale, Juridisk Afdeling og HR-staben.

Plan & Udvikling
Den strategiske udvikling af Aalborg Kommunes byer og landskab ligger i Plan & Udvikling. Blandt kerneopgaverne er regionale og nationale byudviklingsplaner, planstrategier, kommuneplan, byomdannelse, lokalplaner, VVM og Miljøvurderinger, erhvervsservice og byggesager knyttet til byplanlægning.


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Administration og sagsbehandling

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    14-06-2020