Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Fysioterapeut/sygeplejerske til Aalborg kommunes Faldteam

Forebyggelses og Rehabiliteringscenter i Ulsted søger en fysioterapeut eller en sygeplejerske til vores Faldteam
I vores bestræbelse på at fremme menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv, har vi brug for en fysioterapeut/sygeplejerske, der har lyst til at arbejde med forebyggelse af fald hos ældre mennesker i Aalborg kommune.
På Forebyggelses og rehabiliteringscenter Ulsted, har Aalborg kommunes faldteam til huse. Vi er lige nu en fysioterapeut og en sygeplejerske og vi skal være flere for at løse opgaverne.
Teamet er en del af Forebyggelses og rehabiliteringscenter Ulsted, men har ikke træningsopgaver på stedet.
Teamets opgaver
Teamet står til rådighed med sparring i forbindelse med faldproblematikker hos centeret kursister.
Undervisningsforløb for pensionister, der vil vide mere om hvordan de selv kan forebygge fald.
Rådgivning af plejepersonale, der arbejder i borgers eget hjem eller på plejehjem, når der er faldproblematikker.
Deltagelse og facilitering af samarbejde intern og ekstern i forbindelse med faldforebyggelse.
Teamets hovedopgave er at afprøve en implementering af arbejdsgange hvor vi hovedsagelig arbejder i et mindre område i kommunen samt på 4 udvalgte plejehjem. Indsatsen går på at sikre, at et fald bliver registreret samt at der bliver set ind på årsagerne til faldet, så vi kan undgå at det sker igen. Vi arbejder med faldudredning med mange forskellige faktorer, men vores strategi går på, at vi i første omgang ser ind på 3 faktorer
1.MAD Får personen mad og væske nok
2.MEDICIN Er der medicin der kan være skyld i svimmelhed ol.
3.MOTION Er personen mindre end vanligt
Efter analyse af de 3 punkter skal personen tilbydes træning. Træningen kan foregå på Forebyggelses og rehabiliteringscenter Ulsted eller i Aalborg kommunes træningsenheder. Selve træningen varetages dermed ikke at faldteamets deltagere. Tesen er at vi ved at være opmærksom på de tre faktorer samt give personen mulighed for at bedre vedkommendes fysik kan forebygge de fleste fald.
Resultaterne af den afgrænsede indsats skal bruges til at implementere den samme indsats eller en tilrettet indsats i resten af kommunen.
Forebyggelses og rehabiliteringscenter Ulsted arbejder hen i mod at blive kommunes videns center for forebyggelse af fald, så vi holder os hele tiden ajour med nye tendenser på området.

Vi forventer at du
Har interesse i at arbejde med faldforebyggelse
Kan lide at undervise, både kollegaer, samarbejdspartnere og kursister
Holder af at arbejde med udvikling af dette specifikke område
Kan se værdien af at arbejde tværfagligt
Kan holde motivationen gennem en proces som af og til kræver vedholdenhed og tålmodighed
Kørekort og bil er en betingelse, da du skal kunne komme rundt i hele kommunen

Vi kan tilbyde:
En arbejdsplads der udvikler sig hele tiden både i forhold til kultur og indhold
Fokus på faglig udvikling, da vi går efter at blive bedst til at forebygge fald
Gode kollegaer hvor vi sætter pris på afslappet stemning og et godt grin
En engageret ledelse der brænder for at arbejde med trivsel og udvikling af både medarbejdere og kursister
Muligheden for at være med til at sætte sit præg på både vores arbejdsplads, på opgaven og på hvordan den udføres bedst muligt

Kerneopgaven i ældre handicap forvaltningen er: Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg
Ansøgningsfrist den 12.6
Samtaler afholdes i uge 26
Opstart 1.8.2020


Løn og ansættelsesforhold sker efter gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettede organisation.
Yderligere informations fås hos Forstander Lone Svendsen på telefon 2520-5427 mellem 8-9 eller på mail: losv-aeh@aalborg.dk eller hos Steffen Wølke på telefon 2069-7828


Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Social og sundhed

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    12-06-2020