Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Plejeboligchef

Ledelse i en faglig og ledelsesmæssig kompetent organisation

Stillingen som plejeboligchef i Aalborg Kommune er en meget attraktiv chefstilling, hvor du i et stærkt og meget kompetent ledelsesmiljø har mulighed for at bruge og udvikle dine lederkompetencer maksimalt. Opgaven er spændende, givende og krævende, og der er mange muligheder og udfordringer i stillingen, ikke mindst:

Chefgruppen
Du indgår i en allerede velfungerende chefgruppe med fagligt og ledelsesmæssigt skarpe profiler, der ledes af en nytiltrådt ældre- og sundhedschef. Chefgruppen er det helt centrale forum i Ældre og Sundhed, hvor det er en central opgave og forventning, at også plejeboligchefen motiveres af og prioriterer at bidrage til og spille ind i chefgruppens dagsorden.

Stort ledelsesfællesskab
Plejeboligchefen har 39 ledere i direkte reference (2 assisterende plejeboligchefer, 36 plejehjemsledere, 1 leder for Videnscenter for demens), og det er en central opgave at videreføre den gode udvikling af dette store ledelsesfællesskab. Dette blandt andet i forhold til intern ledelsessparring, ledelseskommunikation ned og på tværs og i de mindre ad-hoc arbejdsgrupper, der løbende etableres med henblik på at finde løsninger og skabe muligheder på tværs af hele plejeboligområdet.

Strategisk ledelsesrum
Det er - i en chefrolle med dette kontrolspænd - afgørende vigtigt for udvikling og udfyldelse af stillingens mange rum og relationer, at plejeboligchefen i høj grad selv er i stand til at undgå at "drukne" i daglig drift og planlægning og derved skabe et rum (tid, plads og opmærksomhed) til de mange vigtige strategiske ledelsesopgaver, der peger opad i organisationen og fremad i Plejebolig.

Økonomisk styring
Plejebolig er af en række grunde relativt økonomisk udfordret, og det er helt afgørende, at den nye plejeboligchef både motiveres af og har dokumenterbar erfaring med at kunne styre og udvikle på en meget stor og kompleks økonomi. Det ligger også i opgaven, nu og i al fremtid!

I hele Aalborg Kommune og i hele Ældre- og Handicapforvaltningen er der stort fokus på, at der skal være kort afstand mellem mennesker og fra ord til handling;
Vi udvikler os sammen! Det betyder ikke mindst, at der samarbejdes i og mellem alle kæderne i den store kommunale organisation (ledelseslagene og MED-organisationen) og i det store interessenetværk omkring brugerne på plejeboligområdet.

Vi ved, hvad vi vil, og vi er fælles om ambitionen og tager det alvorligt, når vi siger:
"Vi fremmer menneskers mulighed for at leve et uafhængigt liv gennem udvikling, støtte og omsorg".

Plejeboligområdet i Aalborg Kommune er stort og komplekst med 2.250 medarbejdere, et budget på over 800 mio. kr. og 36 plejehjem med 1.768 plejeboliger.

Til denne spændende stilling søger vi en leder, der har lyst til i en årrække (gerne mindst 5) at udvikle tilbuddene til borgerne, organisationen og sit eget lederskab. Det er en nødvendig forudsætning, at du allerede har dokumenteret, at du kan lede dygtige ledere i en tilsvarende kompleks kontekst med konstant stor travlhed og offentlig bevågenhed. Samtidig har vi en forventning om, at du allerede kender til plejeboligområdets sammenhænge og dynamikker.

Du kan læse mere om organisationen og ansættelsesprocessen i det uddybende notat.

Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07473). Ansøgningsfristen udløber den 8. juni 2020.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
  • Send ansøgning

  • Jobområde

    Ledelse

  • Arbejdstid

    Fuldtid

  • Ansøgningsfrist

    08-06-2020