Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Teknisk serviceleder på Aalborg kommunes mest charmerende skole og om 4 år på Aalborg kommunes nyeste

At være Teknisk serviceleder på en skole, er et særligt arbejde. For selvom du ikke kommer til at arbejde direkte med eleverne, bliver du alligevel en tydelig del af deres hverdag og omvendt. Desuden er dit område noget af det første, som brugere, forældre, elever og personale ser, når de kommer på skolen.

Som vores nye Teknisk serviceleder bliver du altså en vigtig og værdsat medarbejder, og du skal både kunne indgå i skolens ledelsesteam, lede dine egne medarbejdere og samarbejde med alle andre på og omkring skolen. Derfor er det vigtigt, at du er en god rollemodel, som sammen med os andre tager afsæt i skolens værdier og kerneopgave.

Vi kan ikke sige Skansevejens Skole uden også at sige Nyt Børne- og Ungeunivers ved Stigsborg Havnefront. For om 4 år vil du sammen med os flytte ind i en helt ny bygning ud til Limfjorden. Dine opgaver vil naturligvis for en stor dels vedkommende forblive de samme til den tid, men der vil også komme nye, spændende ansvarsområder og opgaver til.

Indtil da er det vigtigste dog, at du vil passe godt på Skansevejens Skole sammen med os.

Om os
Vi er en skole med godt humør og venlige ansigter. Vi tror på, at alle medarbejdere uanset funktion er lige vigtige for at få en skole til at fungere. Derfor vil du også møde mange smil, når du går rundt på skolen eller spiser din madpakke i personalerummet.

Vi tror på dialog og fællesskab. Det er vigtige elementer på alle skoler, men vi har ekstra fokus på det på Skansen, for det kræver godt overblik at flytte en hel skole og det bedste af dens kultur, samtidig med at man skal drive god skole i og passe godt på de bygninger, vi er i nu.

Om dig
Vi har store ambitioner for vores skole, og vi regner med, at du vil dele dem med os. Derfor er det vigtigt, at du tager del i den daglige ledelse og der ud over indgår i skolens
samlede projekter. Det betyder, at du skal være god til at samarbejde på tværs af
skolens mange forskellige fagligheder. I en omskiftelig hverdag skal du være fleksibel, god til at omstille og prioritere anderledes og handle derefter.

Ud over, hvad vi allerede har nævnt, forventer vi, at du:
 • Har eller er villig til at gennemføre en lederuddannelse
 • Har gode kommunikative evner og kan kommunikere meningsskabende
 • Har flair for IT og kan bruge det i dit daglige arbejde
 • Har økonomisk indsigt og flair for økonomistyring
 • Kan løfte opgaven som ansvarlig for tekniske installationer (CTS system)
Har en faglig håndværksmæssig uddannelse

Om stillingen
Som Teknisk serviceleder har du ledelsesansvaret for skolens serviceteam, som arbejder indenfor områderne teknisk service, vedligehold, rengøring og servicering. Teamet består af såvel ordinært ansatte såvel som medarbejdere i diverse jobtilbud. Desuden får du ansvar for skolens madbod, som for nuværende drives af en ekstern udbyder.

Du kommer til at referere til skolelederen og indgår som ligeværdig part i skolens
ledelsesteam i arbejdet med at skabe den bedste skole for børnene og den bedste
arbejdsplads for medarbejdere og ledere.

Du har som personaleleder ansvar for at fortsætte det gode arbejde, vi allerede er i gang med med at samle teknisk servicemedarbejderne i et tværgående team. Herunder får du til opgave at at give sparring til medarbejderne, arbejde bevidst med passende
uddelegering og opfølgning på medarbejdernes opgaveløsning.

Hovedområder
Som Teknisk serviceleder er alt vedrørende bygningerne og vores udearealer dit ansvar. Blandt dine hovedopgaver vil derfor være at:
 • tage dig af den daglige drift
 • hjælpe i forbindelse med arrangementer, indretning og omflytning
 • føre tilsyn med blandt andet installationer
 • holde styr på forsikringer og anmeldelser i forbindelse med hærværk og tyveri
 • sørge for adgang og vejledning til skolens brugere og brugere af skolens lokaler
Skansevejens Skole har ca. 530 elever fordelt på 0. - 9. årgang, 80 medarbejdere og et ledelsesteam bestående af skoleleder, viceskoleleder, Teknisk serviceleder og DUS-indskolingsleder.

Skolens medarbejdere er organiseret i medledende teams. Derudover er skolen afdelingsopdelt i indskoling, mellemtrin og overbygning, hvor der i indskolingen er lokalefællesskab for skole og fritidsordning

Skansevejens Skole er beliggende i Nørresundby midtby i bygninger, der kan dateres tilbage til 1896.

Der har gennem de seneste mange år været en stigende tilgang af elever til skolen, så de fysiske rammer er efterhånden udnyttet til sidste kvadratmeter, men inden for en periode på ca. 4 år flytter alle skolens børn, hele personalegruppen og ledelsen ind i det splinternye Børne- og ungeunivers med beliggenhed på Stigsborg Brygge.

Med udbygningsplanen for Nørresundby havnefront vil tilflytningen til det nye boligområde Stigsborg Brygge øge børnetallet i skoledistriktet betydeligt, og det forventes, at skoledelen på Stigsborg på sigt skal kunne rumme omkring 1000 elever, samt dagtilbuddets 160 børn.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Skoleleder Susanne Folsach Klessen, 21498668
Fællestillidsrepræsentant Michael Claesen, 30939293

Aflønning sker i henhold til gældende overenskomst med en årsløn på kr. 418.000 excl. pension.
Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.
Ansøgningsfrist 7.juni 2020
Ansættelsessamtaler vil foregå i juni.

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV og anden dokumentation i begrænset omfang.
Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-06-2020