Find en af kommunens andre hjemmesider

Gå ind på den valgte hjemmeside
Tilbage

Projekt Porteføljemanager til Nordjyllands Ressourcepark

Har du erfaring med at styre større projekter fra et tidligt stadie til endelig afslutning? Kan du begå dig i en offentlig/kommunal verden med flere interessenter? Så kan dette spændende job med direkte reference til styregruppen være dit næste job.


I/S Reno-Nord og Aalborg Forsynings enhed for renovation er gået sammen om at virkeliggøre en ny vision. Visionen skal gentænke den måde, hvorpå der tænkes håndtering, genanvendelse, genbrug, energiudnyttelse og minimering af affald i nye faciliteter i Aalborg Øst. Et projekt der har fået arbejdstitlen "Nordjyllands Ressourcepark". Planlægning og gennemførelse skal ske i perioden 2020 til 2024.

For at sikre en succesfuld proces søger Renovation og I/S Reno-Nord i fællesskab en Projekt Portefølje Manager. Dit overordnede ansvar bliver at konkretisere visionerne for Nordjyllands Ressourcepark og styre hele projektet i mål inden for budgettet og den fastlagte tidsramme. Du vil komme til at samarbejde med interessenter og projektledere i Renovation og I/S Reno-Nord såvel som eksterne parter som bygherrerådgivere mv. Du vil derfor også være overordnet ansvarlig for at sikre, at der i fællesskab med medarbejdere, borgere, kunder, virksomheder og organisationer kan tænkes nye kreative løsninger ift. affaldsminimering, genbrug og genanvendelse til gavn for miljø og økonomi.

Du vil referere direkte til en styregruppe bestående af direktionsmedlemmer og ledere fra Aalborg Forsyning og I/S Reno-Nord.

Dine primære ansvarsområder bliver
 • At tænke innovativt, visionært og sikre et endeligt projekt helt i front som "Nordjyllands Ressourcepark"
 • At sætte rammen for indhold i Nordjyllands Ressourcepark
 • At lægge et budget og en tidsplan for hele porteføljen af projekter – og følge projekterne helt til mål
 • I samarbejde med projektledere at involvere eksterne partnere via udbud og aftaler
 • Sikre at styregruppe og andre involverede interessenter er holdt løbende opdateret, så de rigtige beslutninger træffes på det rette tidspunkt

Du varetager primært flg. arbejdsopgaver
 • Løbende opfølgning på- og styring af økonomi og tidsplaner
 • Rapportere til-, rådgive- og udfordre styregruppen
 • Sikre at der forgår en løbende dialog med medarbejdere og ledelse om forventninger, ønsker og ideer – direkte såvel som via projektledere
 • Samarbejde med eksisterende sekretariat i Aalborg Forsyning bestående af blandt andet økonomifunktion, kommunikation og juridiske funktioner
Du tilbydes
Du får i denne permanente stilling en hel unik og spændende mulighed for at hjælpe med at føre visionen om Nordjyllands Ressourcepark ud i livet – et projekt med et samlet budget på omkring dkk. 300 mio. Du får det overordnede ansvar og udfordringen med at sikre den bedste ramme for innovativ og bæredygtig affaldshåndtering. Du vil komme til at lære to organisationer at kende. To organisationer der i dag har et rigtig godt samarbejde med mange samarbejdsflader. Du skal sikre, at fremtidens samarbejdsflader bliver veldefinerede og med de bedst mulige løsninger for begge parter.
Dette indebærer også at der skabes et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.
Du vil få muligheden for selv at sætte dagsordenen med dine egne initiativer.
I begge organisationer vil du opleve et godt arbejdsmiljø, hvor der er lang anciennitet.

Stærk personlighed med relevant erfaring
Vi forventer, at du har erfaring med at styre større projekter fra en meget tidlig fase til det endelige resultat. Du har erfaring med porteføljestyring og kan holde mange bolde i luften. Du har politisk tæft, og har kendskab til hvordan en offentlig organisation fungerer – og kan navigere i en sådan. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med at referere direkte til en bestyrelse eller styregruppe. Desuden har du erfaring med at lede igennem projektledere. Din person kombineret med relevant erfaring er vigtigere end den uddannelse, du kommer med.

Du evner og trives med et meget selvstændigt job, hvor du har ansvaret for, at der sættes rammer og lægges de nødvendige planer for at kunne konkretisere de overordnede visioner for Nordjyllands Ressourcepark.

Desuden kan du genkende dig selv i følgende beskrivelse:
 • Du udviser autoritet og stor personlig integritet
 • Du er en god kommunikator, der kan tale med alle niveauer i organisationen
 • Du er en selvstarter og formår at være vedholdende i indsatsen
 • Du er i stand til at bevare overblikket – og har samtidig fokus på den vigtige detalje

Interesseret?
Søg stillingen ved at klikke på ansøgningsknappen, hvor du kan uploade CV samt din motiverede ansøgning.
Hvis du har spørgsmål til stillingen og ønsker at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte Senior Rekrutteringskonsulent i Hartmanns Erik Bernskov på mobil 4121 1329 eller erik.bernskov@hartmanns.dk

Ansøgningsfrist er den 7. juni 2020. Indledende samtaler afholdes af Hartmanns den 10. juni. Videre samtalerunder forventes afholdt hhv. den 17. samt 26. juni. Forventet kontraktunderskrift ultimo juni med forventet påbegyndelse 1. august 2020 eller efter aftale.

Der anvendes personprofilanalyse i forbindelse med rekrutteringsprocessen. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Hartmanns er ansvarlig for hele rekrutteringsprocessen, og al henvendelse skal derfor ske hertil. Vi behandler ansøgningerne og indkalder kandidater til samtale løbende, så send meget gerne din ansøgning allerede i dag.

Aalborg Forsyning
Aalborg Forsyning er en multiforsyningskoncern, og du kan læse mere om vores aktiviteter her: www.aalborgforsyning.dk Grøn omstilling er et helt centralt omdrejningspunkt for Aalborg Forsynings aktiviteter, i tæt samarbejde med Miljø- og Energiforvaltningen. Vi brænder for at forsyne vores kunder med grøn og bæredygtig varme, gas, køling, vand, kloak og renovation.

I/S Reno-Nord
I/S Reno-Nord gennemfører miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald fra kommuner, virksomheder og private. Vi tilstræber at besidde den nyeste viden på området og at anvende de mest energi- og miljørigtige teknologier i vores processer. Læs mere her: www.renonord.dk

Send ansøgning
Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Send ansøgning og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Send ansøgning
Del indhold
Tilbage
 • Send ansøgning

 • Jobområde

  Ledelse

 • Arbejdstid

  Fuldtid

 • Ansøgningsfrist

  07-06-2020